guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneKracht van Gebed en de Cirkel

"De terugkeer van wij"- door Roel Crabbé

It is not about 'me', it is about 'we'" - Jamie Sams

 


Enkele dagen geleden reden we met de wagen naar een Lowompi ceremonie, begeleid door Lakota Medicijnman Steve Mc Cullough. Een traditionele healingceremonie waar we reeds enkele jaren naartoe gaan, wanneer onze drukke agenda het toelaat. (vzw Alcyone organiseert verscheidene ceremonies per jaar)


Onderweg waren we stil, allerlei herinneringen speelden zich af voor mijn ogen. We hadden enkele dagen voordien de Sjamanistische Voorouderworkshop begeleid en deze had, evenals bij de deelnemers, een diepe indruk op ons gemaakt. Het is alsof het begrip “Familie” zich steeds opnieuw toont in deze fase van ons leven.


De ceremonie werd georganiseerd voor de healing van een goede vriendin, die met een ernstig gezondheidsprobleem te kampen heeft. Net als in alle Lowompi ceremonies, kwamen we met anderen samen om te bidden voor healing. Een gebed dat uren zou duren, in het duister van de ceremoniële ruimte, gedragen door de prachtige Lakota liederen en de Heilige Trom.

Steve Mc Cullough en Roel Crabbé

Op weg naar de ceremonie, herinner ik me hoe ongemakkelijk ik me enkele jaren geleden voelde, toen de ceremoniële ruimte gevuld was met de vele mensen die waren samen gekomen in de cirkel om te bidden voor mijn healing. Het was een hele ervaring al die vrienden te zien en toe te laten te voelen hoe hun aanwezigheid me raakte tot in het diepste van mijn hart.


Ik ontving die nacht ontzettend veel zegening, healing en kracht, gedragen door de gebeden van al die mooie mensen. Een moment dat ik koester met heel mijn wezen en mijn leven drastisch veranderde. Nog steeds ben ik vervuld van een diepe dankbaarheid die ik enkel met stilte kan uitdrukken.


Heel die beleving kwam terug, nu we in de cirkel zaten voor onze vriendin. Er waren veel mensen, en sommigen hadden vanuit Duitsland of Nederland urenlang gereden om aanwezig te kunnen zijn. Het werd een krachtige ceremonie, met tranen in mijn ogen bij het ervaren van de liefde die er stroomde door al die harten. Te voelen in mijn diepste hoe gezegend we zijn, wanneer we vanuit ons hart kunnen samenkomen om te bidden voor elkaar, om mooie dingen toe te wensen en één hart te scheppen waarin alles mag stralen. Te voelen hoeveel ik van haar hou en hoe mijn geest, hart en stem één worden in die oceaan van gebeden.


Het beleven van deze ceremonie maakt dat ik me heel dankbaar voel voor mijn leven. Misschien is het wel de kracht van het gebed die me altijd heeft aangesproken in het Sjamanisme. Wanneer ik terugkijk naar mijn eerste stappen die ik zette op dit pad, nu 12 jaar geleden, herinner ik me hoe het samenzijn in cirkels me altijd diep ontroerd heeft. Of dit nu was op een Midwinterritueel, zweethut ceremonie of sjamanistische workshop, steeds opnieuw raakt het me om samen te zijn in een cirkel van mensen die de harten verbinden voor het goede, voor genezing.


Wanneer we zo in het leven kunnen staan, verandert onze wereld.


In Sjamanistische tradities is de kracht van de gemeenschap heel belangrijk. In tegenstelling tot onze westerse cultuur, die meer individualistisch is, staat in de traditionele gemeenschap “wij” centraal. Dit is iets waar ik me altijd mee verbonden heb gevoeld en wat ik bij vele van mijn leraars heb teruggevonden. Het is een onwaarschijnlijke zegen deel te mogen uitmaken van een cirkel van gebed. Dit is wat me roept, dit is waar ik blij van wordt en kracht uit put.

Na de ceremonie voor onze vriendin, tijdens de nachtelijke rit naar huis, voelde ik me ontroerd en dankbaar. Wanneer ik kijk naar de mensen die een grote rol spelen in mijn leven, dan zie ik steeds opnieuw de kracht van de cirkel en de liefde die ons verbindt. Wij zijn gezegend met een leven waarin we vele cirkels maken, ons steeds opnieuw openend voor de kracht van liefde. Een leven vol rijkdom van vriendschap, steun en zachte ogen. Rijdend op die verlaten snelweg was er enkel nog diepe dankbaarheid.


De cirkel en het gebed blijven steeds meer groeien in ons leven en werk. In alle eenvoud elkaar goede dingen toewensen. Zo eenvoudig en zo belangrijk.


Een andere vriendin van ons kreeg onlangs te horen van dokters dat ook zij ernstige gezondheidsproblemen heeft. Zij gaat morgen naar een healingceremonie. Griet gaat er naar toe om voor haar te bidden. Ik heb op dat moment mijn nachtrust nodig en zal thuisblijven om te bidden bij het kaarslicht. De dag nadien gaan we de zweethut in, om te bidden en te luisteren naar wat het leven ons toezingt.


Terwijl ik dit alles neerschrijf voel ik de kracht hiervan. Het gebed is de roeispaan in ons leven geworden, en schenkt ons een zacht hart en zoveel mooie mensen op het pad. Het gebed biedt ons de kans te schenken vanuit de goedheid van ons hart en daarmee de diepe rijkdom van het leven te omarmen.


Dit alles maakt me stil. Er is iets wat me vervult van ontzag. In mijn geest zie ik al enkele dagen de eindeloze rij mensen waar ik van hou. Ik zie hun schoonheid en in mijn hoofd weerklinkt de mantra: “Dank U, Dank U, Dank U…”


In de Lakota traditie zegt men “Mitakuye O Yasin”, wat “Voor al mijn verwanten” betekent. Ik vermoed dat deze woorden kwamen uit dezelfde bron van diep ontzag en dankbaarheid deel te mogen zijn van de schepping. Alles is verbonden. Alles en iedereen onze verwanten. Lessen die ik al vele malen ontving, maar me nu dieper raken als ooit tevoren.


Ik denk aan Moeder Theresa, die ervoor koos een leven te leiden en te bidden voor alle mensen die eenzaam zijn. Zo mooi, zo krachtig en zo onwaarschijnlijk belangrijk.


Het gebed maakt ons mooi. Het maakt dat wij ons kunnen openen voor de schoonheid van het leven en de goedheid van ons hart. Een leraar van me zegt dat alle gebeden al verhoord zijn en dat al onze wensen klaar staan om ons leven binnen te komen. Het is het gebed dat de deur opent. Niet het gebed vanuit een smeekbede, maar vanuit de kracht van ons hart.

Vanuit liefde en verbondenheid.


Wanneer we leven vanuit het hart en het gebed een plaats geven in ons leven, dan wordt de verbinding met de cirkel gevoed. We ontvangen kracht door te bidden voor elkaar. Maar bovenal kunnen we weten, dat er niemand op deze Aarde hoeft te zijn, voor wie niet gebeden wordt. Laten we daarom, elk op onze eigen manier, leven vanuit gebed. Laten we ieder wezen mooie dingen toewensen, kaarsjes branden, graag zien en geloven in elkaar.


Zo kan de mooie droom die leeft in alle harten, de droom van een schitterend “wij”, zegevieren.


©Roel Crabbé

7 november 2008

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog.



 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara