Archives for september 2020

Return to Essence

It is time to reconnect with our essence and live from the timeless quality of our being. In this shamanic healing meditation, Roel takes you to you back to this essence, which is untouched by the storms of life.

Omarm….

Omarm het gevoel dat je gefaald hebt, dat
het fout was en je niet gegeven hebt wat je kon.

Fouten horen niet tot het universum.
Je hebt gewandeld volgens je beste kunnen op dat moment.

Dus omarm, wees zacht voor jezelf
en kijk naar het pad dat voor je ligt.

Het is tijd om opnieuw richting te kiezen en jezelf toe te staan dat het goed is om stap voor stap, met kleine babypasjes,
het nieuwe pad te bewandelen.

Dus voor vandaag….

Het is goed om zorgen en angst los te laten, je creëert een ruimte waarin het nieuwe kan geboren worden.

Dus voor vandaag,
omring je met de warmte van de zon,
de schoonheid van elke bloem,
het lied van een vogel
en voel je gedragen om moedig te wandelen op het pad dat open is.

Namasté,
Griet.

In de donkere nacht van de ziel.

Ik luister naar het lied dat zingt vanuit de donkere nacht van zijn ziel.
De pijn van onbegrip en afgescheidenheid overschaduwt de zachte klanken. Het lijkt alsof rondom ons alles mee resoneert in deze ruimte waarin waarheid niet langer verbonden is met de liefde die leeft in het hart.

Mijn cliënt staart in de schaal met water die voor hem staat en ik vraag of hij bereid is om dieper te kijken. Hij voelt de pijn van zijn gebroken relatie die snijdt doorheen de bittere korst van het leven. Het verlangen naar samenzijn leeft zo diep in zijn hart.
Ik voel zijn wantrouwen en ik verzeker hem dat niet ik, maar het water hem zal gidsen. Ik voel de twijfel en de angst, doch het reiken naar verbondenheid is groter en doet zijn wezen bewegen.

Ik lees de energie van onmacht en verlangen die leeft in de diepte van zijn ziel. Het water spreekt tot hem en maakt vloeibaar wat zo strak verankert is in de kwaadheid die zijn pijn beschermd. De eerste laag van weerstand smelt… een traan valt en maakt cirkels die uitdeinen als een tere bloem die zich opent voor het eerste licht. Zijn ogen smelten in deze dans van ontwaken in liefdevol begrip. Het water neemt de ogen mee in dit ontwapenend spel en brengt terug de ziel naar de liefde, die de enige waarheid is.

Zachte ogen kijken me aan en een glimlach verschijnt op zijn mooie en rustige gelaat en stil worden de woorden gesproken. De duisternis maakt plaats voor het wonder van het licht zoals de ochtendzon die met haar eerste stralen de wereld verlicht. Zijn handen reiken uit naar de mijne…dankbaar kan ik ontvangen dit teken van verbonden zijn met al wat is.

In de stilte adem ik de vreugde van het ontwaken in. Dankbaar omarm ik dit intense gebeuren en voel hoe mijn hart in de liefde zingt. De eerste stap is gezet, het pad is open, de uitnodiging om te wandelen is gezet.

Als een jong kind dat danst in de vreugde van het licht jubel ik.

Relaties zijn uitnodigingen om te genezen, met als opdracht de groei van de ziel. Zij maken zichtbaar wat zwak of niet verbonden is en zijn een oefening in het leren over mededogen en begrip. Het verlangen dat de liefde van de ander je wonden zal genezen is slechts een illusie die dient tot het niets. Verder wandelen in dit geloof zal wrok en haat als brandstof in het leven roepen voor het brengen van de warmte waar je zo naar verlangt. Eenzaamheid en afgescheidenheid worden je bondgenoten in dit eenzame spel. Kwaadheid is de illusie die het ego tussen beiden brengt. Zij wordt gebruikt om gelijk mee af te dwingen, om waarheid in eigen kamp te brengen, en dat maakt dat dit pad soms moeilijk en zo uitdagend is.”

De bron van alle geluk is liefde. Elkaar deelgenoot maken van de pijn zonder naar oplossingen te zoeken, is een eerste stap. Er is een keuze in het pad dat kan gewandeld worden. Pijn kan tussen beiden komen te staan of het kan een brug zijn die jullie verbindt.
Zelfliefde en zorgzaamheid zijn noodzaak in dit gebeuren. Het vraagt openheid en de kracht om te begrijpen wat er werkelijk leeft in ieders hart.

En daarom, luister naar wat er leeft in je hart en wat er wil geboren worden. Wees helder in het delen van dit verlangen. Wees trouw aan jezelf en voel de bereidheid om te groeien in de waarheid van je ziel.
Deze tijd is een uitnodiging tot veel verandering. Wees moedig en krachtig en geloof dat het leven je dient.

In liefde verbonden,
Griet.

YOU ARE THE ONE by Jeff Foster…

Do not seek love. Do not leave yourself for love, and search for love in the other. Love is not an object, it cannot be given nor taken away. It cannot be found nor lost. Love is not a feeling, a state, or a peak experience, but what you are, presence itself.

Do not confuse love with attraction. Attraction comes and goes, can fade over time. Do not confuse love with longing. Longing is impermanent, transitory. Do not confuse love with feelings of bliss, pleasure, an excited nervous system. These passing states cannot last; it is not in their nature. Even promises, given with such certainty today, with the best of intentions, can fade tomorrow, or be broken.

Love, however, does not fade. Love cannot diminish over time. Love is not a commodity, a shifting form. Love is a field, a field within and without us, a field in which thoughts, feelings, even the most seemingly solid plans for the future, can appear and disappear.

Love holds hope as much as loss, excitement as much as boredom, crushing disappointment as much as bliss. Love is the field for the shifting forms, the ground that holds us as we walk, sit, talk or do not, feel what we feel in each other’s presence, go about the business of our day, plan, eat, hope, say goodbye, try to love.

Love is greater than us. We do not generate it with words and deeds, or even intentions, but we are continually embraced by it, held in its vastness, no matter what we do, or do not. We are married, we divorce; we are friends, we are lovers; we break up, we break together; we are born, we die; the field endures.

Nobody has ever given us love; that is the great illusion. We have simply remembered the field in each other’s presence, sometimes, recognised eternity in the midst of the everyday, then credited another. Love never came from outside of us; we simply touched our own presence, fell into the love that we are, and cannot not be.

And nobody ever took love away from us; we simply forgot the field, and ‘blamed’ the other, and looked for love again, feeling its absence, lost in a narrative of ‘lost love’. Yet love was there, even in its apparent absence; it was present, even in the loss. It cannot be broken; a wave cannot crush the Ocean.

Do not seek love, do not look for the light, but be it, offer it; the joy of loving another is infinitely greater than the joy of fearfully clinging to another’s love, for deep down you know it is only an illusion that what you have always longed for could ever have come from outside of you. You are the One; you have always been the One.
The search ends exactly where it began – in presence.

You realise you are love itself, and this changes everything; love is yours, forever, even when it’s not.

– Jeff Foster

Want vandaag is de meest kostbare dag van je leven!

Wat er ook gebeurt in je leven, je hebt altijd de keuze om van deze dag de meest kostbare te maken.

Neem dus even de tijd om dicht bij jezelf te zijn, het leven voor even van je te laten afglijden en uit de warmoes van emoties uit te stappen.

Om te ademen in dit nieuwe moment en te beslissen dat de volgende stap er één zal zijn in lijn met wie je werkelijk bent. En die kracht adem je in want het is de bouwsteen van je verdere leven!

Er is een oneindige kracht die werkt door jou en die je steunt, onvoorwaardelijk en in grote liefde. En ook dat adem je in! Want vandaag is de meest kostbare dag in je leven!
Namasté

Moge onze woorden klinken als een zacht en helder lied….

Hoe vaak zijn we bang om de woorden van onze ziel te spreken? Uit angst om onvrede, onbegrip of verwijdering van wie we liefhebben te doen ontstaan…

Hoe dikwijls verdwalen we in onmacht omdat de woorden die we hebben gesproken niet worden begrepen? Wat liefdevol of waarachtig was bedoeld wordt als bedreigend of onwaar ontvangen…

En hoe dikwijls hoopten we dat we nooit hadden gesproken? De schade die we berokkende lijkt niet in lijn te zijn met de schoonheid die we werkelijk zijn…

Daarom, fluister in de stilte van de nacht tot de bron van goedheid die ons allen verbindt. Luister naar haar lieflijke en klare taal en vraag om ook die door jou te laten spreken.

Laat dit je gebed zijn van elke dag, zodat je woorden kunnen gehoord worden, ontvangen en gesproken en mogen klinken als een zacht en helder lied vanuit je mooie hart.

In liefde,
Griet.