guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSjamanisme

"Hedendaags Sjamanisme" - door Roel Crabbé

“Er is maar één medicijn voor al je kwalen en dat ben jij" - Andy Baggot

Michael Harner publiceerde in 1980 zijn boek ‘The Way of the Shaman’, waarin, voor het eerst, westerse mensen de basistechnieken van wat hij het 'kern - sjamanisme' noemt, zelf konden leren. Het werk van Harner richt zich vooral op het werken met de sjamanistische trancereis, los van hun culturele of religieuze vormen.

 

Net zoals in vele sjamanistische tradities staat het gebruik van de sjamaantrom of ratel, die als poort dient voor de beoefenaar om de geesteswerelden te bezoeken, centraal in deze manier van werken. In vele tradities wordt de trom beschreven als 'het paard van de sjamaan' en het gebruik ervan biedt de beoefenaar van het sjamanisme de kans om op een veilige manier te reizen naar de verschillende werelden en contact te maken met de hulpgeesten.

Het werk van Harner bracht een hele nieuwe stroom tot leven die uitmonde tot wat we nu het westers of hedendaags sjamanisme kunnen noemen. Naast de basisprincipes van het werken met trance zijn vele beoefenaars van het hedendaags sjamanisme ook sterk beïnvloed door gebruiken uit andere culturen. Er ontstond zo een nieuwe beweging die vele gezichten kreeg en steeds blijft groeien.

 

Hier in het westen, waar de meeste mensen niet in een overgeleverde sjamanistische traditie opgroeien, biedt het werken met de trancereis de mogelijkheid zich weer te openen voor de ervaring van verbondenheid, waar elke traditie uit geboren is. Het werken met de trancereis biedt ons de kans om met een open geest, zonder overtuigingen, de eigen verbinding met de hulpgeesten, voorouders en de ziel te verdiepen en te luisteren naar de inspiraties die zij schenken.

 

In gesprek met een westerse leraar van me zei hij hoe hij het als een zegen ervaart dat we niet in een directe sjamanistische traditie zijn opgegroeid. Hierdoor zijn we in de mogelijkheid om met minder onderliggende structuren, vormen en dogma's de ervaring binnen te stappen. De direkte ervaring van het contact met de dimensie van de ziel is de leraar.

 

Vandaag de dag is er enorm veel informatie over sjamanistische tradities beschikbaar en er komen steeds meer traditionele leraars naar het westen om hun wijsheid te delen. Er valt heel veel te leren van elke traditie en ook van de technieken, rituelen en inzichten die zij in de eeuwen hebben verzameld.

 

Ik geloof dat de sjamanistische beleving, die de basis is van elke oorspronkelijke cultuur, ons vandaag de dag uitnodigt te delen wat werkt en te leren van elkaar. Ook vele van de traditionele medicijnmensen die ik ontmoet heb vertellen dat het tijd is dat de mensen zich verzoenen en hun wijsheden delen.

 

Uiteindelijk vertellen de verschillende medicijnmensen en sjamanistische tradities ons hetzelfde. Zoals Hilario Chiriap, een stamoudste van de Shuar ooit tegen me zei: 'Er is maar één traditie, maar één werkelijk pad, en dat is die van het hart, de sterren, de aarde en rivieren...'


We leven in een wonderlijke tijd waarin we zoveel kunnen leren van elkaars ervaringen en ons steeds opnieuw kunnen openen voor inspiratie, wijsheid en kracht. Het is een tijd waarin we uitgenodigd worden ons te openen en grenzen op te heffen. Een tijd waarin verzoening, openheid en samenwerking de grootste kracht zijn. Dit zijn lessen die ik zelf steeds opnieuw leer, of het nu in het werken met de trancereis is, of het deelnemen aan rituelen van verschillende tradities. Evenals bij vele hedendaagse beoefenaars, zie ik hoe ook traditionele sjamanen leren van elkaar en elementen van andere tradities opnemen in hun manier van werken. Het is een tijd van vernieuwing en groei.


Het werken met de trancereis is gekenmerkt door het direkte contact van de beoefenaar met de geesteswereld en biedt eenieder de kans zelf een direkt contact te ervaren met wat je ‘de ruimere werkelijkheid’ zou kunnen noemen.


De basis voor zowel de hedendaagse beoefenaar van het sjamanisme als de traditionele sjamaan is het persoonlijke contact met zijn of haar hulpgeesten, die hem helpen persoonlijke problemen te transformeren, maar ook vaak spreken ten behoeve van het grotere geheel. Dit persoonlijk contact wordt door vele beoefenaars ervaren als een heel diepgaand en ontroerend gegeven, waarin wonden genezen, kracht herwonnen en ziel herinnerd kan worden.

 

Dit directe contact stelt elke beoefenaar in de mogelijkheid de eigen kracht te herstellen, persoonlijk advies en inspiratie te krijgen en omarmd te worden door de diepgaande verbondenheid die eigen is aan dit werk en hen is staat stelt nieuwe wegen te bewandelen, oude huiden af te werpen en levensvreugde opnieuw te beleven. Sjamanisme is een pad van directe openbaring, zonder tussenpersoon, en healing.


De sleutel is echter het bewust omgaan met de informatie die tijdens de reis ontvangen wordt. Het is dan ook de persoonlijke taak van de beoefenaar deze informatie in zijn dagelijks leven te integreren en te vieren. Zoals een heel heldere leraar me jaren geleden zei: ‘sjamanisme dient ervoor dat je je afwas met een glimlach kan doen.’ Ik heb deze woorden altijd gekoesterd. Het is in ons dagdagelijks leven dat het te doen is.


Het sjamanistisch werk kan ons gidsen, kracht geven en inspireren, zodat we kunnen groeien tot wie we werkelijk zijn en onze vreugde en liefde delen.


De beoefenaar die zichzelf toelaat om open deze wereld te betreden, komt hoe dan ook, vroeg of laat, in contact met de ervaring van verbondenheid, stroom, eindeloze mogelijkheden en inspiratie. Het sjamanisme is een pad waarin het contact met de cirkel hersteld kan worden en levenswijsheid herinnerd. Een pad waarin vreemden weer broeders en zusters kunnen zijn en de wereld weer begint te stralen van levenskracht en ziel.


Het beoefenen van het sjamanisme is in essentie een werk van ‘herinneren’. De heelheid herinneren, de wijsheid herinneren, onze stralende kern herinneren. Er is niets verloren gegaan, al lijk dat soms zo. Maar wanneer we werkelijk luisteren, horen we hoe het leven ons uitnodigt weer te luisteren en te herinneren wie we werkelijk zijn.

Blauwe lelie

Zodat we onszelf weer kunnen herinneren als kinderen van de Aarde, schoonheid scheppend en ons openstellend, steeds opnieuw, voor inspiratie, kracht en verbondenheid. Het is een weg waarin we de handen kunnen openen, om steeds dieper te ervaren dat liefde alle wonden heelt en een prachtig universum ons eindeloos toezingt: “welkom thuis”. 

© Roel Crabbé - 2008

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara