guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSoul Retrieval

Sjamanistische healing - terugkeer van de Ziel.

Het genezen van een deel zou nooit ondernomen mogen worden zonder behandeling van het geheel. Geen enkel poging zou mogen gemaakt worden om het lichaam te genezen zonder de Ziel. Laat niemand je overhalen je geest te genezen zonder dat hij je eerst zijn Spirit heeft gegeven. Want de grote fout van onze tijd is dat de genezers het hart van de geest scheiden, en de geest van het lichaam." - Socrates

>>> Soul Retrieval is een ondereel van de 2 jarige Shamanic Practitioner Opleiding.

 

 

drummen voor Soul RetrievalWanneer trauma zich voordoet kan het gebeuren dat een deel van de ziel zich verwijdert om de pijn niet ten volle te moeten ervaren. Dit is een beschermingsmechanisme van de ziel dat men ‘zielsverlies’ noemt. In sjamanistische tradities erkent men dat er momenten zijn dat een deel van de ziel zich afsplitst en dat het niet terugkeren van zieledelen voor grote problematiek kan zorgen. Het is dan nodig dat de sjamaan op zoek gaat in de sjamanistische werelden, om dit verloren zieledeel terug te vinden en terug in te blazen in de persoon. Dit proces wordt Soul Retrieval genoemd.

 

In dit artikel deel ik enkele basisprincipes van Soul Retrieval in sjamanistische healing.

 

 

Zielsverlies

 

We kennen allemaal dit mechanisme van zielsverlies: bij een ernstig fysiek ongeval bijvoorbeeld gebeurt het vaak dat de betrokkene getuigt dat hij het ongeval van op een afstand waarnam, alsof hij niet in het lichaam aanwezig was. Zo kan het ook zijn dat iemand valt en zich niet meer kan herinneren hoe dit gebeurd is.

 

Maar evengoed kan zielsverlies zich ook voordoen bij sterke emotionele gebeurtenissen: bij het sterven van een dierbare zijn er soms momenten van afwezigheid onder de naaste familieleden en vrienden. Of iemand maakt een echtscheiding mee en is gedurende een ruime tijd afwezig, ‘niet helemaal zichzelf’.

 

Dit zijn allemaal voorbeelden van zielsverlies, dat zich in vele gradaties kan voordoen. In een minder drastische situatie kan het bijvoorbeeld zijn dat je nieuws ontvangt dat je voor even door elkaar schudt en maakt dat je niet ten volle meer hier bent. Na een tijdje voel je je echter weer de oude en is het deel van de ziel weer teruggekeerd. Het andere extreme is coma, waarbij niet een deel maar de gehele ziel zich terugtrekt in de andere wereld. Hier spreken we dan van volledig zielsverlies.

 

Dit beschermingsmechanisme maakt dat het bewustzijn niet rechtstreeks aan grote pijn of trauma wordt blootgesteld. Het is eigen aan mens zijn en maakt dat de gezondheid van de ziel en psyche zo goed mogelijk bewaard blijft door zich terug te trekken in de andere wereld op deze momenten van extreme druk. In vele gevallen zal dit zieledeel, dit deel van onszelf, spontaan terugkeren wanneer de omstandigheden weer veilig zijn. Deze spontane Soul Retrieval komt ook vaak voor wanneer mensen innerlijk healingwerk verrichten en zich opnieuw verbinden met levenskracht en dieper liggende, van ziel doordrongen, innerlijke motivaties.

 

Het probleem ontstaat echter wanneer dit deel van de psyche of ziel niet spontaan terugkeert en de toevlucht blijft zoeken in de andere wereld. Je voelt dan dat je niet meer de oude bent, alsof er een stuk van jezelf verloren gegaan is: niet meer deel van je uitmaakt, niet meer geïntegreerd is. Dit afsplitsen van ziel noemt men in de psychologie ‘dissociatie’.

 

Er zijn weinig mensen die niet het gevoel hebben dat ze ergens in hun leven een deel van hun ziel verloren zijn. Het zieledeel dat zich heeft afgesplitst zal zijn toevlucht vinden in één van de 3 sjamanistische werelden en daar blijven. Het opsporen, vinden en terugbrengen van dit verloren gegane zieledeel, is belangrijk healingwerk in het werkveld van de sjamaan. Hij zal gebruik maken van de sjamanistische trancereis om het zieledeel terug te vinden in de andere wereld en het terug te brengen.

 

 

Soul Retrieval – het terugbrengen van ziel

 

Het terugbrengen van verloren zieledelen - Soul Retrieval - vinden we terug in het sjamanisme wereldwijd. De vorm waarin Soul Retrieval rituelen worden gedaan kunnen variëren van traditie tot traditie. Maar in alle gevallen zal de sjamaan een trancereis ondernemen om het verloren gegane zieledeel te vinden en dit veilig terug te brengen naar de betrokkene. Deze trancereis wordt meestal begeleid door het ritme op de sjamaantrom en ondernomen in hechte samenwerking met zijn persoonlijke krachtdieren en spirithelpers. Wanneer het zieledeel is teruggevonden zal de sjamaan er contact mee maken en het laten weten dat het mee terug kan keren naar huis, om nu op een meer volledige manier verder te leven. Wanneer het zieledeel instemt zal de sjamaan het meebrengen en inblazen in het lichaam van zijn cliënt.

 

Belangrijk hierbij is te realiseren dat we als mens niet altijd klaar zijn om zomaar alle ziele- delen terug te integreren en te leven. Wanneer zieledelen worden teruggebracht wordt dit vaak ervaren als heel heilzaam. Het is alsof je letterlijk meer van jezelf terugkrijgt. Anderzijds kan het ook zijn dat met het terugkeren van een zieledeel dat vertrok tijdens momenten van trauma, ook gevoelens van verdriet of onmacht terugkeren, die om vedere healing vragen. Hier is dan tijd en innerlijke zorg nodig om genezing te brengen en dit deel van jezelf te integreren.

 

Het terugbrengen van dit zieledeel moet regelmatig voorafgegaan worden door ander healingwerk zoals energiebalancering, Power Retrieval of Spirit Extraction. Het is immers fundamenteel dat de persoon naar wie het zieledeel wordt teruggebracht eerst voldoende kracht en balans heeft gevonden.

 

Een andere cruciale factor is dat de condities die maakten dat het zieledeel vertrok ondertussen veranderd zijn. Zo kan bijvoorbeeld een zieledeel dat vertrokken is naar de andere wereld omdat het huishoudelijk geweld ervaarde, niet terugkeren wanneer de leefsituatie nog steeds onveilig is. In dit voorbeeld zal de eerste stap het terugwinnen van kracht zijn, om van daaruit de nodige stappen te zetten om fysieke, emotionele, psychologische en spirituele veiligheid op te bouwen. Wanneer hier de nodige stappen in gezet zijn zal het zieledeel teruggebracht kunnen worden.

 

Het werken met de ziel is altijd een delicaat gebeuren dat veel zorgzaamheid en integriteit vraagt.

 

 

Integratie van teruggekeerde zieledelen

 

Een erg belangrijk aspect van de Soul Retrieval praktijk, is de integratie van de zieledelen in het energielichaam en het leven van de persoon. Wanneer het verloren zieledeel is weergekeerd en terug in het energielichaam geblazen werd, is het noodzakelijk dat je voldoende tijd neemt om het te integreren. Een goede manier om dit te doen is gedurende een aantal weken dagelijks contact te maken met dit deel van je ziel en te vragen wat het nodig heeft.

 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een deel van je ziel als vijfjarige is teruggebracht en dat je in de integratieperiode van dit kind in jou te horen krijgt dat het graag een ijsje wil eten. Het is sterk aangeraden om dit dan ook daadwerkelijk te doen en op het moment dat je dit ijsje eet het vijfjarige kind in jou volledig te laten genieten. Op deze manier kan je dit deel van je wezen laten integreren om van daaruit als een heler mens in het leven te staan.

 

 

Verschuiving binnen het Soul Retrieval werk

 

Sandra Ingerman, die het boek ‘Soul Retrieval’ schreef en vele mensen trainde in het Soul Retrieval werk, vertelde tijdens een training die ik bij haar volgde hoe ze jaren geleden een grote verschuiving ervaarde in het beleven van Soul Retrieval in de collectieve ziel.

 

Initieel werd ze in haar Soul Retrieval reizen altijd teruggebracht naar het moment dat het zieledeel was vertrokken: ze zag meestal het trauma dat dit deel had beleefd en vaak was het nodig dit zieledeel te helpen met healing. Wanneer ze vervolgens het zieledeel terugbracht naar de client, was het meestal zo dat deze een deel van het trauma herbeleefde of de pijn er van herinnerde, om vervolgens verder healingswerk te kunnen doen.

 

Op een bepaald moment veranderde deze ervaring echter volledig: ze kreeg tijdens haar Soul Retrieval werk niet langer de informatie over het trauma. Ook was de relatie met deze zieledelen anders: ze begonnen haar te vragen om hen mee terug te nemen en gaven levensbrengende boodschappen voor haar mee, met de vraag deze door te geven aan de ontvanger van de Soul Retrieval. Deze boodschappen waren altijd als medicijn bedoeld, alsof dit zieledeel een nieuwe, transformatieve kracht meebracht en dit healingwerk nu verschoven was van het helen van het trauma, naar het leven van het medicijn. Keer op keer was ze verwonderd over deze verschuiving in haar ervaring.

 

Kort daarna begon ze brieven te ontvangen van studenten wereldwijd, die exact dezelfde ervaring van hun Soul Retrieval werk meldden. Een collectieve sprong in het veld van de ziel, die zich nu steeds meer richt op wat mogelijk is in het wandelen van een pad van heelheid.

 

 

© Roel Crabbé - 2012

 

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 Sjamanistische Healing - Trainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Op 6 april 2013 start de intensieve workshop: Soul Retrieval Journey

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog.
 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara