Reiki Handen met BloemenWerkt Reiki voor iedereen?

inzichten in Reiki Healing

"Reiki is de levensenergie, de kracht om je om te draaien en de moed om te kiezen voor de nieuwe wereld die voor je openligt." - Takata

In dit artikel geef ik graag antwoord op 4 veel voorkomende vragen: Werkt Reiki voor iedereen? Hoe voelt Reiki? Blijft Reiki altijd werken? Is Reiki gevaarlijk?

 

 

Iedereen die een Reiki 1 initiatie heeft ontvangen kan met Reiki healing beginnen werken. Tijdens een Reiki I weekend binnen de Usui-traditie ontvang je de vier Reiki-I inwijdingen die ervoor zorgen dat de kanalen in je lichaam worden geopend. Deze kanalen zijn bepaalde innerlijke centra in het lichaam die ervoor zorgen dat de energie gemakkelijk en veilig kan stromen.

 

Vanaf dan kan je niet alleen beginnen werken met de Reiki-zelfbehandeling maar kan je ook Reiki beginnen uit te wisselen. Op de open-Reiki avonden komen studenten samen om de kennis van Reiki verder te verdiepen door door behandelingen uit te wisselen.

 

 

Hoe voelt Reiki?


Reiki behandelingHoe Reiki voelt is persoonlijk en voor iedereen anders. De meeste mensen ervaren lichte tintelingen in de handen, vibratie, warmte,... Aangezien iedereen een unieke creatie is, ervaart ook iedereen op zijn unieke wijze hoe de levensenergie stroomt.


Maar soms gebeurt het dat er initieel niets wordt ervaren. Dit kan te maken hebben met ongeloof, twijfel, angst om niet goed genoeg te zijn- of bepaalde blokkades die aanwezig zijn. Het vraagt dan moed en vertrouwen om toch verder te werken. Iedereen ontvangt op een zeker ogenblik het geschenk dat Reiki in zich draagt.

 

Zoals op elk pad is toewijding een belangrijke sleutel tot verdere groei in healingwerk. Ter illustratie wil ik hier een mooi voorbeeld delen over de transformatie die één van mijn cursisten ervaarde.


Tijdens een Reiki-I weekend wordt er veel gewerkt met het oefenen van de Reiki-behandeling. Na elke behandeling wisselen de studenten hun ervaringen uit om zo van elkaar te horen wat de Reiki-energie doet. Reiki is immers een pad dat enkel ervaren kan worden door praktijk. Nadien komen we als groep samen om mogelijke vragen te beantwoorden, ervaringen te delen, bezorgdheden te uiten.

Een deelneemster nam het woord en vertelde dat ze alle richtlijnen aandachtig volgde maar zelf niets voelde of ervaarde wanneer ze tijdens een behandeling haar handen op het lichaam legde om Reiki te geven. Geen warmte, geen energiestroom,geen trilling, ... Ze voelde zich erg onzeker hierover. De mensen met wie ze uitwisselde gaven haar opvallend genoeg steeds de feedback dat ze erg veel energie voelden stromen uit haar handen.

 

Ik raadde haar aan goed te luisteren naar de feedback die ze kreeg wanneer ze een Reiki-behandeling uitwisselde, haar geloof in de energie te scherpen en haar twijfel niet te veel aandacht te geven. Verder probeerde ik haar gerust te stellen door haar te vertellen dat dit soms nog gebeurt.

 

Aan het einde van het weekend nodigde ik iedereen uit om deel te nemen aan de integratieperiode van 28 dagen. Een periode waarin er dagelijks wordt gewerkt met de Reiki-zelfbehandeling om zo de energie verder te integreren en het pad van healing te starten.

 

Ongeveer in het midden van de integratieperiode belde deze vrouw me op. Ze was in de war. Dagelijks legde ze haar handen op haar lichaam, volgde nauwkeurig alle instructies, maar nog steeds voelde ze niets. Niettegenstaande haar verwarring keek ze wel elke dag uit naar het moment waarop ze met Reiki ging werken. Opnieuw moedigde ik haar aan om vol te houden en alle verwachtingen los te laten.

 

Reiki symboolNa 28 dagen kwamen we met de groep terug samen om ervaringen te delen en vragen te beantwoorden. Het is altijd fijn om mekaar terug te ontmoeten, je voelt de warmte, de veilige ruimte en de openheid van het samenzijn onmiddellijk terug.


Eén voor één deelde ieder zijn weg die hij 28 dagen met Reiki bewandelde. Ik raadde iedereen aan aandachtig te luisteren omdat ik weet dat elke ervaring iets aanraakt bij iedereen.

 

Wanneer het aan haar was om te spreken deelde ze haar ervaring: "Ik heb 28 dagen trouw mijn handen gelegd, maar niets gevoeld. Ik wist dat Reiki werkte omdat ik innerlijk voelde dat er veel veranderde. Maar in mijn handen voelde ik niets. Wanneer ik naar jullie verhalen luister openen ze mijn hart en ik kan alleen maar wenen en liefde voelen. Mijn hart stroomt over. Mijn handen stromen, alles beweegt, ik voel trillingen,...Ik voel Reiki stromen!"

 

Een tijdje later stuurde ze me volgende woorden: "Reiki is het meest zachtaardige dat ik ken in mijn leven, zachtaardig maar zo krachtig. Verrassend en confronterend maar altijd liefdevol. Onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid en licht zijn nu dagelijkse gevoelens die ik diep kan ervaren. Ik weet en voel nu dat Reiki altijd door mij stroomt en gaat voor mijn allerhoogste goed. Dank u Reiki!”

 

Dit verhaal illustreert tot wat Reiki mensen kan brengen. Dit is een proces van openen voor de kracht van de energie, het verfijnen van de waarneming en gewaarwording, door het loslaten van oude blokkades waardoor liefde terug vrijuit kan stromen.

 


Blijft Reiki altijd werken?


Soms gebeurt het dat iemand een Reiki inwijding ontvangen heeft maar nadien door omstandigheden niet meer met de energie werkt. Dan krijg ik wel eens de vraag of het mogelijk is om toch opnieuw met Reiki van start te gaan.

 

Graag deel ik hierover volgende ervaring:

 

Enkele jaren geleden kwam er een vrouw bij me in de praktijk voor een healingsessie. Ze had 16 jaar geleden haar eerste Reiki-initiatie ontvangen- maar had er nooit iets mee gedaan. De laatste tijd echter had ze het gevoel dat ze opnieuw met Reiki moest gaan werken, maar ze vroeg zich af of dat nog wel kon. Ik gaf haar een Reiki-behandeling een voelde dat de Reiki-energie nog steeds bij haar was. Dus stelde ik haar voor om dagelijks haar handen op haar lichaam te leggen zodat de Reiki-energie door haar kon stromen.


Een week later belde ze me enthousiast op om te vertellen dat ze de energie voelde stromen. Ze schreef zich in voor de open-Reiki-avonden en bewandelt sindsdien, na 16 jaar pauze, gedreven en dankbaar het pad van Reiki.

 

Reiki behandelingReiki is zoals alles in de natuur: wanneer je een plant geen water geeft zal hij sterven. Wanneer je niet met Reiki werkt zal Reiki niet met jou werken.


Maar wanneer je inwijding juist werd uitgevoerd en je verlangen om Reiki te geven groot genoeg is, kan je ten allen tijde het werken met Reiki terug opnemen.Is Reiki gevaarlijk?


Reiki is de universele levensenergie waaruit alles is opgebouwd. Deze liefdevolle energie is allesomvattend en brengt wat afgescheiden is terug naar eenheid. Haar kracht is groots en scheppend. Werken met Reiki is veilig en geeft bescherming in alle aspecten van het leven. Reiki werkt koesterend en troostend waar nodig, schept ruimte wanneer er beperking is, maar bundelt waar nood is aan eenvoud. In de Reiki-energie zijn is in de veilige ruimte zijn waar je kan rusten omdat je voelt dat alles goed is.

 


Is Reiki geven vermoeiend?


Wanneer je met Reiki werkt gebruik je niet je eigen energie, maar open je jezelf zodat de Reiki-energie door de kanalen kan stromen die door de Reiki inwijdingen werden geopend. Hierdoor word je zelf ook vervuld met de kracht van deze energie. Reiki schenkt je wat je zelf doorgeeft.


Reiki geven is dus niet vermoeiend, integendeel zelfs: wanneer je vermoeidheid, twijfel of angst voelt is het goed om met Reiki te werken. De energie zal herstellen wat uit evenwicht was zodat er opnieuw een gezonde balans kan ontstaan.

. 

 

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara