Ontwaken van de Medicijnmensen

Kijken met de ogen van Spirit - door Roel Crabbé

"Steeds meer mensen ontwaken voor hun Innerlijke Kracht en worden geroepen hun uniek Medicijn met de wereld te delen. De tijd is Nu... " Roel Crabbé

Als je lang genoeg teruggaat in de tijd kan je enkele constateren dat elke traditie of cultuur oorspronkelijk sjamanistisch was. Het dagdagelijkse leven werd geleefd in het bewustzijn dat alles in de wereld bezield is en dat het onze mogelijkheid is deel te nemen aan de cirkel van het leven vanuit harmonie.


Er waren geen scheidingen tussen de spirituele beleving, kunst, cultuur en het dagdagelijks bestaan. Alles werd ervaren zoals het in werkelijkheid is: een heilig leven, vervuld van creatieve kracht. De kledij werd bedekt met symbolen, kleuren, motieven die het verhaal van de stam vertelden. De eetkommen werden versierd met ornamenten die het leven op Moeder Aarde eerden. Alles werd doordrongen van creatieve kracht, die voortkwam uit de visioenen en inzichten die van ouder op kind werden doorgegeven. Het dagdagelijks leven werd geleefd vanuit een ontzag voor het heilige, het Leven zelf. En niets was ‘zomaar’.


De sjamaan had vaak verschillende taken: genezer, kunstenaar, voorspeler, psychotherapeut, verhalenverteller, boodschapper van de goden,… Zijn of haar functie kon erg verschillen van cultuur tot cultuur, en vaak van stam tot stam. Elke sjamaan had zijn of haar specialiteiten, die voortkwamen uit de persoonlijke ervaringen en inspiratie die tot hem of haar kwamen via spirituele praktijken. De sjamaan is altijd degene geweest die de roep van de geesteswereld beantwoord heeft en zichzelf leerde luisteren naar de stille stemmen die leven in alles wat is.


Vandaag de dag worden vele mensen in onze samenleving geroepen. We ervaren een diep verlangen zin te geven aan ons leven. Vele mensen ervaren een leegte, een gevoel van ‘is het dit nu?’ En velen worden hiermee geconfronteerd op momenten van persoonlijke crisis: de donkere nacht van de ziel. Net zoals het sinds het begin van de mensheid gelopen is blijkt deze crisis een uitnodiging te zijn tot een innerlijk ontwaken, om boven zichzelf uit te groeien door het loslaten van verzet en oordeel en zich te openen voor de roep van de ziel, die binnenin ons allen aanwezig is.


En dit is de meest dankbare levensschool die er is. Wanneer we onszelf toelaten de stilte in onszelf te betreden en onze harten te openen, begint de ziel zich binnenin onszelf te ontvouwen. We kunnen stap voor stap die ruimte binnen onszelf meer gaan betreden. Niet om een doel te bereiken, maar om diegene die we werkelijk zijn te laten openbloeien. Om toe te laten dat we kunnen ervaren hoe compleet we werkelijk zijn. Om toe te laten dat we, desondanks alles dat er zich in ons leven heeft afgespeeld, kunnen ontwaken in dit heilige moment, waar alle wegen openliggen en alles mogelijk is. Dit is het begin van ontwaken van de medicijnmensen.


De ware healer weet dat hij niets hoeft te weten, dat alles voorzien zal zijn en dat de enige vereiste overgave is. Hij heeft door persoonlijke ervaring geleerd dat elke stap waardevol is, dat elke stap noodzakelijk is en dat de heelheid aan zijn zijde wandelt.

Temidden van de chaos van verhalen, emoties en chaos, ziet de Healer de heelheid aan het werk. Hij ziet hoe de heelheid zich afspeelt achter de persoonlijke verhalen. Hij ziet met ogen die het groter verhaal zien, het verhaal van heelheid, het tijdloze verhaal dat doorheen de illusie heen schittert en zingt: ‘alles is goed’.


Ik geloof dat ieder van ons een medicijnmens is. Ik geloof dat we hier samen op aarde zijn gekomen om weer te leren kijken met de ogen van heelheid. Om te herinneren dat we kunnen handelen met de handen van ware kracht: de handen van liefde en dienstbaarheid.


De ware kracht van ons wezen is aanwezig in elk moment. Het is geen kracht die we enkel kunnen verkrijgen na jarenlange studie, initiatie of discipline. Het is de kracht die zich toont al de eindeloze vormen van het bestaan en ons uitnodigt te herinneren wat altijd is geweest.


Het ware pad van spirituele groei is er een van eenvoud. Ongeacht welke vorm, praktijk of traditie die we kiezen te volgen, worden we uitgenodigd de weg naar huis weer te vinden. Enkel en alleen om er te ontdekken dat we altijd al thuis zijn geweest.


Ik wil je uitnodigen jezelf toe te laten de heilige stilte in jezelf te betreden, opnieuw en opnieuw. Om je gedachten mee te laten zweven met de wolken, om het gras onder je lichaam te voelen. Ik wil je uitnodigen de heilige ruimte van je hart te bezoeken. Een plek van ontzaglijke kracht en schoonheid en van enorme eenvoud. We zijn hier om graag te zien. Om in de stilte van ons wezen te kijken naar de wereld en te vragen wie we vandaag kunnen helpen. Om te kijken in onszelf en te luisteren naar hoe we onze talenten en inspiraties ten dienste kunnen stellen van elkaar en de wereld. Om naar de mensen te kijken die we tegenkomen en hen een mooie dag toe te wensen. Om te genieten van de schoonheid die ons voortdurend omringt en deze tot ons te laten spreken. Om weer te lachen als kinderen, stil te zijn aan het vuur, om ’s avonds door de straten te lopen en te genieten van de sterren.


We zijn hier om onszelf welkom thuis te heten. En we zijn hier om naar de wereld te kijken met ogen die weten, met de ogen van Spirit waarmee we kijken vanuit ons diepste wezen. Alles is zoals het hoort te zijn. En in elk moment kunnen we kiezen wat te denken, wat te voelen, wat te doen. Kijk met de ogen van Spirit, en laat je zelf toe, al is het voor even, te zien dat alles juist is.


Ga naar de stilte in je hart en vraag wat je vandaag kan doen om de mooiste jij te zijn. Om de schoonheid die in je leeft te delen, op de manier die jou het meeste vreugde schenkt. Om je medicijn te delen met de wereld. Volg die inspiratie. Je bent hier om te schitteren, in al je ontzaglijke eenvoud. Zo eenvoudig is het. Alles zal zich tonen wanneer de tijd rijp is.


Laat ons kijken naar elkaars schoonheid. Gewoonweg, omdat we het kunnen. Opdat we weer kunnen herinneren dat alles heilig is en altijd zal zijn.


In liefde,

Roel Crabbé


geschreven in oktober 2007

 

 

Roel Crabbé begeleid workshops Sjamanisme,
Zweethut Ceremonies, Klankhealing Concerten en Rituele Dans.


Hij is muzikant, beeldend kunstenaar en maker van Sjamanistische Troms.

Je kan op deze website ook zijn boek 'Het Pad van Vervulling' alsook
de Sjamanistische meditatie 'Ritme van de Schepping' downloaden.Agenda

 
* HET IS TERUG MOGELIJK IN TE SCHRIJVEN. WE VOLGEN NAUWGEZET DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID ZODAT JE VEILIGHEID CENTRAAL STAAT.
MEI 2021
25-30 Spirit Woman - vrouwentraining
12 GRATIS Online workshop: De aarde spreekt...
JUNI 2021
12-13 Medicijnwiel Opleiding- Module 1
26-27 Basiscursus Sjamanisme
JULI 2021
3-4 Basiscursus Sjamanisme
10-11 Leef volgens je Zieleplan (Volzet)
17-18 Soul Remembrance
24-25 Spirit Power - Soul Destiny
31-1 Reiki 1 Inwijding
AUGUSTUS 2021
31-1 Reiki 1 Inwijding
GROTE TRAININGEN VANAF OKTOBER 2020
mei '21 Spirit Woman - vrouwentraining
sept '21 Shamanic Practitioner opleiding
juni '21 Breatwork opleiding with Peggy Dylan
juni '21 Sundoor INITIATION Training with Peggy Dylan
juni '22 Firewalk Instructor Training with Peggy Dylan
>>> Volledige Agenda...


 

tell_a_frien_vzw_anam_cara
donaties_vzw_anam_cara