Reiki Handen met BloemenReiki - onze benadering

Reiki is groeien in Liefde - door Griet Heylen

"Reiki is de levensenergie, de kracht om je om te draaien en de moed om te kiezen voor de nieuwe wereld die voor je openligt." - Takata

Reiki is een healingmethode die bijdraagt tot spirituele groei. Je kan Reiki ontvangen in een Individuele Healing consult, of via de Reiki behandelingsvorm die centraal staat in de Reiki opleidingen.

 

In onze benadering ligt er veel nadruk op het groeien in liefde en de verbinding met de ziel. Hieronder kan je een artikel vinden van Griet, dat beschrijft hoe het werken met Reiki de poorten tot de ziel kan openen om zo te worden wie je werkelijk bent.

 

 

"Reiki, groeien in Liefde"

 

Ik herinner me nog heel goed de verwondering die ik voelde toen ik mijn eerste graad Reiki-inwijding ontving. Ik werd geraakt tot in het diepste van mijn ziel. Het was alsof er tijdens dat weekend een stroom van liefde door me heen was gegaan, die alles licht had gemaakt. Ik voelde me zo verbonden. Ik had een intense onvoorwaardelijke liefde gevoeld waardoor dagenlang alles binnenin mij jubelde. Een gevoel dat ik tot op de dag van vandaag met me meedraag en dat ik vooral ervaar wanneer ik mensen behandel.

 

De periode die daarop volgde was zeer bewogen, maar mijn keuze om te groeien naar waarheid en een leven te leiden vanuit liefde was nog nooit zo duidelijk geweest. Ik had gekozen trouw te blijven aan deze keuze. En dat is nog steeds zo. Ontwakende Varen voor Reiki

 

Toen ik me jaren geleden inschreef om die eerste graad Reiki inwijding aan te gaan, wist ik absoluut niet waarover dit alles ging. Ik had er geen boeken over gelezen, had geen verdere informatie opgevraagd, ik voelde gewoon een roep in mij, een roep die ik beantwoordde. Sindsdien is mijn leven onwaarschijnlijk veranderd.


“Er is een leven voor Reiki en een leven erna.”Dit zijn de woorden van één van mijn leerlingen en ik kan alleen maar volmondig akkoord gaan met deze uitspraak. Reiki heeft ook mijn leven vervuld met het ervaren van een diepgeworteld vertrouwen, waardoor ik in mijn innerlijke waarheid leerde leven.


Reiki leerde me de kracht van verdieping en toewijding en opende binnenin mij een poort naar de werelden van de ziel. Inmiddels heeft Reiki een plaats gekregen in mijn dagdagelijkse leven. En dan heb ik het niet alleen over mijn healingswerk, maar ook over het leven van alledag, in mijn gezin, mijn bezigheden en de eenvoudige dagdagelijkse dingen.


Door het jarenlang werken met deze energie weet ik dat Reiki veel meer is dan alleen maar je handen leggen en laten gebeuren. Vaak hebben mensen het idee dat dit wel zo is, maar in mijn persoonlijke beleving is het werken en leven met Reiki veel meer dan dat.


Wanneer je een engagement aangaat om de Eerste graad Reiki inwijdingen te ontvangen, open je jezelf als kanaal om levensenergie te laten doorstromen.

Pad in Thaise Tuin

Je opent je om liefdesenergie in je leven toe te laten. Als beoefenaar van Reiki bewandel je het pad waarin je leert jezelf te genezen met deze universele levensenergie die ik ervaar als een zuivere, fijne, maar enorme liefdeskracht. Doordat je jezelf gaat genezen zet je alles in beweging en begint een proces van uitzuivering. We hebben eerst onszelf te genezen. Dit is de eerste stap, het kijken naar wie we werkelijk zijn.


Dit kan soms heel intens zijn omdat je eigenlijk een keuze maakt om de verantwoordelijkheid voor jezelf en je leven op te nemen. De oorzaak van pijn, verdriet, kwaadheid, maar ook vreugde en liefde,… is dan niet meer te vinden bij de ander, maar alleen maar bij jezelf. Jij bent degene die alles in handen heeft.

 

Wanneer je deze verantwoordelijkheid opneemt beslis je om al de verhalen die je in je leven hebt aangenomen en gecreëerd, los te laten. Je beslist dat je deze dient op te lossen en uit te filteren zodat je kan groeien naar wie je werkelijk bent. Wanneer je dieper in heel dit gebeuren duikt zou je kunnen stellen dat je je engageert om te groeien, dat je een keuze maakt om verantwoordelijkheid te nemen in je leven, te bouwen aan je eigen weg, te groeien naar meesterschap over je leven en te bestaan vanuit je hart, verbonden met de ziel en gedragen door liefde. Wat hierdoor uiteindelijk ontstaat is fundamenteel vertrouwen.  Een weten dat alles goed is zoals het is en dat er altijd oplossingen zullen zijn. Dat is eigenlijk de eerste stap in je groei naar Meesterschap.


In heel dit proces was en is Reiki altijd iets geweest waardoor ik op momenten dat ik het niet meer wist en me verward en verloren voelde, steeds weer het noorden terugvond. Door mezelf dagelijks te behandelen, werd ik altijd teruggebracht tot een helderheid, focus en vertrouwen.  Ik herinnerde me mijn keuze: een leven te leiden in waarheid en in liefde, trouw te zijn aan mezelf, te leven volgens mijn innerlijke waarheid en te luisteren naar de stem van mijn ziel.


Reiki brengt me altijd terug naar dit ervaren, waardoor ik steeds verder kan genezen en herstellen en steeds opnieuw kan leren kijken met ogen van liefde om zo mijn ware taak op deze planeet te herinneren en te leven.Paars-gele Waterlelie voor Reiki


In mijn werk als healer ervaar ik Reiki als de poort die me de toegang verschaft tot de werelden van de ziel. Alsof door het neerdalen van dit veld van energie, de deuren naar de wereld van de ziel zich openen. Wanneer dit gebeurt gaat het niet meer over mij of  jou, maar over een diepere werkelijkheid. Door in deze verbinding te komen vervagen de oordelen en persoonlijke verhalen en kan ik kijken met andere ogen.


Ogen die kijken vanuit liefde, verbonden met de ziel. De uiterlijke werelden verdwijnen waardoor de innerlijke werelden zich openbaren. Hier hoeft niets meer, het werk gebeurt zoals het dient te gebeuren. Ik luister en volg. In deze ruimere werkelijkheid kunnen heelheid en Goddelijkheid zich ontvouwen.


Door het leggen van mijn handen verbind ik me met de schoonheid, heelheid en goddelijkheid van deze persoon. Wanneer deze persoon zich hiervoor opent begint er een krachtige liefdeskracht te stromen. Ik ervaar hoe het lichaam zich opent en, net zoals dat bij mijn eerste inwijding het geval was, begint te jubelen. Mijn werk is gericht op het voeden van de mensen hun persoonlijke verbinding met de liefdeskracht en het openen voor de wijsheid van de ziel. Dat is de essentie van mijn werk, steeds opnieuw.


Dit is elke keer anders, naargelang het moment en de persoon die bij me komt. Het herstellen van deze verbinding gebeurt enkel en alleen door een toelaten van liefde. Ik ervaar dit alsof er ontelbare draden van verbinding met de bron zijn waar soms wat ruis op ontstaan is. Wanneer we ons openen voor liefde wordt deze stroom hersteld. Een proces dat, wanneer we het werkelijk toelaten, makkelijk is. Dit is wat ik tracht uit te dragen: de eenvoud van het steeds opnieuw kiezen en toelaten van liefde. Het herinneren van heelheid.


De liefdesstroom is overal en dus is ook de mogelijkheid je te verbinden en in heelheid thuis te komen in jezelf, overal aanwezig.

Handen in handen


Dit helpt ons een leven te leven in dankbaarheid en verwondering. Het laat ons toe onze harten te openen voor elkaar en ja te zeggen tegen het leven en alles wat er op ons pad komt. Het helpt ons die prachtige plek in onszelf te openbaren, waarin de zegeningen van onze ziel leven. Zegeningen die op ons wachten, om geschonken te worden in deze prachtige wereld.

 

>>> Overzicht van de Reiki Artikels

     

>>> Wat is Reiki

>>> Het Ontstaan van Reiki

>>> De Reiki Beginselen

>>> Reiki Aspecten en Reiki Elementen

>>> Reiki: Onze Benadering

 

 

>>> Overzicht van de Reiki Inwijdingen en Open Reiki-Avonden

 

 

>>> Overzicht van de Reiki Artikels op de Anam Cara Blog

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara