Archives for oktober 2015

Een ritueel om kinderen te helpen angst los te laten (Video)


Scrhijf in voor alle videos

Hoe kan je kinderen helpen om hun angsten los te laten?
Kinderen hebben vaak angsten waar ze moeilijk mee kunnen omgaan. Ze zijn bang van de dood, dat hun ouders gaan scheiden, dat oma die ziek is zal sterven, … Maar ook is de invloed die ze ervaren van media niet te onderschatten.

Ik heb zelf 20 jaar professioneel met kinderen gewerkt en wil hier graag een ritueel delen dat je met je eigen kind, of een groep kinderen, kan doen. Het is een eenvoudig ritueel dat heel toegankelijk is en dat kan helpen om jou en het kind naar een plek te brengen waarin ze het gevoel hebben dat ze hun angsten kunnen loslaten.

En naast het loslaten van hun angsten, geeft het ritueeltje hen de kans om hun wensen voor hun geliefden te uiten zodat er een nieuwe ruimte onstaat waar vertrouwen en zorgeloosheid in kan integreren..

Ik hoop dat het ritueel iets mooi mag brengen!
Deel hieronder je ervaringen en laat weten wat het je gebracht heeft!

Hartegroet,
Griet

PS:

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Hoe hou je het spirituele pad levend? (Video)


Scrhijf in voor alle videos

Het spirituele pad kan een sterke katalisator voor verandering en transformatie zijn. Maar hoe houden we het pad levend? We hebben allemaal wel al ervaren hoe het enthousiasme en de toewijding aan een bepaalde meditatie of oefening wegebt. Hoe kunnen we dus onze focus, toewijding en enthousiasme wakker houden, zodat we de ware geschenken van het pad kunnen cultiveren in ons leven?

Naar wat ik zie, zijn er bepaalde principes die heel belangrijk zijn.

Eer van waar je komt en besef de 3 fases waarin we spiritualiteit beoefenen

Het spirituele pad heeft verschillende fases en wanneer we deze bewust kunnen zien, kunnen we hun kracht beginnen wakker te maken in ons leven.

Spiritualiteit als oplosser van een probleem.
Waarschijnlijk ben je zoals de meeste mensen, op een spirituele ontdekkingstocht gegaan omdat je een probleem had. Misschien voelde je je niet goed, kon je je plek niet vinden of had je het gevoel dat je geblokkeerd zat in je leven. Misschien had je een sterke fysieke, emotionele of psychologische uitdaging die maakte dat je verder ging zoeken dan wat je gewend was.
Hoe dan ook, wanneer we zo in aanraking komen met een spiritueel pad, ontdekken we vaak snel dat die meditatie, yoga of andere discipline je helpt. Wat er bij vele mensen gebeurt, is dat ze, eens hun initieel probleem beter wordt, ze het spirituele pad opnieuw verlaten. Op zich is daar niets mis mee, het is menselijk en voor deze mensen heeft spiritualiteit zijn functie gehad.

Spiritualiteit als steunende fundering in je leven.
In deze 2e fase vinden we de mensen die beseffen dat het beoefenen van hun spiritualiteit hen een beter mens maakt. Ze voelen zich misschien meer gecenterd, of vinden inspiratie in zichzelf. Ze ontdekken dat het beoefenen van hun spiritualiteit hen helpt een betere partner te zijn, beter te ontspannen of de uitdagingen van het leven vanuit een ander perspectief te kunnen zien. Deze mensen maken hun spiritualiteit tot een fundering van hun leven, en uiteindelijk van zichzelf. Ze omarmen de praktijk ervan en maken het tot een volwaardig deel van hun leven.
In deze fase is er naast de vele vormen van welzijn die hun spiritualiteit hen biedt, ook vaak al een gewaarwording van de gidsende kracht die dit pad op hen uitoefent.

Spiritualiteit als levenspad.
In deze fase wordt onze spiritualiteit één met alles wat we doen. Onze relatie, ons werk, onze gezondheid, wat we eten en denken, alles is verweven in de éne spirituele manifestatie die we ons leven noemen. Er wordt niet langer gedacht als ‘spiritueel’ vs ‘niet spiritueel’, men ziet hoe alles een manifestatie is van het leven zelf, zonder onderscheid.
Denk maar aan de grote voorbeelden uit de geschiedenis: Martin Luther King, Moeder Theresa, Gandhi, … Allen hadden ze een sterke spirituele praktijk die de voedingsbodem was voor hun hele levensuitdrukking. Ze plaatsen de uitdrukking van hun hart in het centrum van hun handelingen. Hun spiritualiteit werd de brandstof en de volledige gidsing voor hun leven.
Het is in deze fase dat mensen de ervaring van overgave aan hun volle potentieel ervaren, niet langer als een afscheiding van het leven, maar volledig één ermee.

3 kernaspecten om je spiritueel pad levend te houden.

Er zijn 3 factoren die essentieel zijn in het levend houden van ons spiritueel pad. Wanneer we 1 van deze aspecten uit het oog verliezen, ontdekken we vaak dat onze spirituele discipline hol wordt. Onze meditaties worden vlakker, de vreugde en passie lijkt te verdwijnen. Door ons bewust te worden van deze drie aspecten en ze sterk te maken, wordt het pad een levend pad.

1: Kies een spirituele discipline die je ziel wakker maakt.
Niet alle paden zijn voor iedereen. Kies een pad dat jou enthousiast maakt, dat je voldoening geeft en je steeds opnieuw terugbrengt naar je essentie. Kies een pad dat je innerlijk vuur groter maakt. Ik zelf heb in de laatste 20 jaren heel veel disciplines ervaren, maar vind de grootste vreugde in het werken met de aarde en de spirituele dimensies. Het beoefenen van sjamanisme, gebed en aktiverende meditatie zijn daarin de kern geworden. Ik hou er zo van omdat dit pad het meeste mijn hart wakker maakt voor het leven en me in contact brengt met mijn essentie.
Kijk dus voor jezelf wat het is dat jou naar die diepere plek van verbondenheid brengt.

2: Verbind je met mensen op je spirituele pad.
Als westerling leven we in een sterk individualistische cultuur, maar één van de grote peilers in spiritualiteit wereldwijd, is net de kracht van de gemeenschap. Samenkomen met mensen om te mediteren, een ritueel rond het vuur te doen of yoga te beoefenen, dit alles kan je helpen om met enthousiasme verder te wandelen. Door je terug te verbinden met mensen die in dezelfde richting als jou wandelen, kan je je ook enorm gesteund voelen. We kunnen terug ervaren dat we samen op pad zijn, en dat we binnenin hetzelfde nastreven. We kunnen zo ook anderen aktief steunen en ons hart opnieuw openen voor de steun die anderen ons kunnen geven.
De kracht van gemeenschap wordt in vele spirituele tradities als één van de belangrijkste peilers gezien en kan voor de hedendaagse westerling een sterke, dragende onderstroom teweegbrengen die vaak als essentieel wordt ervaren.

3: Spirituele pad als aktieve weg van groei: Daag jezelf uit om de beste versie van jezelf te worden.
We zijn evolutionaire wezens en zijn altijd aan het uitgroeien naar een nieuwe versie van onszelf. In die zin zijn we nooit helemaal ‘af’. Net zoals alles in de natuur zijn we voortdurend in beweging.
Gebruik je spiritueel pad als instrument om je te richten om voor je eigen evolutie te gaan. Wanneer we onze spirituele groei werkelijk omarmen, groeien we elke dag wat meer in de richting die we kiezen. Onze gedachten, woorden en handelingen worden meer en meer afgestemd op die meest stralende versie van onszelf die we kunnen vinden. We worden betere partners, vrienden, werknemers, ouders, of wat dan ook. Dit omdat we wakker zijn in ons leven, en de verantwoordelijkheid niet meer buiten onszelf plaatsen.
Het is hier dat de ware parels gevonden worden: wanneer we beseffen dat we vrij zijn om onszelf te elke dag opnieuw te creëren.

Het is dat, dat de essentie van ons spirituele pad vormt: opdat we ten volle mogen leven, vanuit een diepere verbondenheid met wat we zelf ervaren als de essentie.

Ik hoop dat je ten volle jouw leven verder mag vormgeven. En dat je daarin omringd mag zijn met gelijkgestemde zielen, en gedragen door een vurig enthousiasme.

Hartegroet,
Roel

PS:

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Lessen van een Maya sjamaan – leven als Incarnatieproces (VIDEO)


Scrhijf in voor alle videos

Vele jaren geleden gaf een maya sjamaan me een geschenk dat ik graag aan jou doorgeef… Dit is wat ik werkelijk belangrijk vind: het leven volgens onze verbinding met de heilige dimensie van de Aarde. En dit is iets waar we allen aan kunnen bijdragen: we kunnen elkaar inspireren, bekrachtigen, optillen en uitnodigen voor het beste te gaan.

Er is zoveel schoonheid dat geboren wil worden op de Aarde. Ik hoop met deze video jou te inspireren om met volle kracht voor het beste te gaan.

Laat me gerust weten hieronder welke dromen jij wil voeden op deze aarde…
Hartegroet,
Roel

PS:

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Ben je bereid te veranderen?

Wanneer ik terugkijk op mijn leven zie ik dat de kracht altijd bestaan heeft in de bereidheid om te veranderen. Zo vaak in het leven lijken we vast te zitten en wanneer we dieper kijken, vinden we dat we niet werkelijk bereid zijn om te veranderen.

Waarom we dat doen? Omdat we bang zijn voor verandering, of omdat het buiten onze comfortzone ligt. Omdat we bang zijn voor de oordelen van anderen of omdat het ons voordelen oplevert om niet te veranderen: het breng ons misschien aandacht of het maakt dat we makkelijker onze zin krijgen.

Maar een werkelijk geïnspireerd leven onstaat wanneer we dat allemaal loslaten en ons richten op onze kracht. We worden gevers in plaats van vragers. We worden onze eigen inspirator.
We zijn niet langer bezig met onze gedachten over anderen, maar richten ons op mogelijheden, op idealen, op principers. We worden de architecten van ons eigen leven.

We richten ons op de mogelijkheid om uit te groeien naar de beste versie van onszelf. We omarmen datgene wat ons mensen uniek maakt: de mogelijkheid zelf te kiezen om te veranderen.
Het is dan dat de deuren zich openen, dat het leven zich begin te ontvouwen volgens een hoger plan, alsof er een hoger ideaal aan het werk is, en dat is het ook.

Dus dan wordt het de vraag: wat wil je veranderen?
Ik wens je de moed om er voor te gaan.
Het is de moeite waard…
Altijd!

Hartegroet,
Roel

Wil je graag 3 keer per dag inspiratie als deze? Dan kan je die vinden op onze FB pagina

PS:

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Transformatie oefening: ‘Wie wil ik zijn op het einde van deze dag” (VIDEO)


Scrhijf in voor alle videos

Graag deel ik een oefening waarmee je je leven werkelijk kan transformeren.
Door je te gaan richten op wie je wil worden, en je daar elke dag voor in te zetten, zijn echte transformaties mogelijk.

Kijk de video en doe dan gedurende 28 dagen deze oefening.
We maakten ook een documentje dat je elke dag kan gebruiken hiervoor. Je kan het hier downloaden

Ik hoop dat je voluit voor deze oefening zal gaan en deze je zal helpen.
Laat hieronder weten voor welke kwaliteiten jij wil gaan vandaag!

Hartegroet,
Griet

PS:

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’