guaruro zaden gebruikt door sjamanen van de AmazoneSjamanisme

"Sjamanisme Wereldwijd" - door Roel Crabbé

“Er is maar één medicijn voor al je kwalen en dat ben jij" - Andy Baggot

Er is geen enkel contingent waar sjamanistische praktijken niet te vinden zijn. Sterker nog, initieel leefden alle volkeren op deze, verbonden, manier. Ze leefden verbonden met de geesten van het land, de zon, het water. Ze ervoeren de wereld als een heilige plaats, vervuld met bewustzijn en kracht. En in elke natuurverbonden cultuur speelde de sjamaan een centrale rol.


De praktijken van het sjamanisme kunnen, naargelang de cultuur, erg van vorm verschillen. Toch is de basis van het sjamanisme hetzelfde: de sjamaan is een man of vrouw die de geesteswereld contacteert, om er informatie, kracht of healing te vragen. Hij staat met twee voeten in verschillende realiteiten en dient de gemeenschap met de kennis en kracht die tot zijn beschikking is.


Hij werd, vaak gedurende een moment van persoonlijke crisis, geroepen door de geesteswereld. De sjamaan werd meegenomen in diep transformerende visioenen of dromen waarin hij onderricht kreeg en leerde zichzelf te genezen. Deze transformatie is er in de beleving van de sjamaan een van dood en wedergeboorte. Hij legt de oude huid af en ontwaakt in een nieuw bewustzijn.


Die ervaring luidt het begin in van een nieuw leven waarin hij, gegidst door de hulpgeesten, zijn ‘vrienden in de geest’, de gemeenschap dient als raadgever, genezer, priester, begeleider van rituelen, kunstenaar of waarzegger.  Hij is een ziener geworden en wordt geleid door inspiratie die vanuit de geesteswereld tot hem komt in dromen, liederen, het ‘lezen’ van natuur en de trancereis.


De sjamaan heeft als het ware de weg leren kennen, en bewandelt deze, als ‘reiziger tussen de werelden’. Hij heeft de roep om dit zielencontact te laten groeien beantwoord en ervaart de wereld vanuit een openheid waarin wij zelf als kind vaker verkeerden. De sjamaan ervaart de schepping als een bezield, groot mysterie en laat zijn ziel zingen om het geheel te dienen.


Het sjamanisme is overal te vinden, zelfs vandaag de dag. Ook in de westerse cultuur, waar de tradities radicaal van vorm veranderd zijn en de verbondenheid met de aarde en inspiratie wat op de achtergrond geraakt is, zijn steeds dromers aanwezig geweest en mensen die hun inspiraties volgen. De bezielde wereld is altijd en overal aanwezig.


De enorme diversiteit van de culturen op aarde zijn inherent verweven met hun sjamanistische voorouders. Het sjamanisme drukt zich vaak uit in de vorm, vanuit het besef dat alles bezield is. De sjamaan is heel vaak ook de kunstenaar. Hij brengt de krachten en visioenen waarmee hij contact mee heeft in de wereld via de vorm. Door deze traditie, die oeroud is en overal aanwezig, kunnen we zien dat in essentie de kern van ons menselijk bestaan overal hetzelfde is.


Wanneer we kijken naar de oorspronkelijke volkeren zien we dat hun leven gebaseerd is op de ervaring van Spirit. Hun kunst drukt de heiligheid van het leven uit en hoe alles verweven is. Hun kunst spreekt tot ons over de vele gezichten van het bezield universum.


Ongeacht de stromingen of verschillende culturele vormen toont de geschiedenis ons dat de ervaring van de ziel de basis is van het sjamanisme. Wereldwijd.© Roel Crabbé - 2008

 

Roel begeleidt de Basiscursus Sjamanisme, alsook vele losse workshops en trainingen in sjamanisme, het werken met de Sjamaantrom, Klankhealing rituelen en Zweethutceremonies

Hij begeleidt 2 healingtrainingen:
- 'Het Pad van de Gewonde Genezer' - Training Sjamanistische Healing
en 'Spirit in Klank' - training Sjamanistische Klankhealing.

Ook kan je op deze website vele van zijn geleide Online Meditaties gratis bekijken.

Hieronder kan je een overzicht vinden van zijn artikels over Sjamanisme, de workshops Sjamanisme en artikels over Sjamanisme die verschenen op de Anam Cara Blog. 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels

     

>>> Elementen van het Sjamanisme

>>> De Wereld van de Sjamaan

>>> Sjamanisme Wereldwijd

>>> Hedendaags Sjamanisme

>>> Sjamanisme: Het Ontwaken van de Medicijnmensen

>>> Sjamanisme: Onze Benadering

>>> Gebeden van de Voorouders

>>> Herinnering van het Heilige

>>> De Kracht van het Gebed en de Cirkel in het Sjamanisme

>>> De Roep van de Sjamaan

 

 

>>> Overzicht van de Workshops en Trainingen Sjamanisme

 

 

>>> Overzicht van de Sjamanisme Artikels op de Anam Cara Blog


donaties_vzw_anam_cara

tell_a_frien_vzw_anam_cara