guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneRoep van de Sjamaan

Transformatie van Bewustzijn - door Roel Crabbé

 

 

  Dit artikel in PDF download >>> Roep van de Sjamaan

 

In dit artikel ga ik graag in op de transformatie van bewustzijn, die we wereldwijd zien openbloeien. Ik beschrijf dit vanuit het archetype van de sjamaan, maar deze evolutie geldt natuurlijk evengoed voor de westerse beoefenaars van het sjamanisme of andere spirituele tradities.


De antropologie vertelt ons dat sjamanisme het oudste beroep ter wereld is. Sinds de oudheid vinden we in alle culturen sjamanen terug: mannen of vrouwen die door de geesteswereld geroepen zijn om zich in te zetten voor het evenwicht van de gemeenschap. De sjamaan kan dit werk in vele hoedanigheden uitoefenen, als raadsman, genezer, kunstenaar, ziener, voorspeller, dromer, rituele begeleider, priester,…


De roeping die de sjamaan ervaart, ontstaat doorgaans tijdens een periode van ziekte of intens persoonlijk onevenwicht, vaak omschreven als de ‘duistere nacht van de ziel’. In dit moment van persoonlijke crisis wordt de geïnitieerde meegenomen in de geestelijke wereld, waar hij of zij onderricht ontvangt van de spirithelpers die hem later zullen bijstaan in het werk voor de gemeenschap. Hij leert zichzelf te genezen en krijgt onderricht in de aard van ziekte en de werking van de ziel en het levensweb.


 

Centraal in de sjamanistische praktijk en -healing staat de samenwerking met de spirituele dimensies. De sjamaan werkt vanuit verbondenheid met de heilige dimensie van het bestaan. Hij heeft toegang tot een ruimere werkelijkheid waarin hij wordt bijgestaan door zijn persoonlijke spirithelpers en hulpgeesten. Hij is in staat zichzelf in een toestand van verruimd bewustzijn te brengen en reist tussen spirituele dimensies om nieuwe kracht en visie in deze wereld te verankeren.


De sjamaan begeeft zich in de blauwdruk van het universum. Hij is de ‘wandelaar tussen de werelden’, de ‘technieker van de extase’, de ‘heilige dromer’. Hij kijkt met andere ogen naar de wereld, ziet voorbij de materiële vorm en is open voor de stemmen in de stilte. Hij luistert naar de wind, de regen, de stenen en de planten.

rook van schimmen

Het sjamanisme kent een grote opmars. Daar waar vele traditionele culturen hun ‘heilige wegen’ vaak voor zichzelf hielden, delen zij nu steeds vaker wijsheden met iedereen die openstaat voor hun boodschap. Ook zien we steeds meer hoe tradities rituelen met elkaar delen. Deze traditionele leraars vertellen ons hoe hun oudsten, net zoals de spirituele gidsen, het belang van vereniging van de mensheid benadrukken. Deze impuls tot vereniging is wereldwijd voelbaar.

 


Het gevoel van grote verandering dat vele mensen in het westen ervaren, is een collectief gegeven. We denken vaak dat dit gevoel voortkomt uit onze gejaagde westerse levensstijl, maar ook de traditionele spirituele leiders spreken uitvoerig over de collectieve sprong die we als mensheid kunnen maken. Hun boodschap is er vaak een van vernieuwing, van broeder- en zusterschap, van samenwerking en een levensvisie die voortkomt uit diepe verbondenheid met de heilige dimensie van het bestaan.


In zekere zin lijkt de klassieke crisis van de sjamaan, waarin het oude sterft en een nieuw pad zich openbaart, zich nu op wereldwijde schaal uit te drukken. Een collectieve crisis waarin velen zich geroepen voelen verder te kijken dan wat ze kennen. Steeds meer voelen we het belang van ons opnieuw te verbinden met Moeder Aarde en de heilige dimensie van het bestaan.


Deze tijden zijn wonderlijke tijden, die ons als mensheid uitnodigen tot nieuwe visie en met vastberaden toewijding bewust te wandelen naar een nieuwe bestemming. Het lijkt alsof we elk op onze eigen manier geleid worden naar een pad waarop we leven vanuit het bewustzijn van verbondenheid. Dit is het grote geschenk van deze tijd. Het vraagt van ons vertrouwen, geloof en kracht om een nieuw visioen te leven, zodat het collectief uitdrukking mag vinden.


Het sjamanisme kent ontelbare vormen. De kern van het sjamanisme is echter vormeloos. Het is gefundeerd op de verbinding met de dimensies van de ziel via trance, dromen, gebed. Het sjamanisme is een pad van kracht en overgave.


Ook al is persoonlijke transformatie een voortdurend gegeven op dit pad, de oorspronkelijke kern is er één van dienstbaarheid. De eerste sjamaan werd geboren uit het oprechte verlangen de ander te helpen, pijn te verlichten en hoop te brengen.


Sjamaantrom

De sjamaan is een dienaar, een leerling van het leven. Hij geeft zich over aan de kracht die hem gidst doorheen de sacrale en profane dimensies. Hij volgt het pad waarop hij vele malen zal sterven: zich steeds opnieuw overgevend aan een ruimer begrip van universele principes en dimensies van de ziel.

 

Een leven van dienstbaarheid aan het groter geheel dankzij de voortdurende steun van zijn spirituele gidsen, door sommigen “the compassionate spirits” worden genoemd: “de spirituele wezens van mededogen”.


Het sjamanisme is een pad van directe openbaring, die de ogen van de beoefenaar vroeg of laat opent voor het heilige pad. Geen pad dat “heiliger” is dan een ander pad, maar een pad van verwondering en eerbied voor het grote mysterie dat we leven noemen. Een pad waarop we ervaren dat alles met elkaar verbonden is en het leven zelf heilig is. Alles en iedereen is kostbaar, heilig en vervuld van essentie. Een pad van broederschap en zusterschap.


Het openbaart de dimensies van de ziel, door eigen ervaring. Het openbaart de verbondenheid en voortdurende groei van bewustzijn, dat ons als open deuren in elk moment opwacht. Het leven wordt een uitnodiging onszelf te vernieuwen en ons te openen voor nieuwe inspiratie, kracht en bovenal visie.Ik geloof dat we als mensheid geroepen worden een nieuwe wereld te openbaren. Binnenin onze harten leven vele geschenken. Het pad van schenken, van elkaar helpen, van je gaven oprecht inzetten voor het goede, dat is het ware pad van kracht. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Het is een universeel pad, los van specifieke tradities, overtuigingen of visie.


We hebben elk onze unieke stem en levenswandel. Ik geloof dat het leven ons uitnodigt onze perceptie te vernieuwen en de harten te verenigen, om terug eenvoudig te worden, open voor de kostbaarheid van dit bestaan. Er is een nieuw visioen dat wakker wordt, een tijd van wedergeboorte. En hierin zijn we verbonden.


Een nieuwe wereld wacht op diegenen die bereid zijn het te leven en nieuwe uitdrukking te geven. De stemmen van vele culturen en tradities zullen één worden. Het is hierin dat onze collectieve sprong uitdrukking en kracht zal vinden. De roep van dienstbaarheid aan het groter geheel ontwaakt in elk van ons.


Hartegroet,

 

© Roel Crabbé - 2011

 

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainigen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


   

"Ik stond daar en keek naar m'n voorouders, ontelbaar veel gezichten, een eindeloze zee van Zielen.

Oog in oog met hen, stilte. Enkel nog mijn gebed voor vrede, diepe vrede.
En het gebed werd beantwoord, door ontelbaar veel gebeden...

De zegen van de Voorouders."

Roel Crabbé

 

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara