guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneHerinnering van het Heilige

"Over de dimensie van het Sacrale"- door Roel Crabbé

Vrede ontstaat eerst in de ziel van de mens die zich bewust wordt van zijn verwantschap, zijn eenheid, met het heelal en al zijn krachten." - Black Elk

Bres magazine publiceerde een reeks van 6 artikels over het Noord-Amerikaans spiritualiteit. Ze contacteerden me voor een bijdrage in de editie waarin het interview met Lakota medicijnman Steve McCullough centraal staat. In deze bijdrage heb ik me gericht op de ervaring van het Heilige. Het is een verslag over mijn persoonlijke ervaring tijdens een ceremonie van Steve, waarin ik healing mocht ontvangen, alsook een beschrijving van de herinnering van het Heilige in ceremonies van Noord-Amerikaanse tradities."

dit artikel verscheen in Bres 259 - 26 nov 2009

 

“Samen met enkele andere mensen sta ik in de duistere ruimte. Elk van ons vroeg om healing in deze ceremonie. Mijn hart bonst in mijn keel, terwijl herinneringen uit mijn kindertijd door mijn geest razen. Rondom ons, omhuld door het duister, zit een cirkel van mensen. Ze zingen en bidden voor onze healing.


Er lopen tranen over mijn wangen. Alle gedachten waarvan ik daarnet nog dacht dat ze belangrijk waren, verdwijnen. Ze zijn helemaal niet belangrijk. Mijn vrouw zit in de cirkel, samen met de kinderen. Mijn vrienden zijn hier, ze zingen, ze bidden met hart en ziel.

 

Ik voel twijfel, een verlangen om me te verstoppen voor deze kracht. Een veer raakt me aan op mijn hart, ik voel een zachte hand op mijn schouder. Rillingen over heel mijn lichaam. Ik open me en geef me over.


Ik herken de angst om deze liefde toe te laten. Ze lijkt me te vullen maar smelt weg terwijl een innerlijke gloed me terugbrengt in het moment. Ik voel me baden in een zee van zegeningen. Een zee die verlangt alles en iedereen te vullen. Een zee van liefde waarop ik me laat drijven… Er is een jubelende kracht in me, ik hoor mezelf zachtjes spreken: “Ja, vul me maar, laat me bidden, ik geef me over aan liefde, vul me…”


Iedereen blijft zingen op het ritme van de trom, iedereen bidt onophoudelijk. Er is een grote kracht die deze cirkel van mensen draagt. Ze wordt alsmaar groter en het lijkt alsof de tijd verdwenen is. Mijn geest is stil. Er is enkel de door warmte gevulde lege ruimte, één kloppend hart dat bidt…


Mijn stem fluistert gebeden. Mijn hart lijkt me te willen optillen, zingt een ode aan de vriendschap, aan de schepping. Ik voel me herboren worden, sterk, naakt en kwetsbaar tegelijk. Ik herinner de liefde. Daar waar ik zolang zocht, verlangde, hoopte, is enkel nog een overstroom van gebed. Mijn eens zo kostbare overtuigingen en oordelen, ze doen er niet meer toe. Deze kracht wil door me bidden in alle eenvoud. Een gebed voor goede dingen, voor iedereen. Essentie.


De trom blijft klinken, terwijl de liederen en gebeden ons verder dragen. Een cirkel van gebeden, een cirkel van mensen. Ik voel me thuis. Een hitte gloeit in mijn lichaam, er is een vrede die ik niet kan beschrijven.


We zingen in het duister. Eén kloppend hart.


Mijn ervaring kan ik enkel in tranen van dankbaarheid uitdrukken.”Herinnering van het Heilige

De Noord-Amerikaanse tradities zijn doordrongen van ceremonies en gebed: nauwgezette rituelen die zich afspelen vanuit diepe verbondenheid met de heilige dimensie van het leven.


Deze ceremonies hebben elk hun eigen functie en werking maar scheppen allemaal een krachtveld waarin de deelnemer zich weer bewust kan worden dat hij deel is van de familie die we leven noemen en dat het leven kostbaar en heilig is. Alles is bezield en levend, alles een onmisbaar deel van het geheel, zichtbaar of onzichtbaar. Het leven is heilig.


De gloeiende stenen die tijdens de zweethutceremonie de hut binnenkomen, zijn de “Grootvaders”. Ze zijn “het oude volk”, dragers van enorme wijsheid en kracht.


watervalHet water dat binnengebracht wordt door de watervrouw in de peyote-ceremonies van de Native American Church, is “Grootmoeder”. Zij schenkt leven aan alle kinderen van Moeder Aarde. Ze reisde over de wereld als wolken en rivieren, ze werd gedronken door onze voorouders, door de planten en dieren. Ze was dauw en hagelstorm, gletsjer en tranen. Ze reisde onophoudelijk en zo komt ze de ceremonie binnen, opnieuw leven schenkend aan alle aanwezig.


Het land is levend. De stenen, planten, dieren, sterren en geesten, allemaal maken ze deel uit van het bestaan, en allemaal worden ze herkend en erkend als kostbaar en onmisbaar deel van de cirkel. Ze zijn onze broeders en zusters. Dit bewust zijn van de kostbaarheid en heilige dimensie van het leven zelf, is de basis van de Noord-Amerikaanse spiritualiteit.


De sjamaan is zich bewust van deze heilige dimensie en ontvangt onderricht vanuit de spirituele werelden. Als drager van de oude kennis stelt hij zijn leven ten dienste van het grotere geheel. De sjamaan is bewaarder van “het pad”, dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven en geëerd. Hij werkt vanuit nauwe samenwerking met de spirituele krachtbronnen en hulpgeesten die hem bijstaan en gidsen. De sjamaan bewandelt het leven in verschillende realiteiten. Zijn werk in ceremonie vormt een brug tussen de aardse en spirituele dimensies.


Het gebed, als toestand van directe verbinding en communicatie met de Schepper, is de leidraad in veel Noord-Amerikaanse ceremonies. Het is het gebed dat maakt dat we ons kunnen openen voor de spirituele krachtbronnen en hulpgeesten, voor genezing of herinnering van de tijdloze kennis en wijsheid. Het gebed opent ons voor de zegen die beschikbaar is. Het opent de poorten van ons hart en helpt ons de heilige dimensie van het bestaan te herinneren. Een proces dat voortkomt uit onze directe ervaring van het heilige en ons opent voor genezing en nieuwe visie.

veer

Het gebed vormt de poort tussen deze werelden, en helpt de gemeenschap zich weer te richten op de realiteit van de Schepper en samen te werken als één.

 

Een samenwerking die ontstaat vanuit de oprechtheid van het hart en een diepe eerbied voor de kostbare cirkel van het leven.

© Roel Crabbé - 2009

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


   


"Ik stond daar en keek naar m'n voorouders, ontelbaar veel gezichten, een eindeloze zee van Zielen.

Oog in oog met hen, stilte. Enkel nog mijn gebed voor vrede, diepe vrede.
En het gebed werd beantwoord, door ontelbaar veel gebeden...

De zegen van de Voorouders."

Roel Crabbé

 

donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara