Inspiratie

Met regelmaat schrijf ik brieven naar de groep mensen die een Basiscursus Sjamanisme of andere trainingen Sjamanisme bij me volgden. Hierin beantwoord ik dan vragen waarvan ik weet dat ze bij meerdere mensen spelen, of reik ik wat ideeën aan.

Vorige week verstuurde ik een tekst met flink wat ideeën in. Later op de dag bedacht ik dat deze ideeën ook waardevol kunnen zijn voor mensen die niet werken met de Sjamanistische Trancereis.

Ik heb deze ideeën de afgelopen dagen verder uitgeschreven en zal deze in een reeks van 5 artikels publiceren op deze blog. Je zal deze week elke dag één artikel hier vinden.

Deze ideeën kan je praktisch toepassen en  meenemen in je innerlijke beschouwing, meditaties of gebed. Indien je graag wil, kan je de geleide Sjamanistische Meditatie “Ritme van de Schepping” gebruiken.

De 5 artikels zijn:

1: Openen voor Inspiratie (Vandaag)

2: Wanneer energie gestagneerd is

3: Wanneer je de stroom van overvloed wil vergroten

4: Relaties in het Licht

5: Healing

Ik hoop dat dit waardevol voor je mag zijn.

Openen voor Inspiratie

In deze koude tijd is het goed je dieper te verbinden met inspiratie. De sjamanistische trancereis kan je helpen nieuwe lagen van inspiratie te verkennen, zodat je je kan openen voor de groei die zich in de lente kan openbaren. Je kan je in je innerlijke beschouwing, meditaties of gebed bewust openen voor deze kracht.

Inspiratie is een levend gegeven. Het is even belangrijk en reëel als de stoel waar je op zit, of de boom in de tuin. Het veld van inspiratie is eindeloos en we doen er voortdurend beroep op, bewust of onbewust. Alles in ons leven komt voort uit inspiratie, het is de bron van waaruit ons leven ontstaat. Wanneer je je hier bewust van wordt, openen deuren zich. Je komt tot de realisatie dat niets in het leven vaststaand is en dat je waar dan ook tenmidden van een veld van eindeloze mogelijkheden staat.

We hebben allemaal onze persoonlijke inspiratie, maar er is ook een ruimer veld van inspiratie, een goddelijke poel van eindeloze mogelijkheden die bruist van levenskracht en vitaliteit. Wanneer je je hiermee verbindt, daalt een stilte in je wezen. Een stilte die tegelijkertijd bruist, vitaliseert en wakker maakt.

Zo kunnen we wanneer we een uitdaging hebben, ons richten op de oplossing die ons het beste lijkt, onze persoonlijke inspiratie.

Maar we kunnen verder gaan, door diep naarbinnen te gaan en het stiltepunt van ons wezen te omarmen. Van hieruit kunnen we ons verbinden met de dimensie van stralendheid, die altijd aanwezig is. We doen dit door de uitdaging waar we een oplossing voor zoeken volledig los te laten en ons in de innerlijke stilte te verbinden met de tijdloosheid, gericht op stralende kracht. Dit is een toestand van overgave. We houden op met zoeken.

Op deze manier gaan we bewust voorbij aan het proberen “op te lossen” van een probleemsituatie en maken we verbinding met een ruimer veld, waarin deze problemen niet bestaan. Je doet dit niet als een manier om problemen te ontvluchten en wat gedaan dient te worden te ontwijken, maar om je bewust te worden van een ruimer krachtveld en je hier dieper mee te verbinden. Je keert terug naar de stilte van waaruit alles geboren wordt.

Dit proces van overgave vraagt van ons de moed om alles los te laten en ons te richten op het tijdloze hier en nu. Je vertrouwt dat oplossing wel zullen komen en bewaart je verbinding met stralende kracht, beseffende dat alle wegen, altijd, openliggen.

Vanuit dit ruimer krachtveld kan je deze situaties heel anders benaderen en zullen constructieve oplossingen zich veel makkelijker aandienen. Open dus je geest voor vernieuwing, inspiratie en kracht.

Wanneer problemen blijven aanslepen, is dit zeer zeker aan de orde. We geraken vast in bepaalde overtuigingen en houdingen, die groei belemmeren. Door los te laten en ons over te geven, laten we toe dat ruimere inspiratie kan komen. Deze toont ons wegen die we voordien niet zagen en nodigt ons uit te groeien.

Groei vraagt van ons allen onze oude identiteit te lossen, en wakker te worden in de evolutie van de ziel. Dit zijn goede intenties voor je trancereizen, meditaties en momenten van afstemming.

Maak de volgende dagen bewust tijd voor je verbinding met de innerlijke tijdloze stilte. Laat jezelf rusten in het veld van grotere inspiratie, waarin je ervaart dat we veel groter zijn als wie we denken te zijn. Open je voor eindeloze mogelijkheden. Laat beperking los, ga naar binnen, open je en nodig nieuwe inspiratie uit. Doe dit aktief en bewust.

Verbind je dieper met de dimensie van goedheid in je wezen, waarin eindeloze mogelijkheden om goedheid te schenken zich openbaren. Omarm de goddelijke eenvoud van het leven.

Wanneer de stroom van inspiratie je bij de hand neemt
Spreid dan je vleugels en vlieg…

Morgen volgt deel 2 uit deze reeks.

Warme groet,
Roel.

PS: Laat gerust weten hoe dit voor jou werkt in je leven, of waartoe het je inspireerd. Je kan je reactie hieronder posten

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Trackbacks

  1. […] Inspiratie 2: Wanneer energie gestagneerd is 3: Wanneer je de stroom van overvloed wil vergroten 4: Relaties […]

Speak Your Mind

*