Pad van de Gewonde Genezer

Gevorderde Training: Sjamanistische Healing

"Technieken genezen niet, liefde geneest. " - Sandra Ingerman

Opgelet: deze workshop is enkel voor mensen die een bais hebben in het werken met de sjamanistische trancereis.
Deze training start in november 2014 en zal zich pas opnieuw herhalen in het najaar van 2016.

 

 

 

 

Deze Training wordt niet meer apart gegeven!

>>> Het Pad van de Gewonde Genezer wordt niet meer apart gegeven en zal nu deel zijn van de SHAMANIC PRACTITIONER TRAINING

 

 

 

 

 

 

 

 

De sjamaan wordt ook de 'Gewonde Genezer' genoemd: hij of zij heeft met de hulp van de Spirits geleerd zichzelf te genezen. Hij kent de aard van 'ziekte', begrijpt haar mechanismes en wordt gesteund door zijn geestelijke helpers in het healingswerk dat hij voor zichzelf, de ander of de gemeenschap verricht.


Deze gevorderde sjamanistische training bestaat uit een reeks van 4 weekends, met tussentijdse periodes van integratie en oefening met mede-cusisten. Je leert zelfstandig werken met de klassieke healingstechnieken uit het sjamanisme, voor zowel jezelf als anderen.


Deze reeks is dan ook bedoeld voor mensen die er voor kiezen hun eigen pad van heelheid bewust te bewandelen, voortbouwend op het contact met de spiritwereld dat we hebben gemaakt in de Basiscursus Sjamanisme.

 

 

Video ter inspiratie: Hank Wesselman over 3 oorzaken van spirtuele ziekte.

Hank bespreekt de 3 hoofdoorzaken van spirituele ziekte en het verschil tussen fysiek medicijn en spiritmedicijn.

 

Artikels ter inpiratie:

- Wat is Sjamanistische Healing

- Wat is Spirit Extraction

- Wat is Soul Retrieval

 

Video ter inspiratie: Sandra Ingerman over het sjamanistisch perspectief op ziekte

In deze video vertelt Sandra Ingerman over haar ervaring met de spirituele dimensie en hoe sjamanistische tradities omgaan met ziekte en onbalans. Ze geeft een voorbeeld over Powerloss

   

Het Pad van de Gewonde Genezer:
Module 1: "In de armen van de Helpers"


healing_packet_vzw_anam_caraIn dit weekend verkennen we als groep het pad van heelheid en onderzoeken we hoe we ons opnieuw kunnen verbinden met deze kracht, die de bouwsteen is van ons ware wezen. Het is de groei in onze eigen heelheid die de basis vormt, vanuit het begrip dat ons eigen pad de grootste leraar is.


Hoe kunnen we een leven leven in het teken van heelheid? Hoe kunnen we ons steeds dieper overgeven aan de wereld van de ziel? Wat is onze ware kracht en hoe kunnen we deze dragen in elk aspect van ons leven, zonder ze te versplinteren, weg te geven of te saboteren?


We verdiepen tijdens dit weekend onze verbinding met de spirituele bondgenoten en de inspiratie die zij ons schenken om de innerlijke schoonheid en kracht te laten openbloeien.


We doen dit door te werken met het lichaam, het energielichaam, klank en ritueel.


Tijdens dit weekend leer je als deelnemer praktische manieren om jezelf te helen en je leven te leven vanuit je ware kracht. Je leert:


 • De sjamanistische visie op healingswerk en de werking van de ziel: de principes van intrusion, soul loss, soul retrieval en seed wisdom.

 • De rivier van heelheid: hoe je de verbinding met heelheid op elk moment kan herstellen en aanwenden voor je eigen healing en deze van anderen.

 • Het energielichaam: sjamanistische technieken om je energielichaam te zuiveren en te vullen met kracht.

 • Het helen van de eerste wonde: het herkennen van de eerste wonde in je eigen leven en hoe deze een waardevolle leraar en gids kan zijn in elk pad van healing.

 • Persoonlijk Healingswerk in de trancereis en ritueel.

 • Dismemberment: een uiterst krachtig ritueel voor healing.


We sluiten dit weekend af met het Spiritboat Ritueel, waarin we voor elke deelnemer persoonlijke healing vragen.

 

 

Het Pad van de Gewonde Genezer:
"Sterk oog van de Sjamaan, hart van Liefde"


Tijdens dit tweede weekend verdiepen we het sjamanistisch healingswerk en stellen we dit ten dienste van anderen.


We werken in dit weekend met enkele universele healingstechnieken en leren deze binnen een goed kader toe te passen voor de healing van onszelf, de ander als de gemeenschap.


Een diepgaande kennismaking met het healingswerk dat we als beoefenaar van het sjamanisme kunnen delen met onze medemens.


Je leert:

 

 • Het Creëren van Heilige Ruimte en verzamelen van Kracht

 • De As van Verbinding: werken met de 6 meest gebruikte bondgenoten van de sjamaan.

 • Werken met het energielichaam: technieken om te zuiveren, op te laden en waarnemen van intrusies.

 • Extraction en Power retrieval: Het waarnemen van de 'intrusies', hoe deze verwijderen en het vullen van leegte met zielenessentie.

 • Healing voor anderen in de microcosmos van de sjamaan

 • Werken met natuurkrachten voor healing

 • Transfiguratiewerk voor healing

 • Het verdiepen van de verbinding met je eigen leraars in de sjamanistische realiteit.
 

 

 

 Het Pad van de Gewonde Genezer:
"Welkom Thuis"


In dit derde weekend openen we ons voor het pad van onze ziel. Centraal in dit weekend staat de Medicijnkracht die elk wezen op aarde in zich draagt. Een diep begrip en overgave aan deze kracht van onze ziel is één van de grootste gaves die we als mens bezitten.


We zullen werken met de trancereis om het begrijpen van onze zielenessentie toe te laten. Ook zullen we werken met klassieke technieken om verloren ziele -delen terug te halen en deze te integreren in ons leven.


We openen ons voor de levenskracht die ons uitnodigd te schitteren, en anderen aan te moedigen dat ook te doen.


Je leert:


 • Een dieper begrip van de dimensie van de Ziel, Heilige dromen en de Medicijnkracht van elk levend wezen.

 • Soul Retrieval: het terughalen van verloren Ziele-delen. Een initiatie in dit werk van de ziel door reizen in de werelden, inzicht via onze Helpers en Integratie van deze Zieledelen.

 • Seed Wisdom: de Basisprincipes van het Seed Wisdom werk.

 • Rituelen om een diepere overgave aan de stroom toe te laten.

 • Stralend hart van de Cirkel: Initiatie ritueel waarin een dieper bewustzijn van de eigen Medicijnkracht wordt toegelaten

 • Healing voor anderen in de microcosmos van de sjamaan.

 • Het verdiepen van de verbinding met je eigen leraars in de sjamanistische realiteit.

 

 

 

 Het Pad van de Gewonde Genezer:
Module 4: "Spirit en de richting van de Ziel"


In dit vierde weekend betreden we het spiritveld. Hier staat het werken met je persoonlijke verbinding met pure spirit, voorbij tijd en vorm, centraal.


Dit weekend is gericht op je keuze voor dienstbaarheid en healing, je relatie met het grotere geheel en de rol van beiden in het healingwerk. Je richt je op de innerlijke dimensies waarin jouw roeping ligt en hoe we de blokkades hierop kunnen opheffen.


 

Je leert:


 • Dieper werk met Seed Wisdom: ontvouwing van de richting van de Ziel en je relatie met Spirit.

 • Verankeren en leven van Ziel: Integratie na Soul Retrieval en het pad van keuze.

 • Ritueel voor bondgenootschap met helende krachten uit het veld van voorouders, en zij die gaan komen.

 • Verdere Healing in de microcosmos van de sjamaan.
 • Remote Healing: werken met healing van op afstand.

 • Het verdiepen van de verbinding met je eigen leraars in de sjamanistische realiteit.

Dit laatste weekend werken we zaterdagavond met een intensief healingritueel, waarin we werken met de groepsverbinding, Spirit en de sacrale dimensie.

 

 

 "Na mijn intensieve opleiding vorig jaar bij jou en de hevige processen die deze veroorzaakt hebben, wil ik je daarvoor oprecht vanuit mijn hart en ziel nog eens bedanken. Er is terug eenheid tussen mijn ziel en mijn lichaam. Het heeft me rust en kracht gegeven waardoor ik nu "fantastisch goed" in mijn eigen energie zit en me accepteer zoals ik ben. Door de gebundelde energie van liefde, licht en vrede waarmee mijn Helpers me omringen, ben ik een krachtiger kanaal geworden om op mijn beurt anderen te helpen op hun Lichtpad.."

Fabienne Rosmeulen
Praktijk Candela


 

Voorwaarden tot deelname:

 

 • Om aan deze gevorderde training te kunnen deelnemen dien je de Basiscursus Sjamanisme te hebben gevolgd, of ervaren zijn in het werken met de sjamanistische trancereis in de 3 werelden en een goed contact met je gidsen hebben. Indien je niet de basis van Anam Cara hebt gevolgd maar meent deze ervaring te hebben kan je ons hierover contacteren.

 • Tussen de verschillende traingingsmodules wordt van elke deelnemer verwacht thuis aktief te werken met de aangeleerde techieken om lichaam en geest te harmoniseren en te groeien in kracht en bewustzijn.

 • Ook zal je tussen elk weekend minimum 2 maal samenkomen met andere deelnemers, om met elkaar te oefenen in het zelfstandig werken met sjamanistische healing.

 

 

Hieronder vind je de informatie over deze training en hoe je je kan inschrijven. 

 

Praktische Info & Inschrijvingen

Volgende Training:


SHAMANIC PRACTITIONER TRAINING


 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

     

Basis Training Sjamanisme:

>>> Basiscursus Sjamanisme

 

Gevorderde Training Sjamanisme:

>>> Sjamanistische Doorgroeigroep: Circle of Journeyers

>>> Training Sjamanistische Healing: "Pad van de Gewonde Genezer"

>>> Training Sjamanistische KlankHealing: "Spirit in Klank"

 

Sjamanistische Intensieves:

>>> "Ecdysis" - 4-daagse Sjamanistische Intensieve

>>> "Sacred Burial: Omarming van de Aarde" - 4-daagse Sjamanistische Intensieve

 

Losse Workshops Sjamanisme:

>>> "Werken met het Medicijnwiel"

>>> "Maak je eigen sjamaanstrom

>>> "Geest van de Trom

>>> "Licht van Transformatie" - Sjamanistische Healingworkshop

>>> "Zegen van de Voorouders" - Sjamanistische Voorouderworkshop

>>> "Dancing Spirit" - Sjamanistische dans & rituelen workshop

 

Sjamanistische Rituelen:

>>> "Pad van Licht" - Maandelijkse Vuurceremonie

>>> "Dreamtime Healing" - Sjamanistisch Klankhealing Ritueel

>>> "Hut van de Morgenster" - Open Zweethutceremonie

>>> "Overgave" - Stilte Zweethutceremonie

>>> "Trommelen voor Moeder Aarde" - Maandelijkse Tromcirkel

>>> "Dans van de Ziel" - Rituele Dans

>>> "Zomercirkel" - Midzomerritueel

>>> "Joele" - Midwinterritueel

 

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog

   

"Er heeft een enorme verandering in mij plaatsgevonden en dat blijkt van grote kracht tijdens healingssessies. Sinds mijn deelname aan het Pad ben ik in vertrouwen en overgave.

Ik heb sindsdien al een paar healingen mogen geven en de resultaten zijn verbluffend!"

Juliette T.


"Het Eerste Healingweekend was super. Je wordt verbonden met jezelf, met de cirkel, met Moeder Aarde, met…alles. Het werk dat daar gebeurd is intens en valt moeilijk te beschrijven.

Eén ding weet ik wel zeker: je doet dit niet alleen voor jezelf. Wat er ook geheeld wordt, het gaat steeds om een groter geheel. De kracht van de cirkel is enorm. De zegeningen die je geeft en ontvangt zijn meer dan balsem voor de ziel. En de spirits zijn er. Altijd. Ze wachten op jou tot jij je er voor open stelt."

Sieglinde


Met een FANTASTISCH gevoel kijk ik terug op verleden weekend – het is echt prachtig.  Er is deze week weer veel gebeurd. Ik zal niet in detail treden, maar ik wil toch graag even dit meegeven…. HET WERKT ECHT en voor ALLES. Bedankt!

Johan

"Er is sinds het eerste Healingweekend zoveel gebeurd! Ik besef nu dat het basisweekend en Healingweekend I onmisbare schakels zijn geweest in mijn huidige groei en hoe, dankzij de ervaringen in die weekends, andere ervaringen mogelijk geworden zijn!

Ik ben echt geraakt door de verbondenheid die ik tot in het diepst van mijn wezen beleefd heb en de intense ervaring waarin alles vesmolt en één werd.

Het Healingweekend opende deuren in mezelf. Zo krijg ik meer en meer toegang tot wat binnen in mij al aanwezig is. Ook groeit zo de verbondenheid tot krachten die "mij" overstijgen.

Ik ervaar dit als een intense uitnodiging tot overgave aan de stroming, tot vertrouwen en tot LEVEN"

Hilde Mollaert

"Healingweekend I en II veranderden mijn leven op een subtiel maar heel diepgaand niveau. Ik voel me nu stralend in het leven staan en moedig anderen aan hetzelfde te doen. Ik geniet meer van de kleine dingen, sta optimistischer in het leven en mijn relaties lopen harmonischer.

Tijdens de weekends was de energie in de ruimte zo sterk dat elke cel in mijn lichaam zinderde. Het gelukzalige gevoel en een zeer vitaal lichaam achteraf zijn voor mij nog een week heel sterk voelbaar geweest. Ik kreeg meer vertrouwen in mijn gidsen en het healingswerk en zag tijdens de workshop wonderlijke dingen gebeuren. Ook in het healingswerk thuis geniet ik van nieuwe ervaringen en worden grenzen verlegd. Echt wonderlijk mooi."

Joke Venmans

"Deze healingweekends waren voor mij een enorm geslaagde en zeer verrijkende ervaring. Ik had al een opleiding in sjamanistisch werk achter de rug en werk geregeld in mijn praktijk met sjamanistische healing technieken. Het doen en ervaren van deze rituelen in een prachtige groep mensen, de goede en heel competente begeleiding door een gedreven motor als jij, de diepgaande live muziek voor het trancewerk, dat alles heeft deze training voor mij tot een ware vreugde gemaakt.

In mijn praktijk ben ik natuurlijk als healer de "gevende" partij, maar in deze training mocht ik ook veel healing ontvangen... geven en ontvangen waren beide even boeiend. Ik heb toch ook veel bijgeleerd en voel me enorm gesterkt door de kracht van de groep. Deze training was absoluut helemaal de moeite waard!

Ik wens jou en Griet ook graag heel veel succes, jullie verdienen het volledig, allebei. Jullie zien me zeker terug!"

Myrna Mann

"'Ik heb wonderlijke heling ontvangen en diep ervaren hoe het is om helemaal te kiezen voor het leven en gezondheid. Alles en iedereen om me heen begon steeds meer te stralen en ik erbij. Ik haal nog elke dag kracht en inspiratie uit mijn ervaringen in het weekend, en daar ben ik heel dankbaar voor!"

Penny Hamelton

 

 
donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara“Nu zelfs, enkele maanden na het healingweekend I, zindert de praktisch wijsheid
en kennis die ik daar heb mogen ontvangen, nog steeds door. Ik durf echt wel
te beweren dat mijn leven drastisch ten goede is veranderd tijdens en na het
volgen van deze workshop.

Een healingsweekend volgen is één ding, en de praktische toepassing ervan, in ons dagelijkse leven, het andere... en net dat aspect vind ik zo krachtig aan het healingsweekend: dat je echt methoden aangereikt krijgt om jezelf te healen, in `het echte leven`, zodanig dat vreugde en waar geluk gewoon niet langer uit kan blijven.

Voor mij is het mooie daarin dat jij, Roel, helemaal niet beweert al de kennis of de wijsheid zelf te bezitten. Je nodigt ons tijdens deze workshop enkel uit om
onszelf beschikbaar te stellen voor al dat wat reeds in onszelf aanwezig is. En dat
doe je op zo`n manier, met mooie gezangen, met inspirerende begeleide meditaties en krachtige ceremonies, dat we als groep niet anders konden dan ons open te stellen voor de pracht en praal van ons eigen wezen. De foto die genomen was op het einde van het weekend spreekt voor zich! Allemaal stralende gezichten!!!

Bedankt.”

Steven Vrancken
www.StevenVrancken.com


“Dank u,Roel, voor de prachtige ervaring tijdens het Healingsweekend I. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat dit voor me heeft gedaan. Eerst en vooral was het een prachtige groep. Allemaal mooie mensen, maar NA het weekend was iedereen anders. Iedereen had een andere uitstraling, iedereen zijn ogen waren flinkerende sterren. Gewoon prachtig !!!

Voor mezelf, heb ik, in een mooie amarille bloem een klein erwtje ontdekt. Dat kleine erwtje, heb ik ontdekt, ben ikzelf! Zo vol Liefde, Warmte, Heel en Eén, Zuiver, en dit gevoel draag ik nu in mij. Dit ben ik gewoon. Sindsdien hou ik heel veel met heel mijn hart van mezelf.

Ik ervaar nu ook dat ik helemaal anders sta ten opzichte van het leven en anderen. Ik ga ook met de dagdagelijkse dingen anders om. Het gevoel zit zo diep vast verankerd dat ik dit nooit meer ga verliezen. Want dit ben ik, en ik zie ook dat andere mensen dat ook zijn. Wat een transformatie in mezelf, dit is onbeschrijflijk. Ik voel nu ook dat " geluk en blijheid" binnen in me zit en er ook altijd zijn geweest.

Dank u Roel, ik kijk uit naar deel II en deel III!"

Sonia Janssens


De healing weekends zijn enorm verrijkend. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik de opgedane kennis dagdagelijks kan toepassen.

Je hebt ons eenvoudige tools aangereikt die, bij toepassing ervan, de kwaliteit van ons leven drastisch verhogen.

Als je met deze dingen toegewijd aan de slag gaat, verander je werkelijk je leven.En veel meer dan dat. Vreugde en plezier maken meer en meer deel uit van mijn leven. Dingen komen in een stroomversnelling.Jou liederen en muziek zijn zo mooi en krachtig. Het is zalig om samen met een groep stralende mensen te herinneren wie ik werkelijk ben, om weer in contact te komen met mijn stralende zelf. Mijn kijk op mezelf en de wereld is veel liefdevoller geworden. Ik heb geleerd om naar het lied van mijn ziel te luisteren en haar waarheid te leven. Dankuwel."

Sieglinde


"Ik heb in het voorjaar "het pad van de gewonde genezer" bij jou gevolgd.

Ik heb me toen heel erg goed gevoeld, vooral het tweede weekend was magisch, en kan  nu quasi met zekerheid zeggen dat er serieuze veranderingen op innerlijk vlak zijn gebeurd bij mij die blijvend zijn. 

Ik geloof heel sterk in de technieken en healingwerk dat we leerden en kan het steeds gebruiken als het nodig is.  Een soort van medicijnkastje of bibliotheek, dat ik steeds kan gebruiken bij behoefte :-) Dank voor deze mooie reeks."

Astrid G.