guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSpirit Extraction
- Power Extraction

Sjamanistische healing - verwijderen van intrusies

‘Het genezen van een deel zou nooit ondernomen mogen worden zonder behandeling van het geheel. Geen enkel poging zou mogen gemaakt worden om het lichaam te genezen zonder de Ziel. Laat niemand je overhalen je geest te genezen zonder dat hij je eerst zijn Spirit heeft gegeven. Want de grote fout van onze tijd is dat de genezers het hart van de geest scheiden, en de geest van het lichaam.’ - Socrates

>>> 12 oktober start Spirit in Klank 2013: Start Training Sjamanistische Klankhealing

>>> 2014: Nieuwe training Pad van de Gewonde Genezer: Training Sjamanistische Healing

 

 

Met de termen ‘Spirit Extraction’ en ‘Power Extraction’ wordt hetzelfde bedoeld: namelijk het weghalen van energie die niet thuishoort in het energielichaam van de cliënt, een centrale praktijk binnen het sjamanisme wereldwijd. Deze energie die verwijderd wordt noemen we ‘intrusions’ – of ‘intrusies’, wat ‘binnengedrongen energie’ betekend. In dit artikel beschrijf ik enkele aspecten van dit fundamentele werk binnen sjamanistische healing.

 


Intrusies


burning sageHet is belangrijk te onderstrepen dat intrusies niet beschouwd moeten worden als ‘slechte of negatieve energie’, maar als energie die op een verkeerde plaats is terecht gekomen. Je kan het vergelijken met de situatie waarin je houtworm hebt in jouw mooie muziekinstrument. Op zich zijn deze beestjes natuurlijk niet slecht, maar feit is wel dat ze het instrument vernielen. Zo is het ook met intrusies: wanneer een vreemde energie zich nestelt in het energielichaam, kan dit gaan leiden tot grote onbalans, ongemak, of zelfs ziekte.

 

Michael Harner vertelt over Spirit Intrusions: ‘Ze (deze energievormen) zijn niet eigen aan het lichaam, maar zijn er ingebracht. Als je krachtig bent (vol kracht), zal je ze weerstaan. Dus is het bezitten van een beschermende spirit-kracht fundamenteel voor je gezondheid. Sterke ziekte is meestal enkel mogelijk wanneer een persoon spirit heeft verloren, wanneer deze levensbrengende kracht heeft verloren, de beschermende spirit. Wanneer een persoon depressief wordt, zwak, open voor ziekte, is dit een symptoom dat hij zijn kracht heeft verloren... en daardoor is hij niet langer bestand tegen ongewenste ‘infecties’ of intrusies’


Wanneer iemand een intrusie in het energielichaam heeft zal deze energievorm leven van de energie van deze persoon, net zoals een virus dit zou doen. Het is dan belangrijk dat deze intrusie wordt verwijderd door Spirit Extraction en naar een nieuwe woonplaats wordt gebracht, waar ze geen verdere schade meer kan aanbrengen.

 

Wanneer deze instrusies niet verwijderd worden en sterk zijn, of wanneer iemand ernstig trauma ondergaat, kan dit ook leiden tot 'zielsverlies', waarbij de sjamaan op zoek zal gaan in de 3 sjamanistische werelden om dit verloren zieledeel terug te vinden. Deze vorm van healing noemt men Soul Retrieval.

 

Vanuit sjamanistische perspectief ziet men dat bij fysieke ziekte en langdurige emotionele, psychologische of spirituele imbalans, haast altijd sprake is van intrusies. Gevoelens van verwarring, vermoeidheid, uitputting of diepe onzekerheid, of het niet hebben van de energie om iets gedaan te krijgen, zijn indicators van een verzwakt energielichaam en in vele gevallen van Spirit Intrusion.

 

In verschillende sjamanistische tradities worden intrusies beschreven als ‘darts’: energetische pijltjes die zijn afgeschoten door andere mensen, uit jaloezie, woede, wrok, etc. In het Westen is men hier vaak minder van bewust maar natuurlijk worden in onze drukke en vaak van spanning vervulde wereld ook energieën op elkaar afgevuurd in situaties van stress en emotionele geladenheid. In de meeste gevallen is het energichaam bestand tegen deze indringende krachten, maar zeker wanneer een energielichaam verzwakt is, kunnen deze krachten zich nestelen en het lichaam verder verzwakken of ziek maken.


Intrusies kunnen echter ook op andere, minder voor de hand liggende manieren in het energielichaam komen, bijvoorbeeld door intense verbindingen met andere mensen. Zo kan het zijn dat iemand een relatie heeft verbroken maar nog steeds diep verbonden blijft met deze persoon. Soms blijkt dan dat de persoon zich niet meer kan concentreren op het hier en het nu en steeds weer afdwaalt naar herinneringen. In dit geval zal deze verbinding met een voormalige geliefde actief zijn als een intrusie die zorgt voor een energieverlies en verdere emotionele onbalans.


Een heel actuele en vaak geheel onbewuste vorm van intrusies zijn gedachtenvormen die bijvoorbeeld cultureel worden doorgegeven. Zo kennen we in het westen allemaal mensen die verslaafd zijn aan de negativiteit van de media en wiens gedachten gedomineerd worden door een sterke cynische en verwijtende houding. Ook hier is deze gedachtenvorm aktief als een levend wezen dat zich voedt van de energie (in dit geval de verslaving aan negativiteit) van de persoon. Het enige doel van deze energie is zichzelf blijven voeden door deze cyclus in stand te houden.

 

Deze vorm van intrusies heeft zich in het westen zeer ruim verspreid, zij het in vele gradaties. Ze handelen als een virus in de menselijke geest die apathie, depressie en een negatieve uitkijk op het leven promoten, creativiteit en transformatieve kracht onderdrukken, gevoed door een verwrongen, van intrusie doordrongen wereldbeeld dat de gevestigde media verspreid. Een wijdverspreid probleem dat zelden wordt aangekaart en een spijtige geboorte heeft gegeven aan een nieuwe, beangstigend snelgroeiende economie die we de psychofarma noemen en ver afwijkt van een nuchtere, op kracht gebaseerde kijk op gezondheid.

stenen

Hoe de intrusie ook vorm heeft gekregen, belangrijk is dat zij verwijderd wordt en het energieveld opnieuw van voedende kracht wordt voorzien, om verdere verzwakking te voorkomen.

 

 

Spirit Extraction


De methode van Spirit extractie, het verwijderen van vreemde energieën uit het energielichaam, vinden we terug in het sjamanistische wereldwijd. De vorm waarin dit kan gebeuren verschilt van traditie tot traditie en zelfs van de sjamaan tot sjamaan, omdat deze methodes vaak voortkomen uit het persoonlijke onderricht dat de sjamaan ontvangt van zijn spirithelpers.


Met behulp van de krachtdieren en spirithelpers zal de sjamaan het energielichaam scannen om de intrusie te vinden. Dit is een intuïtief proces dat vergeleken kan worden met lezen: de beoefenaar ‘leest’ als het ware het energielichaam en krijgt zo toegang tot de nodige informatie die hem niet alleen vertelt waar de intrusie aanwezig is, maar ook wat de aard er van is en welke procedure best aangewend wordt.

 

Dit lezen kan gebeuren op vele verschillende manieren, maar in de meeste gevallen zal de sjamaan deze vreemde energie waarnemen in de vorm van iets dat voor hem weerzinwekkend is, bijvoorbeeld een donkere brij, of krioelende insecten. Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze insecten ook daadwerkelijk in het lichaam zitten van de persoon, maar dat de sjamaan de energie zo waarneemt en de intrusie kan herkennen.


Het weghalen van deze energie gebeurt altijd met de hulp van de spirithelpers, die de sjamaan gidsen in het werk en mee helderheid en kracht verschaffen. Ook zorgen zij mee voor de nodige bescherming, zodat deze intrusie niet op hem over kan springen. Om de extractie succesvol uit te voeren moet de sjamaan zichzelf immers eerst volledig vullen met kracht en de hulp van de helpers inroepen, opdat hij zeker is dat zijn krachtveld sterker is dan de intrusie.

 

sjamanistische ratelHet verwijderen van intrusies kan op vele verschillende manieren gebeuren. De meest voortkomende vorm van Spirit extractie is dat deze vreemde energie een nieuwe thuis wordt aangeboden in de vorm van een natuurobject, zodat ze geen schade meer kan brengen aan het energieveld van de persoon. Zo kan men bijvoorbeeld werken met eieren om energie in op te slaan, met zout en of bepaalde kruiden, met kristallen, stenen of veren. De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Nadat deze energie is opgeslagen in deze objecten worden zij op specifieke plaatsen gelegd in de natuur, waar de natuurkrachten de energie neutraliseren. Zo kan de sjamaan ook samenwerken met de natuurkrachten en de intrusie bijvoorbeeld met kruiden opnemen en aan het vuur geven. Ook het ondersteunend werken hierin met klank, gebed en rook zijn heel klassieke aspecten van het Spirit Extraction werk.

 

In verschillende tradities zal de sjamaan deze intrusies ‘uitzuigen’, een methode die enkel kan toegepast worden door iemand die goed getraind en in volle kracht is. Op eenzelfde manier gebruiken sommige sjamanen hun handen om de energie op te nemen of soms zelfs de energie volledig in het lichaam te nemen. Ook deze methodes zijn echter niet zonder gevaar en eerder zeldzaam.


Een andere manier om een intrusie te verwijderen kan gebeuren via de sjamanistische trancereis, waarin de sjamaan met behulp van de spirithelpers de intrusie kan verwijderen en naar de nieuwe thuis brengen. Het werken met de sjamanistische trancereis maakt het ook mogelijk dat de sjamaan dit healingwerk kan verrichten voor iemand die niet in dezelfde fysieke ruimte aanwezig is. Ook kan deze healing van op afstand gedaan worden door iemand als vertegenwoordiger te laten fungeren, die gedurende de healing als het ware de ontvanger van de healing representeert.


De kern van extraction is altijd dat de energie wordt verwijderd of opgenomen in een ander object, om dan geneutraliseerd te laten worden door de natuurkrachten of spirithelpers.

 

Een andere belangrijke healingvorm waar minder vaak aan gedacht wordt is het biechten, dat we terugvinden in vele van de grote spirituele tradities en de persoon ook kan verlossen van intrusies. Want het is zo dat wanneer iemand met een groot schuldgevoel rondloopt, dat deze schuld een vorm kan beginnen aannemen binnen het energielichaam en ziekte veroorzaken. Men kan letterlijk ‘verteerd worden door schuldgevoelens’. Het is dan aan deze persoon om terug met zichzelf in het reine te komen. Wereldwijd vinden we manieren terug om gevoelens van schuld te neutraliseren en vrede te vinden, opdat zowel de ziel als het energieveld opnieuw gezond kan zijn.

 


Healing en integratie

 

healingOm de healing te laten slagen moet de sjamaan er voor zorgen dat deze intrusie volledig verwijderd wordt en er geen restanten achterblijven, om te voorkomen dat de intrusie opnieuw vorm zal krijgen. Het is cruciaal dat hij zichzelf hiervan verzekerd, waarna hij de delicate plaats in het energielichaam zal balsemen, net zoals we met een fysieke wonde zouden doen. Ook dit balsemen kan op vele verschillende manieren gebeuren en kan verschillen naargelang de aard van de intrusie en de Spirit Extraction. Vaak wordt water, al dan niet met bloemen of kruiden gebruikt, maar ook parfums, zuiver energie of klank kunnen gebruikt worden om healing te brengen naar dit kwetsbare gedeelte van het energielichaam.


Na het balsemen van deze wonde moet deze ruimte opnieuw opgevuld worden met de levensbrengende kracht die eigen is aan het energielichaam van deze persoon. Door dit te doen voorkomt men dat deze ‘lege ruimte’ waar voorheen de intrusie was zich nu zal opvullen met andere energie. Dit terugbrengen van levensbrengende kracht gebeurd ook in nauwe samenwerking met de spirithelpers en is een cruciaal onderdeel van het Extraction werk.


Wanneer deze kracht is teruggebracht zal deze plek in het energielichaam beschermd en opnieuw vervuld zijn van vitale, levensbrengende energie. Vaak zal de sjamaan vervolgens deze plek nog bezingen, zegenen of een gebed spreken, opdat de kracht zich mag integreren met het energielichaam van de de persoon.

 

Zeker bij ernstige intrusies is het vaak aangewezen dat de persoon in de periode na de Spirit Extraction nog specifieke energieoefeningen of meditaties doet, om de plek verder te sterken en zegenen. Zo wordt het energieveld gesterkt, kan herstel zich makkelijk voltrekken en wordt kwetsbaarheid voor intrusies voorkomen.

 

 

© Roel Crabbé - 2012

 

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 Sjamanistische Healing - Trainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog.
 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara