Het pad van ruimere identificatie

We hebben vele vormen van identificatie. We identificeren ons voortdurend. We zijn alle mens, man of vrouw, vader, moeder, broeder, zuster, kind. We kunnen ons klein of groot voelen, open of gesloten. We kunnen onszelf beschouwen als Belg, Nederlander, Europeaan, mens, of universeel wezen. We kunnen ons identificeren vanuit allerlei overtuigingen, deze bepalen onze perceptie en dus onze ervaring.

Wanneer we ons klein voelen ten opzichte van een grote, boze buitenwereld, verliezen we kracht. We lopen verloren in de illusie van afgescheidenheid. We kennen dit allemaal.
Maar evengoed kennen we allen de momenten waarin we ons gedragen voelen door het leven. In deze momenten voelen we ons ruim en open, we voelen ons één met het leven, deel van dit grote levensweb.

Hoe kleiner de identificatie, hoe meer ‘problemen’ we hebben, omdat de schijnbare ‘ander’ groter wordt. Hoe ruimer de identificatie, hoe meer we beseffen dat alles evolutie is, en dat de zogeheten problemen slechts een fase zijn in een groeiproces. Dat alles en iedereen ons uitnodigt om te groeien, zodat we meer van onze goedheid kunnen delen.

We kunnen dit principe, dat altijd geldt, benutten en aktiveren, door onze aandacht, onze perceptie en bereidheid bewust te hanteren.

Tijdloze dimensie

Er is een aspect van ons wezen dat tijdloos is. Wanneer we ons ermee verbinden openen we ons spontaan voor de levenskracht. We zijn dan in staat vanuit een ruimer perspectief te kijken naar wat er zich afspeelt in ons leven of de wereld. We worden opnieuw wakker voor de levensadem, voor creativiteit, voor innerlijke vrede.

Het is goed je met regelmaat bewust te verbinden met de ruime identificatie van je tijdloze wezen. Verbind je met je tijdloze zelf, voorbij elke vorm, voorbij elke identificatie. Je kan dit doen in je meditatie en gebed, door je te openen, los te laten, het leven te voelen in je hart, in je adem. Door te erkennen dat je tijdloos bent en deze erkenning te omarmen.

Neem bewust momenten om in deze ruimere toestand te rusten en eenvoudigweg te zijn. Wat ons verhaal in dit leven ook mogen zijn, we zijn tijdloze wezens. Verken en voed dit. Het opent ons hart, het maakt mededogen en begrip wakker in ons hart. We komen thuis in vrede.

We worden wakker in het besef dat we met onze voeten in de dimensie van tijd en vorm staan, maar onze thuis is het eeuwige. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld.
Je kleinere identificaties (bv. als moeder of vader, als kostwinner, als man of vrouw) zijn natuurlijk ook aan de orde, maar onze thuishaven is de dimensie van tijdloze eenheid.

Bewustwording hiervan maakt dat de illusie van ‘de ander’, van afgescheidenheid, kan oplossen en zelfbevrijding verankert. Het brengt ons thuis in het hart.

In momenten van disharmonie is het ‘ik-verhaal’ zeer aktief. Hoe groter dit verhaal van afgescheidenheid, hoe zwaarder de energie voelt, en hoe groter het slachtofferschap.

Terugkeren naar de ruimere individualiteit maakt alles weer open, en brengt ons terug in de dimensie van verbondenheid. We worden opnieuw wakker voor het Leven zelf. We herkennen onszelf in het veld van eenheid, verbonden, voortdurend gevoed door het levensweb. Dit maakt dat we anders kunnen kijken, denken, spreken en handelen.

Individualiteit betekent ‘onafgescheiden van het geheel’. (“undivided” – engels, “in-dividuée” – Frans)  Je bent een tijdloos wezen, samen met andere tijdloze wezens, in een dans hier op aarde. We kunnen alle ideeën van strijd en de ander loslaten, en zo, opnieuw, ontwaken.

We kunnen de kleine verhalen loslaten en elkaar weer zien als broeders en zusters op het pad. De wereld die we zien in ons hart, omvat alle oplossingen voor de uitdagingen die we rondom en in ons zien.

We hebben allen zoveel goedheid te bieden. Laten we daarin samenzijn en onze schoonheid delen. Laten we elkaars kracht eren en aanmoedigen.

Een pad van eenvoud.
Een pad van kracht.
Een pad van verbondenheid.

Hartegroet,
Roel

Reacties kan je hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Comments

  1. sonia janssens zegt

    Wat is het toch mooi, wetende, dat we elke dag kunnen kiezen. Elke dag steeeds ruimer en ruimer, het geeft een gevoel van heel veel ruimte in te kunnen nemen in mezelf. Tijdloos, zo prachtig, we hebben alle tijd om te leven, te genieten en elkaar te omhelzen in grote liefde en als broeders en zusters. Gewoon prachtig !!!
    Veel liefs Sonia

Speak Your Mind

*