guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneWat is Sjamanistische Healing?

Elementen van Sjamanistische Healing - door Roel Crabbé

‘Het genezen van een deel zou nooit ondernomen mogen worden zonder behandeling van het geheel. Geen enkele poging zou mogen ondernomen worden om het lichaam te genezen zonder de Ziel. Laat niemand je overhalen je geest te genezen zonder dat hij je eerst zijn Spirit heeft gegeven. Want de grote fout van onze tijd is dat de genezers het hart van de geest scheiden, en de geest van het lichaam.’- Socrates

>>> 12 oktober start Spirit in Klank 2013: Start Training Sjamanistische Klankhealing

>>> 2014: Nieuwe training Pad van de Gewonde Genezer: Training Sjamanistische Healing

 

 

Healing is ongetwijfeld het meest centrale gegeven in het sjamanisme wereldwijd. De sjamaan wordt ook wel de gewonde genezer genoemd: hij of zij heeft zichzelf met behulp van de spirithelpers genezen en kent de aard van ziekte. Om die reden kan hij dus beroep doen op de eigen ervaring anderen te helpen.


Het begrip ‘healing’ omvat vele aspecten: het genezen van fysieke ziekte, het vinden van innerlijke vrede of het oplossen van een innerlijk conflict zijn allen onderdelen van healing. Het sjamanistische model van healing is gericht op zowel het energielichaam als de ziel.


energielichaamDe sjamaan zal zoeken naar de oorzaak van de onbalans in een van de 4 energielichamen: het spirituele lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam of fysieke lichaam. Vanuit sjamanistisch oogpunt is alle fysieke ziekte een uitdrukking van energetische onbalans. De ziel en de 4 lagen van het energielichaam zijn immers een geheel dat onafscheidelijk is en dus van voortdurende invloed op elkaar.

 

Zo weten we allemaal dat onderdrukte emotionele pijn, stress, angst of woede zich fysiek zal uitdrukken, ook al zijn al deze toestanden fijnstoffelijk van aard. En we kunnen zien hoe iemand door het leven kan gaan met ‘een zware last op de schouders’ en hoe zich dat uitdrukt in de visie & zijnstoestand (spiritueel), gevoelsleven (emotioneel), overtuigingen (mentale) evenals het fysieke lichaam.


De sjamanistische genezer is echter niet op zoek naar symptomen, maar naar de oorzaak van deze symptomen. Geest, lichaam en hart worden niet van elkaar gescheiden. Om de onbalans te vinden zal de sjamaan altijd in nauw contact samenwerken met de spirithelpers en krachtdieren die hem bijstaan in het vinden van de oorzaak in het energielichaam of het domein van de ziel. Hiervoor zal de beoefenaar zichzelf in trance brengen door bijvoorbeeld te werken met de sjamaantrom of ratel, om vervolgens het energielichaam te scannen of te luisteren naar de gidsing van zijn spirithelpers.

 

De helpers zullen hem ook bijstaan in het herstellen van energie of de ziel. Soms vindt dit healingwerk in de sjamanistische trancereis plaats maar doorgaans zal het gebeuren in direct contact met de persoon die de healing ontvangt.


Power Retrieval, Energiebalancering, Spirit Extractie en Soul Retrieval


Er zijn 4 grote categorieën binnen sjamanistische healing:

 

  • Er is gebrek aan kracht in het energielichaam: het energielichaam is verzwakt en dus minder weerbaar. In dit geval zal Power Retrieval, het terughalen van Kracht, aangewezen zijn.

  • Er is onbalans in het energielichaam: de energiehuishouding van de persoon is verstoord en verschoven. Hier is een balancering van het energielichaam nodig.

  • Er is een indringing in het energielichaam: in deze situatie is een vreemde energie het energielichaam binnengedrongen en is nadelig voor de energiehuishouding van de persoon. Deze indringing wordt een ‘intrusion’ genoemd. In deze situatie is het nodig dat deze energie verwijderd wordt door het uitvoeren van Spirit Extraction.

  • Er is kracht of ziel verdwenen uit het energielichaam: in ernstigere gevallen van trauma of emotionele druk kan het zijn dat een deel van de ziel afstand neemt om zichzelf te beschermen tegen de pijn en een toevlucht zoekt in de andere wereld. Men spreekt hier dan van zielsverlies. Het healingwerk dat door de sjamaan beoefend wordt om deze verloren gegane zieledelen terug te halen noemt men Soul Retrieval.

 

 

In deze 4 categorieën zijn vele nuances en vaak zijn ze ook onderling verbonden. Zo kan bijvoorbeeld bij iemand een zwakker energielichaam verder uit balans geraken omdat de weinige kracht die beschikbaar is overdreven ingezet moet worden voor bijvoorbeeld het beroepsleven, waardoor andere aspecten van het energielichaam minder gevoed worden en verder uit balans geraken.

 

In het geval van Zielsverlies zien we vaak dat dit deel van de ziel vertrok omwille van een sterk trauma of schok. Deze energie is doorgaans nog steeds aanwezig in het energielichaam en verwijderd moet eerst verwijderd worden alvorens men het zieledeel kan terughalen.

 

krachtdieren: havikDe sjamaan of westerse beoefenaar za voornamelijk healing-onderricht ontvangen van de persoonlijke leraars en begeleiders uit de spiritwereld. De universele principes en healingtechnieken worden ook doorgegeven via persoonlijke overdracht van een leraar of begeleider, maar de ware lering in het genezingswerk vloeit voort uit de persoonlijke samenwerking met de krachtdieren en spirithelpers. Zij geven concrete inzichten en ook met diagnoses van problemen en het vinden van geschikte wegen naar herstel.

 

In de woorden van Michael Harner: “We are not alone”...


 

© Roel Crabbé - 2012

 

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 Sjamanistische Healing - Trainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara