guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de Amazone"Poort van Transformatie"

Sjamanistisch Ritueel voor vernieuwing
door Griet Heylen & Roel Crabbé

De enige échte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landschappen, maar uit het ontvangen van nieuwe ogen" - Marcel Proust

 

  Dit artikel in PDF download >>> Poort van Transformatie - ritueel

     
  online video meditatie

  Kijk ook de online meditatie >>> Poort van Transformatie - video meditatie

 

Ritueel van Transformatie

We schreven dit artikel op een stille avond in de kerstperiode. Aan het einde van het jaar leeft in vele mensen het verlangen het oude af te ronden en het nieuwe te verwelkomen.  

 

In alle culturen vinden we rituelen van transformatie terug, waarin men zich bewust verbind met het nieuwe en de groei die dit impliceert, viert. Zulke rituelen zijn katalysators in het leven en worden meestal uitgevoerd bij belangrijke fasen in het leven, zoals geboorte, overgang naar volwassenheid, huwelijk, de dood...


Rituelen spelen een belangrijke rol in zowel sjamanisme als healing.

 

Met deze tekst geven we je graag inspiratie om je eigen ritueel te maken en je te verbinden met de kracht van transformatie en inspiratie dat het nieuwe in zich draagt. Je hoeft dit ritueel niet uit te voeren op 31 december, al kan het voor jou wel krachtig zijn om aan te sluiten op een moment waarin vele mensen zich richten op vernieuwing in hun leven en dat van de planeet. Hoe dan ook kan transformatie op elk moment in het leven worden geroepen.

 

ritueel bloemenschaalVoor dit ritueel zal je werken met een vuur en een zelfgemaakte poort waar je zal doorstappen.
Het is goed om een rustige plaats te zoeken waar je in stilte, alleen of met vrienden, je kan toewijden aan dit gebeuren.


Neem alle tijd en ruimte die je nodig hebt om tot volledige beleving over te gaan. Maak er een Heilig Moment van. 

 

Je kan onderstaande beschrijving gebruiken als inspiratie. Maar evengoed kan je veranderingen aanbrengen vanuit je eigen inspiratie.

 

De belangrijkste component is zoals in elk overgangsritueel jouw bewuste keuze, die verankerd wordt door sterke intentie, focus en overgave. Je kan een ritueel doen voor transformatie van je energie, bekrachtigen van een intentie van vernieuwing, healing, ...

 

 

Voorbereiding Ritueel

Wat heb je nodig?

Intentie: Maak een sterke en duidelijke intentie voor jezelf. Een ritueel van transformatie vraagt van jou de bereidheid te veranderen. Deze bereidheid is de poort die je in jezelf maakt.

Voor het vuur: Een veilige vuurplek, aanmaakhout, takken om het vuur brandende te houden, één of meerdere rechte stokken. 

Voor de poort: Materialen naar keuze, bv: Takken, linten, kruiden, bloemen, kaarsen, koord,...

Schrijfmaterialen

 

 

Maak je plaats klaar:

Je maakt een plek klaar waar je een poort en vuur kan maken. Zorg dat deze plek goed voor je voelt. Als je dit ritueel doet in de natuur, is het belangrijk dat je dit doet in samenspraak met de krachten van deze plek. Dit kan je doen door in stilte te communiceren en te luisteren naar je hart. Bij twijfel is het best te kiezen voor een plek waar je je helemaal welkom voelt. Verbind je spirit met deze plaats door er voor te zorgen en ze netjes te maken. Het is ook goed deze plaats af te bakenen, bv met kaarsjes, linten of zuiver je intentie. Deze plaats is je rituele ruimte.

 

Maak de vuurplaats klaar en leg ook het hout en nodige materialen klaar. Zorg voor veiligheid!

 

 

Maak de rituele poort:

Je maakt de poort waar je straks zal doorstappen en die als transformator fungeert tussen het oude dat je achter je zal laten en het nieuwe dat je verwelkomt en zal integreren. Wees je bewust van al je handelingen en vul ze met intentie.

 

rituele poortJe kan deze poort maken met takken, kaarsen, of door bijvoorbeeld twee stokjes met lintjes te plaatsen. Volg je inspiratie. Maak je poort  zoals ze er voor jou uitziet en wees je helemaal bewust van wat je doet. 

 

De kracht van deze poort wordt niet bepaald door de vorm, maar de kracht die jij in het leven roept via je intentie en handelingen. De kracht van dit ritueel komt voort uit de waarde die jij er in brengt. Bewustzijn is de sleutel.

 

Breng intentie in elk knoopje, elk lintje, alles wat je erin wil hangen en dat bijdraagt tot de zegening die je zal ontvangen wanneer je door deze poort gaat. Dat kunnen bloemen zijn, kruiden,... Je werkt stil, nauwkeurig en aanwezig.

 

Ritueel

Bekrachtig je rituele ruimte

Wanneer je klaar bent met deze voorbereidingen neem je een moment van stille aanwezigheid. Je gaat voor de opening van de rituele ruimte staan. Observeer jezelf, voel maar wat er door je beweegt, oordeel niet, laat het zijn wat het is.

 

Open je voor het ritueel en betreed de cirkel. Nodig de krachten uit van de plek en vraag dat ze je ondersteunen. Maak het duidelijk dat je dit ritueel doet voor het stappen in vernieuwing, opdat je lichter mag leven en mag groeien in de ziel. Verbind dit ritueel met de intentie dat dit mag zijn voor het welzijn van alles wat is. Doe dit op jou manier. Het is goed om dit luidop uit te spreken.

 

 

Het rituele vuur

Zorg voor een veilige en nette vuurplaats. Je veiligheid en zorg komen altijd op de eerste plaats, in alles wat je doet.

 

Je maakt voor dit ritueel een heilig vuur. Dit doe je door je geest en hart te richten op de heilige dimensie van het vuur, van het ritueel en van de wonderlijke levenskracht die vernieuwing brengt.

 

ritueel vuurIn verschillende tradities wordt vuur “Grootvader Vuur” genoemd, vanuit de herkenning dat Grootvader oeroud en krachtig is en vele duizenden jaren goedheid en zegen heeft gebracht voor ons en onze voorouders. Volgens de mythologie van verschillde tradities is Grootvader Vuur de eerste sjamaan die naar de aarde is gekomen, om licht en kracht te brengen en mensen te helpen herinneren aan wie ze zijn.

 

Vuur is een grote transformator van energie en brenger van welzijn, licht en levenskracht.

 

Maak dit vuur dus met veel toewijding, wees je er volledig van bewust dat deze schitterende lichtkracht nu in je midden komt. Verwelkom Grootvader, vertel hem dat je blij bent dat hij bij jou is, praat met hem zoals je met een Grootvader praat. Verwelkom hem, dank hem voor zijn warmte, voor zijn mooie kleuren, het vertrouwen, de veiligheid, de vlammen,... Geef hem je dankbaarheid en als je wil wat geschenken, zoals kruiden, een brief, tekening, kortom: jouw positieve energie.

 

Zet je bij Grootvader, neem je rechte stok en staar maar in het de vlammen. Het is goed om even met Grootvader te spreken, te vertellen waarom je hier bent en wat je intentie is. Voel zijn aanwezigheid en zijn kracht en open je hiervoor. Neem je tijd om je helemaal te laten vullen met de warmte van het vuur en de uitnodiging tot transformatie.

 

Je opent je hart en geeft alles wat je achter je wil laten via je handen af aan de stok. Laat het er werkelijk invloeien. Neem hiervoor je tijd. Doe dit tot je voelt dat je helemaal leeg bent. Ondertussen laat je het licht en de warmte van Grootvader binnen in jezelf, tot je helemaal licht bent. Je wacht en wanneer het jou moment is geef je de stok aan Grootvader en kijk hoe de vlammen alles opnemen. Kijk in de vlammen naar de nieuwe kracht die tevoorschijn komt.

 

Wil je nog een stok in het vuur leggen, doe dat dan.  Je kan een stok leggen voor vrienden, familie, voor de wereld, voor de kinderen, voor de ouderen,... Je blijft bij het vuur zolang dat nodig is. 

 

Spreek je dank uit.

 

 

Poort van Transformatie

poort van transformatieOp een zeker moment zal je voelen om dat de poort je roept. Volg dit helemaal. Ga voor de poort staan en sluit je ogen. Voel het licht in jezelf en de kracht. Wees je bewust van het feit dat je verleden achter je ligt en dit moment de start is van de rest van je leven. Wees je er van bewust dat jij kan kiezen, hier en nu. En dat deze keuze belangrijk en groot kan zijn, als je je er helemaal mee verbindt en bereid bent dit te leven.

 

Kijk innerlijk naar het nieuwe waar je naartoe gaat.

 

Luister naar je adem, voel je lichaam, open je geest en wees heel aanwezig. Open nu je armen en verbind je helemaal met je keuze voor vernieuwing.

 

Je richt je op de volheid van de levenskracht. Het is goed woorden luidop uit te spreken en zo de vernieuwing in het leven te roepen. Verbind ze met de kracht van je keuze en maak dat ze echt zijn voor jou, dat is het enige wat telt.

 

Gebruik je eigen woorden, maar hier ter inspiratie een voorbeeld: “Ik weet dat alle schoonheid hier is, alle liefde is hier, alle vreugde is hier. Ik ben blij en dankbaar dat ik nu mijn nieuwe leven binnenstap. Ik ben blij dat ik zie dat alles nieuw is en straalt van nieuwe levenskracht. Dit is de start van de rest van mijn leven. Ik ben verbonden met wie ik werkelijk ben en in dit bewustzijn open ik mij voor alle inspiratie die door mij wil stromen en die mijn nieuwe leven zal bevruchten zodat ik mij helemaal kan toewijden aan het nieuwe dat zich nu openbaart. Ik heb vernieuwing gekozen en richt mij op het allerbeste voor mezelf en het grotere geheel. Nieuwe mogelijkheden openbaren zich en ik ben open en ontvankelijk en zeg ja, ik zeg ja, ik zeg JA!!!!”

 

Stap door de poort, sta stil en luister, luister naar wat er tot je wil spreken. Luister met je hart en neem de tijd. Luister naar de stille stem binnenin, de stem van je ziel die je vertelt over je mogelijkheden, je dromen, je ware kracht goedheid te brengen.

 

Dan open je langzaam terug je ogen. Je voelt de aarde onder je voeten, kijkt rond en zegt: “Ik ben thuis!!” En voel dat.

 

Neem nu even de tijd om alles te integreren. 

 

Het is goed om bij Grootvader te zitten, in de vlammen te kijken en stil aanwezig te zijn.Laat de kracht van dit moment helemaal tot je doordringen.

 

Schrijf nu nauwkeurig je ervaring neer van dit moment zoals het is en luister naar wat er nog meer door je wil spreken. Laat inspiratie stromen, noteer kleine of grote ideëen, wat er allemaal in je geest opkomt....noteer. 

 

 

Integratie en belichaming

Een ritueel voor vernieuwing krijgt pas kracht door deze keuze ook werkelijk te gaan leven. Kiezen voor vernieuwing, en dan hetzelfde blijven, is onmogelijk. Luister dus naar de nieuwe inspiratie en wegen die jouw keuze voor vernieuwing in het leven heeft geroepen. Vind wegen om te volbrengen wat je gezien hebt.

 

Herlees met regelmaat wat je geschreven hebt en blijf trouw aan de inspiratie die je hebt ontvangen. Vind mensen die je ondersteunen in je nieuwe trajecten, die je aanmoedigen en geloven in de nieuwe weg die je nu bewandelt.

Inspiratie wordt ons gegeven vanuit de bron van wijsheid waarmee we allen verbonden zijn en waarin we allen één zijn.

 

Rituelen dragen bij tot deze nieuwe manier van ontvangen. Het is een zegen om  vanuit inspiratie je leven te leven. Het vraagt moed, overgave en toewijding om het pad van je hart te bewandelen.

 

vuur ritueel tranformatieMaar net als iedereen, ben jij hier om de geschenken van je ziel te schenken aan de wereld. Daarin ligt je grote vreugde. Niemand kan ze schenken in jouw plaats. En dit begint hier en nu, bij de start van de rest van je leven.

 

We wensen jou een gezegend pad toe en vreugde in het schenken van jouw zegeningen aan het pad. 

 

In verbondenheid,

Griet & Roel

december 2011

 

 

Griet Heylen draagt Anam Cara samen met haar man Roel. Zij geeft  Reiki inwijdingen en Individuele Healing Consulten  en ondersteunt haar groepen via Open Reiki avonden.
Zij begeleidt samen met Roel enkele Sjamanistische Workshops en Intensieves Rituele Dans, Klankhealing concerten en Rituelen voor Transformatie.

 

Roel Crabbé is de bezieler van Anam Cara, waar hij de Basiscursus Sjamanisme en verschillende  Trainingen, Workshops en Intensives Sjamanisme begeleidt.
Hij geeft ook workshops in het maken en werken met de Sjamaantrom, Rituele Dans, Klankhealing, Zweethutceremonies en Rituelen voor Transformatie.


Naast dit werk is hij actief als kunstenaar. Je kan meer over zijn artistiek werk vinden op www.RoelCrabbe.com 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara