Gebedszakjes voor Zweethut RitueelZweethut Onze Benadering

Zweethutcermonies door Roel Crabbé

"In de duisternis en omarmende stilte van de zweethut ontwaakt het licht van de Morgenster, als een hart van kristal, helder en klaar, dat schittert voor al... herinnerend..." - Roel Crabbé

Er zijn erg veel verschillende tradities en manieren waarop we het zweethutritueel al hebben meegemaakt. Elke begeleider doet dit vanuit zijn of haar traditie of achtergrond en de inspiratie die hem of haar toekomt.


Onze zweethutceremonies volgen de structuur van 4 rondes, elk opgedragen aan een specifiek gebeuren: verbinden, gebed, healing en dankzegging.


De focus ligt echter op het voeden van de verbinding met de ziel en het verfijnen van onze waarneming. Centraal in dit gebeuren staat het hart, als symbool en kracht die ons draagt en waarin iedereen wordt uitgenodigd thuis te komen in zichzelf.


Onze zweethutrituelen zijn gericht op het contact met de spiritwereld, de stroom van inspiratie en het gebed. Het gebed niet als een door religie bepaald gegeven, maar als een directe communicatie vanuit het hart. We keren ons in de duisternis van de zweethut naar binnen om in onszelf te ontdekken wat werkelijk belangrijk is, wat onze werkelijke dromen zijn. De zweethut is een plek waar we de maskers kunnen afleggen en kunnen thuiskomen in een cirkel van open harten. Harten die elkaar verbinden en steunen in elkaars groei.


Zweethut Roel Crabbé

De zweethut is een leraar in overgave. Het is onze ervaring dat wanneer we ons overgeven aan de stoom, de liederen en de kracht die hieruit voortkomen, we ons werkelijk kunnen openen voor datgene dat in ons aan het groeien is en gehoord wil worden. Het is onze intentie te voeden wat wil groeien, elke keer opnieuw. Het is onze intentie ons te openen voor het grotere visioen van onszelf en ons leven en ons hieraan over te geven.


En dit is de kracht van de Morgenster, de ster die het eerste licht aankondigt. De Morgenster is de voorbode van de geboorte van het licht en een kracht die in vele culturen geëerd wordt om zijn zuiverheid en genezende kracht. Een kracht die dan ook centraal staat in deze ceremonies en het werk van de Anam Cara, de "Vriend van de Ziel".In onze zweethutceremonies ligt er een grote nadruk op de liederen en de stilte. De stilte nodigt ons uit dieper in onszelf te gaan, om te kijken naar de groei die mogelijk is. De liederen vormen de spanen, waarmee we samen roeien op deze reis in het veld van Spirit.


Wij werken in de zweethut met de kracht van zachtheid, in die zin dat we elke deelnemer in de cirkel uitnodigen zacht te worden, werkelijk zacht. Dit maakt dat oude wonden makkelijk kunnen genezen, want het is uiteindelijk de liefde die geneest en niets anders. Dit is een nadrukkelijk aspect in onze zweethutten, we werken vanuit de zachtheid, overgave en de kracht van het gebed. 

>>> Overzicht van de Zweethut Artikels

     

>>> Wat is een Zweethut?

>>> De Zweethut als Pad van Openbaring

>>> De Zweethut: onze benadering

 

>>> Overzicht van de Zweethut Ceremonies

     

>>> Open Zweethutceremonies

>>> Vrouwen Zweethutceremonies

 

 

>>> Overzicht van de Zweethut Artikels op de Anam Cara Blog

 donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara