guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSjamanisme

"Elementen van Sjamanisme" - door Roel Crabbé

De enige échte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landschappen, maar uit het ontvangen van nieuwe ogen" - Marcel Proust

Op deze en volgende pagina's kan je veel informatie vinden over het sjamanisme, verschillende aspecten hiervan en onze visie en Trainingen Sjamanisme. Op deze pagina vind je verdere informatie over de oorsprong van het sjamanisme en de basisprincipes die hier deel van zijn.


Het Sjamanisme:


Sjamanisme is een term die vele ladingen dekt vandaag de dag. Het is een oeroud pad dat wereldwijd haar wortels heeft. Wanneer we lang genoeg teruggaan in de tijd vinden we op elk contignent het sjamanisme terug. Het is het pad dat, in essentie, teruggaat tot de voorouders van elk volk. Maar het sjamanisme is ook levend gebleven en zal ook altijd levend blijven. Dit omdat het zich afspeelt in de innerlijke realiteit en beleving van de ziel, waar alles onlosmakelijk mee verbonden is.


De term 'sjamanisme' duidde oorspronkelijk binnen de antropologie op specifieke technieken uit Siberië. Vandaag de dag echter omvat de term veel meer als dat, wat logisch is. Of we nu spreken over de Tungus uit Siberië, de Aboriginals van Australië, de Shuar uit de Amazone, de Lakota uit Noord Amerika, de !Kung uit Afrika, de oude Keltische stromingen uit onze streken, of het hedendaags sjamanisme, we kunnen steeds de kern van het sjamanisme terugvinden, die diep verweven is met het leven en bewustzijn van de oorspronkelijke volkeren.Alhoewel de vorm van cultuur tot cultuur verschilt, zijn er enkele basisprincipes in het sjamanisme die overal terug te vinden zijn:Alles is bezield en verbonden.


Alles, maar dan ook alles, is doordrongen met essentie, met zielenkracht en dus bewustzijn. De sjamaan maakt geen onderscheid, er zijn geen zaken die 'minder' of 'meer' zijn. Alles is bezield en alles is heilig. Dit besef leidt tot het bewustzijn dat alles verbonden is en invloed op elkaar uitoefent. Niets staat op zich. Daarom dat in vele van de oorspronkelijke culturen de cirkel zo'n belangrijk element is. Zoals vele sjamanen zeggen: 'Alles wil een cirkel zijn'. We willen ons compleet voelen, de illusie van afgescheidenheid loslaten en terug thuiskomen in de cirkel, waarin iedereen gelijk is en alles verbonden. spiraal in hout


Deze visie waarin alles bezield is wordt het 'animisme' genoemd en staat centraal in het sjamanisme wereldwijd. Dit betekent dus ook dat alles van bewustzijn doordrongen is en er dus met alles kan gecommuniceerd worden. En dit is werkelijk een fundament binnen het sjamanistische werk: de communicatie van bewustzijn, van ziel tot ziel. .De sjamaan is de reiziger tussen de werelden.


De sjamaan is altijd diegene geweest die een bewust contact met de geesteswereld onderhoudt. Hij of zij is de 'reiziger tussen de werelden'. Hij reist tussen de werelden om informatie of kracht te halen die hij ten dienste stelt van de gemeenschap en het grotere geheel. Deze technieken vormen het fundament in de traditionele vormen van healing, divinatie en probleemoplossing. In de realiteit van de sjamaan is 'ziel' de bouwsteen. Hij of zij ziet alles als zijn broeders en zusters, als deel van de cirkel.


Het werken met het bewustzijn leert hem dat er oneindig veel krachten in het universum zijn. De sjamaan ontwikkelt relaties met deze krachten, die zo zijn 'vrienden in de geest' worden. Deze vrienden zijn zijn bondgenoten die hem of haar steunen in zijn leven en werk. Zij helpen hem te zien en begrijpen wat te doen om de harmonie te voeden en afgescheidenheid los te laten.De rol van extase.


De sjamaan werkt met het bewustzijn en leert zijn geest en bewustzijn te beheersen. Mircea Eliade beschreef de sjamaan als: 'de technieker van de extase'.


De sjamaan of beoefenaar van het sjamanisme werkt via trance. Hij of zij is getraind om zijn geest op andere golflengtes te brengen, zodat hij met zijn bewustzijn andere realiteiten kan betreden. Een van de meest gekende manieren hiertoe is het gebruik van de trom. Het snelle, monotone ritme van de trom laat de sjamaan toe de poorten van zijn geest te openen.


Niet voor niets wordt de trom dan ook 'het paard van de sjamaan' genoemd. Maar evengoed worden andere kanalen om de trance te bereiken gehanteerd binnen het sjamanisme, zoals rituelen, dans, zang, duisternis, lichaamshoudingen, het gebruik van bewustzijnsverruimende planten etc.De sleutels zijn bewustzijn en inspiratie.


Het sjamanistische werk is het werk van bewustzijn, beseffende dat het bewustzijn de basis is van al het leven en alle vormen. De sjamaan weet dat de dimensie van het bewustzijn ontzaglijk en oneindig is. Er zijn geen grenzen. Vele sjamanen of beoefenaars van het sjamanisme hebben dan ook een diepgeworteld besef dat ze, in essentie, niets weten.

Aurora Borealis, het Noorderlicht

Het is daarom dat vele culturen dan ook spreken over 'het Grote Mysterie'. De schepping is een meesterwerk dat zich eindeloos verder blijft ontvouwen. Leven in dit besef opent weer die deuren van verwondering. De beoefenaar van het sjamanisme groeit dan ook in overgave en is bereid zich over te geven aan de stroom. Hij of zij richt zich op het wonderlijke pad dat het leven is en de groeikracht waarvan alles in het universum doordrongen is.


In mijn persoonlijke visie speelt inspiratie een grote rol. Inspiratie ontstaat wanneer we de stroom van oneindige mogelijkheden toelaten. Inspiratie is overal beschikbaar. Het is de stroom van eindeloze mogelijkheden die ons uitnodigt groter, stralender, gelukkiger, eenvoudiger, gezonder en liefdevoller te worden.


Inspiratie is de drijfkracht van de schepping. En inspiratie klopt non stop aan onze deur. Het is de stem waarmee de schepping ons uitnodigt om te groeien, om al de schoonheid en kracht die binnenin onszelf aanwezig is te laten ontvouwen."Sell your cleverness and purchase bewilderment" - Rumi


Het is net zoals de poëet Rumi het zo mooi verwoordde: het is aan ons om onze ideeën dat we alles kunnen weten en begrijpen los te laten, zodat we kunnen thuiskomen in het leven zelf en dus niet ons idee van het leven. Het sjamanisme biedt ons de mogelijkheid onszelf weer te leren luisteren naar de schepping en deel te zijn, werkelijk deel te zijn, van deze wonderlijke tijden.

man omarmd de wereld

De sjamanen en leraars die me het meeste raken, hebben een grote nederigheid en ontzag voor de schepping. Ze hebben een vurig enthousiasme in het beleven van hun leven. En ze beseffen dat ze het niet hoeven te weten, te verklaren, te begrijpen. Ze hebben geleerd dat de weg zichzelf zal ontvouwen en hebben een diepgeworteld vertrouwen in het leven zelf.


Deze wijsheid schittert in hun ogen, waarin je zowel oude wijzen kan zien als lachende kinderen. Hun woorden worden gesproken vanuit het hart en ze hebben begrepen dat ze zich enkel op een ding hoeven te richten: de liefde.


Eenvoudigweg liefde.

 

 

© Roel Crabbé - 2008

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara