guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSjamanisme

"De Wereld van de Sjamaan" - door Roel Crabbé

De enige échte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landschappen, maar uit het ontvangen van nieuwe ogen" - Marcel Proust

Het sjamanisme is oeroud. Het is de oudste vorm van healing, probleemoplossing en transformatie die er bestaat. In de wereld van de sjamaan is alles bezield, de stenen, planten, dieren en mensen. Het is een wereld waarin alles verbonden is. En het is dezelfde wereld waarin wij allen leven.


De sjamaan of de beoefenaar van het sjamanisme maakt contact met de geesteswereld, of de zielenwereld, door het gebruik van rituelen en trance. Deze toestand is gekenmerkt door een verruimd bewustzijn, een sterke focus en een hoge, ontspannen alertheid die, mits ervaring, bewust opgeroepen kan worden.


In tegenstelling tot wat de meeste mensen vermoeden, is trance iets wat alle mensen in verschillende gradaties met regelmaat ervaren. Denk maar aan momenten waarop je in bad lag weg te dromen, of in een bijna slaap toestand op het strand lag, meedrijvend op het geluid van de golven of in de trein je halte miste omdat je wegdroomde op de kadans van de reis. Het is een toestand waarin je rationele geest meer op de achtergrond komt en te vergelijken is met de momenten net voor je in rotsgravure - utahslaap valt.


Op het niveau van je hersenen komt het er op neer dat de beta golven (de hersengolven van je waakbewustzijn) zwakker worden en de golven van verruimde waarneming, informatieopname en creativiteit (alpha) en de droomtoestand (theta) sterker worden.

Het grote verschil tussen het wegdromen op het strand en de sjamanistische trance is dat de sjamanistische trance bewust wordt betreden, met een duidelijke intentie. Het is die intentie die de basis is van het sjamanistische werk.Zowel de traditionele sjamaan als de beoefenaar van het hedendaags sjamanisme werken dus heel gericht. De reizen, rituelen of scheppingsprocessen zijn gekenmerkt door een sterke intentie en focus, en tegelijk een ontspannen openheid voor wat er op hem afkomt. De sjamaan beschouwt de ervaring zelf als zijn leermeester en laat zich leiden door wat hem wordt ingegeven en correspondeert met zijn of haar intentie. De beoefenaar van het sjamanisme is in die zin een ‘luisteraar’ bij uitstek. Hij luistert naar wat hem omringt. Hij luistert met al zijn zintuigen. Het sjamanisme leert de beoefenaar, vanuit de eigen ervaring, dat alles bezield en verbonden is.


Hij leert de geest weer ontvankelijk te maken voor de stemmen van de ziel, voor de zang van het leven, voor de boodschappen en inspiraties die hem toekomen. De sjamaan luistert voortdurend, hij luistert met alle zintuigen en laat zich leiden door de informatie die hem toekomt. Hij heeft geleerd in elke situatie de stralende kern te vinden en is hier in zijn werk volledig op gericht. De ervaring leert hem of haar dat openheid, vertrouwen en een heldere focus op de stralende kern de basis is van waaruit hem of haar alles geschonken wordt.

rivier in woud

Het sjamanisme is een pad met maar één regel die zegt dat er geen regels zijn. Het sjamanisme is een pad van overgave. Overgave aan inspiratie en groei. Overgave aan de stroom van het leven. Alles in de wereld van de sjamaan is hiervan doordrongen. En wanneer we goed kijken binnen en buiten onszelf, zal je ook zien dat de stroom overal is, stralend en voortdurend in groei.

 

 

© Roel Crabbé - 2008

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara