guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSjamanisme

"Ontwaken van de Medicijnmensen" - door Roel Crabbé

De enige échte ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe landschappen, maar uit het ontvangen van nieuwe ogen" - Marcel Proust

Als je lang genoeg teruggaat in de tijd kan je enkel constateren dat elke traditie of cultuur oorspronkelijk sjamanistisch was. Het dagdagelijkse leven werd geleefd in het bewustzijn dat alles in de wereld bezield is en we een harmonisch deel kunnen zijn van de cirkel van het leven. Voor sjamanistische culturen was deze verbondenheid met de cirkel de essentie van hun leven en bestaan als volk.


Er was geen scheiding tussen spirituele beleving, kunst, cultuur en het dagelijks bestaan. Alles werd ervaren zoals het in werkelijkheid is: een heilig leven, vervuld van creatieve kracht. De kledij werd bedekt met symbolen, kleuren en motieven die het verhaal van de stam vertelden. De eetkommen werden versierd met ornamenten die het leven op Moeder Aarde eerden. Alles werd doordrongen van de creatieve kracht, die voortkwam uit de visioenen en inzichten die van ouder op kind werden doorgegeven. Het leven werd geleefd vanuit een ontzag voor het Heilige, het Leven zelf. En niets was ‘zomaar’.


De sjamaan had vaak verschillende taken: genezer, kunstenaar, voorspeler, psychotherapeut, verhalenverteller, boodschapper van de goden,… Zijn of haar functie kon erg verschillen van cultuur tot cultuur, en van stam tot stam. Elke sjamaan had haar specialiteiten, die groeiden uit de persoonlijke ervaringen en inspiratie die tot haar kwamen via spirituele praktijken. De sjamaan is altijd degene geweest die de roep van de geesteswereld beantwoord heeft en zichzelf leerde luisteren naar de stille stemmen die leven in alles wat is.


Vandaag de dag worden veel mensen in onze samenleving geroepen vanuit een diep verlangen zin te geven aan hun leven. Velen ervaren een leegte, een gevoel van ‘is dit het nu?’ En vaak worden hiermee geconfronteerd op momenten van persoonlijke crisis: "de donkere nacht van de ziel". Van oudsher blijkt dit de uitnodiging te zijn tot innerlijk ontwaken, om boven zichzelf uit te groeien door het loslaten van verzet en oordeel en zich te openen voor de roep van de ziel, die binnenin ons allen aanwezig is. Een klassiek element binnen de initiatie van de sjamaan.


gouden ster van de zielDeze crisis, dit keerpunt in ons leven, is vaak de meest dankbare levensschool die er is. Wanneer we onszelf toelaten de stilte in onszelf te betreden en onze harten te openen, begint de ziel zich te ontvouwen binnenin. We kunnen stap voor stap onze innerlijke ruimte betreden. Niet om een doel te bereiken, maar om wie we werkelijk zijn te laten openbloeien. Om toe te laten dat we kunnen ervaren hoe compleet we werkelijk zijn. Om toe te laten dat we, ondanks alles wat er zich in ons leven heeft afgespeeld, kunnen ontwaken in dit heilige moment, waar alle wegen openliggen en alles mogelijk is. Dit is het begin van het ontwaken van de Medicijnmensen.


De ware healer weet dat hij niets hoeft te weten, dat alles wordt voorzien en dat de enige echte vereiste, zijn overgave is. Hij weet uit ervaring dat elke stap waardevol is, dat elke stap noodzakelijk is en dat de heelheid aan zijn zijde wandelt. Temidden van de chaos van verhalen, emoties en waanbeelden, ziet de healer de heelheid aan het werk. Hij ziet hoe de heelheid zich afspeelt achter alle persoonlijke verhalen. Hij ziet met ogen die het groter verhaal zien, het verhaal van heelheid, het tijdloze verhaal dat doorheen de illusie heen schittert en zingt: ‘alles is goed’. Dit is de poort tot healing.

 

Het is door deze poort dat gekeken kan worden naar de rijke dimensie van de ziel. Dat de ziel herinnerd kan worden en terug belichaamd, zoal de Soul Retrieval in sjamanistische healing.


Ik geloof dat ieder van ons een Medicijnmens is. Ik geloof dat we hier samen op aarde zijn gekomen om weer te leren kijken met de ogen van heelheid. Om te herinneren dat we kunnen handelen met de handen van ware kracht: de handen van liefde en dienstbaarheid.


De kracht van ons wezen is aanwezig in elk moment. Het is geen kracht die we enkel kunnen verkrijgen na jarenlange studie, initiatie of discipline. De studies en innerlijke zoektochten dienen er toe zichtbaar te maken wat al aanwezig is. Ze helpen ons wakker te worden zodat we de oneindige kracht en schoonheid van ons wezen kunnen herinneren. De ware kracht heeft zich altijd getoond in al de eindeloze vormen van het bestaan en nodigt ons uit te herinneren wat altijd geweest is.


Het ware pad van spirituele groei is er een van eenvoud. Ongeacht welke vorm, praktijk of traditie we kiezen te volgen, worden we uitgenodigd de weg naar huis weer te vinden. Enkel en alleen om er te ontdekken dat we altijd al thuis zijn geweest. Een reis, die in essentie, voor ons allen hetzelfde is.


Ik wil je uitnodigen jezelf toe te laten de heilige stilte in jezelf te betreden, opnieuw en opnieuw. Om je gedachten mee te laten zweven met de wolken, om het gras onder je voeten te voelen. Ik wil je uitnodigen de heilige ruimte van je hart te bezoeken. Een plek van ontzaglijke kracht en schoonheid, een plek van enorme eenvoud. We zijn hier om graag te zien.


Om in de stilte van ons wezen te kijken naar de wereld en te vragen wie we vandaag kunnen helpen. Om te ontdekken hoe we onze talenten en inspiraties ten dienste kunnen stellen van elkaar en de wereld. Om naar de mensen te kijken die we tegenkomen en hen een mooie dag toe te wensen. Om te genieten van de schoonheid die ons voortdurend omringt en deze tot ons te laten spreken. Om weer te lachen als kinderen, stil te zijn aan het vuur, om ’s avonds door de straten te lopen en te genieten van de sterren.


We zijn hier om onszelf welkom thuis te heten. En we zijn hier om naar de wereld te kijken met ogen die weten, met de ogen van Spirit, waarmee we kijken vanuit ons diepste wezen. Alles is zoals het hoort te zijn. En in elk moment kunnen we kiezen op welke gedachte, gevoel of handeling we ons willen richten. Wanneer we kijken met de ogen van Spirit kunnen we ons toelaten te zien, al is het maar voor even, dat alles juist is.

pluisjesbloem deelt met de wereld

Ga naar de stilte in je hart en vraag wat je vandaag kan doen om je mooiste jij te zijn. Om de schoonheid die in je leeft te delen, op de manier die jou het meeste vreugde schenkt. Om het Medicijn dat leeft in je hart te delen met de wereld. Volg die inspiratie. Je bent hier om te schitteren, in al je ontzaglijke eenvoud. Zo eenvoudig is het. Alles zal zich tonen wanneer de tijd rijp is.


Laat ons kijken naar elkaars schoonheid. Gewoonweg, omdat we het kunnen. Opdat we weer kunnen herinneren dat alles heilig is en altijd zal zijn.


In liefde,

 

 

© Roel Crabbé - 2008

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara