Reiki Handen met BloemenReiki

Reiki Aspecten en Elementen

"Reiki is de levensenergie, de kracht om je om te draaien en de moed om te kiezen voor de nieuwe wereld die voor je openligt." - Takata

Vier aspecten en negen elementen

Usui Systeem van Reiki Healing

© Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell, 1995, herzien 2001


De geïntegreerde manier van het Usui Systeem van Reiki Healing kent vier aspecten. Eigenlijk is de uiterlijke vorm van het Systeem de handoplegging. Deze beoefening raakt alle niveaus van ons mens-zijn: lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel.


Binnen de dynamiek van de vier aspecten staat de Vorm centraal. Deze heilige formule is getest en heeft zich ontwikkeld als een betrouwbaar, voorspelbaar medium dat de beoefenaar dieper in de wijsheid van de elementen voert en het helingsproces voedt.


Rond elk element van de vorm bestaan allerlei overtuigingen. Maar wanneer de overtuigingen worden losgelaten, zijn de elementen die overblijven simpel en helder. Deze elementen hebben een geheel eigen dynamiek. Alle elementen zijn essentieel en ze zijn allemaal even belangrijk. Als een van de elementen wordt gewijzigd of verwijderd, betekent dit dat de dynamiek van het Systeem wordt gewijzigd.


Vier aspecten


Helende techniek:

De vorm waarin het Usui Systeem van Reiki Healing wordt beoefend is een helende techniek die gebruik maakt van handoplegging. Reiki, universele levensenergie, wordt via de handen van de beoefenaar doorgegeven voor zelfbehandeling of Reiki behandeling van anderen.


Persoonlijke groei:

Reiki geven en ontvangen stimuleert een proces dat een duidelijker besef van het zelf geeft, waarbij de zelfaanvaarding wordt verdiept en het bewustzijn van het ware zelf toeneemt. Zelfbehandeling is de fundamentele beoefening van het Usui Systeem.


Spirituele discipline:

Vuur Handen ReikiInherent aan beoefening van de vorm is de mogelijkheid van het ontwaken van een spirituele beoefening. We worden ons bewust van het heilige in alle aspecten van ons leven. De dagelijkse beoefening leidt tot een discipline die voortvloeit uit de persoonlijke beloning van de wetenschap dat de kwaliteit van onze relatie met onszelf, de wereld om ons heen en onze geest wordt verdiept als een gevolg van de beoefening.


Mystieke orde:

Degenen die zijn ingewijd in het Usui Systeem en dit beoefenen, vormen een gemeenschap of orde van mensen wier grondslag meer in het hebben van een gemeenschappelijke ervaring ligt, dan in het hebben van gemeenschappelijke overtuigingen.

Reiki en de beoefening van het Usui Systeem vraagt ons de keuzes te overwegen tussen onze behoefte aan weten en onze bereidheid tot overgave aan het onbekende. Deze beoefening van handoplegging geeft ons het vermogen om ons, naar welbehagen, te verbinden met de ervaring van verwondering, van mysterie. Wanneer we de realiteit van mysterie in ons dagelijkse leven opnemen, nemen onze mogelijkheden tot verandering en beweging evenredig toe.Negen elementen van de vorm


Inwijding:

Het ritueel dat van Reikimaster op Reikimaster wordt overgedragen, resulteert, wanneer het wordt uitgevoerd met een student, in het vermogen om Reiki voor zichzelf en anderen te kanaliseren. Er zijn vier inwijdingen voor de Reiki eerste graad, één inwijding voor de Reiki tweede graad en één inwijding tot Reikimaster.


Geld:

Dit element vormt de brug tussen de materiële en de niet-materiële werelden en biedt de mensheid heling door de kracht en energie van geld. Elke stap op het pad van het Usui Systeem kent een specifiek geldbedrag.


Deze bedragen maken deel uit van de vorm en zijn voor studenten vaak het element dat het moeilijkst met een spirituele beoefening te verenigen valt. De beoefenaar wordt hierdoor uitgedaagd om de reikwijdte te vergroten van zijn of haar begrip ten aanzien van de energie van geld en de energetische overdracht die plaatsvindt als geld wordt uitgewisseld.


Symbolen:

De Reiki symbolen van het Usui Systeem zijn energetische sleutels die toegang bieden tot niveaus van verbondenheid met het zelf, met anderen en met het mysterie van het leven. Al hebben de symbolen mogelijk ook kracht van zichzelf, het is in de relatie die door inwijding, instructies en gebruik wordt gecreëerd, dat de student de waarde ervaart.


Behandeling:

Voor zowel de student zelf als voor anderen bestaat de vorm van de Reiki behandeling uit het in een specifieke volgorde op specifieke plekken opleggen van de handen. Behandelingen vormen de fundamentele beoefening van de vorm. Door behandelingen wordt zelfkennis en zelfvertrouwen verkregen en wordt er meer van de mysteries van de andere elementen onthuld.

Oude Handen Reiki

Mondelinge traditie:

Mondelinge traditie betekent energetische overdacht en onderwijs door direct contact en aanwezigheid van de Reikimaster bij de student. De energetische overdracht vindt plaats door het onderwijzen van de vorm van behandeling, het geven van de inwijding, het doorgeven van de beginselen, het vertellen van de geschiedenis, het beantwoorden van vragen en het samenzijn met de studenten tijdens de cursus. De master communiceert de essentie en de integriteit van het Systeem naar de student.


Spirituele afstamming:

De drager van de spirituele afstamming is verbonden met de essentie van het Usui Systeem en bezielt het Systeem met de uitdaging een levend mens als drager van een levend systeem te hebben. De spirituele afstamming is iets anders dan de masterafstamming en staat hier los van. De spirituele afstamming van het Usui Systeem is op dit moment Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Furumoto.


Geschiedenis:

De geschiedenis vertelt over de oorsprong van het Usui Systeem van Reiki Healing en hoe het tot op heden is gekoesterd. Dit verhaal toont een glimp van de centrale gebeurtenissen en personen die de afstamming hebben gedragen. Het geeft ons tevens een mythologie, metaforische leringen over de situaties die we tijdens onze dagelijkse beoefening van Reiki tegenkomen. Deze geschiedenis wordt in Reikicursussen gedeeld als onderdeel van de mondelinge traditie.


Regels voor het dagelijkse leven:

De vijf spirituele beginselen zijn als onderdeel van de mondelinge traditie overgeleverd van Dr. Usui. Ze vormen een spirituele lesen een morele leidraad voor het dagelijkse leven:


Maak je vandaag geen zorgen


Maak je vandaag niet boos


Eer je ouders, leraren en ouderen


Verdien je bestaan eerlijk


Toon dankbaarheid aan alles wat leeft

  Purple Poppy voor Reiki beginselen


Vorm van de cursussen:

De vorm van de cursussen wordt het beste gepresenteerd op een manier die de eenvoud van de beoefening ondersteunt en vormgeeft. Er zijn twee graden of niveaus in het Usui Systeem van Reiki Healing. Dat zijn de eerste graad (of niveau I) en de tweede graad (of niveau II).

 


Eerstegraads Reikicursus (Niveau I)


De eerstegraadscursus wordt door een Reikimaster onderwezen in vier sessies die 2 à 3 uur duren. Idealiter vindt vier dagen lang één sessie per dag plaats.


De cursus bestaat uit:


Inwijdingen (één per sessie)


Het delen van de definitie/beschrijving van het Usui Systeem van Natuurlijke GenezingHet delen van de geschiedenis


Het onderwijzen van de behandelingsvorm


a. Zelfbehandeling (volledige behandeling)


b. Behandeling van anderen (volledige behandeling)


c. Behandeling van verwondingen


Oefenen


Vragen, antwoorden en delen


>>>Lees meer over de Reiki 1 Inwijding, zoals doorgegeven door Griet Heylen
Tweedegraads Reikicursus (Niveau II)


De tweedegraadscursus wordt aangeboden aan studenten die de eerstegraadscursus hebben gevolgd, het systeem een aantal maanden toegewijd hebben beoefend en het gevoel hebben dat ze deze volgende cursus willen volgen.


De cursus bestaat uit:


Een sessie om de drie symbolen aan de studenten te introduceren en onderwijzen


Eén inwijding


Eén of twee sessies om het gebruik van de drie symbolen te onderwijzen


Tijd om te oefenen


Vragen en delen


>>>Lees meer over de Reiki 2 Inwijding, zoals doorgegeven door Griet Heylen
Derdegraads Reikicursus (Niveau III)


In de derdegraads Reiki Inwijding wordt je ingewijd tot Reiki-Master. Deze Inwijding wordt door Griet enkel gegeven na een jaar intensieve samenwerking. De effectieve Meesterschaps-Inwijding wordt individueel gegeven gedurende een intensieve 5-daagse periode.


>>>Lees meer over de Reiki 3 Inwijding, zoals doorgegeven door Griet Heylen

 

>>> Overzicht van de Reiki Artikels

     

>>> Wat is Reiki

>>> Het Ontstaan van Reiki

>>> De Reiki Beginselen

>>> Reiki Aspecten en Reiki Elementen

>>> Reiki: Onze Benadering

>>> Reiki Behandeling

 

 

>>> Overzicht van de Reiki Inwijdingen en Open Reiki-Avonden

 

 

>>> Overzicht van de Reiki Artikels op de Anam Cara Blog

 donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara