een nieuwe cultuur van ondersteuning

De laatste dagen waren interessant en vol mooie lessen. Zoals eerder gepost in deze blog blaasde een hevige stormwind zeilen van onze dakwerken weg, terwijl een wolkbreuk onze grote woning omtoverde tot een regenfiasco. Griet en ik begonnen een dans van vele uren dweilen en rondrennen met emmers, plastic zeilen, etc.

Wij werden genoodzaakt de bijeenkomst van het Hartebos te annuleren, en vrienden begonnen toe te stromen om mee de handen onder het werk te zetten en velen stuurden ons steunende woorden. We voelen ons vervuld voor deze gebaren van vriendschap en verbondenheid. Al bij al valt de schade wel mee, maar we kregen zoveel kracht en steun van vrienden, dat ik me ontroerd voel door dit hele gebeuren.

Deze ochtend reflecteerde ik dit alles en zag ik hoe ik in mijn leven altijd geïnspireerd werd door steunende woorden van mensen die me aanmoedigden verder te gaan, verder te bouwen, te blijven groeien en delen.

Het zijn niet de woorden van kritiek die je leven bepalen, maar woorden van ondersteuning. Niet dat we niet kunnen leren van kritiek, uiteraard heeft dit ook zijn waarde, maar op één of andere manier brengt het leven ons altijd manieren waarop we ondersteuning krijgen op de momenten waarop we het nodig hebben. Deze ondersteuning komt niet alleen via mensen, maar ook via boeken, herinneringen, de natuur en de inspiraties van de ziel.

verbondenheid

Ik geloof dat we als gemeenschap terugkeren naar een cultuur van ondersteuning, inspiratie en kracht. Ik geloof dat deze beweging steeds sterker en sterker wordt in de wereld, en dat dit is als een rivier die elk van ons uitnodigt ze te volgen.

Toen ik vele jaren geleden startte als vuurman bij de zweethutten van mijn leraar, gaf hij me een sterke les, die altijd bij me is blijven doorleven. Hij zei me: “Roel, als je naar de zweethut komt, waar dan ook, zie je altijd 2 groepen mensen. Er zijn mensen die toekomen en graag met elkaar een praatje maken, maar ze zijn zich niet altijd bewust van de consequenties van de ceremonie. Dan is er ook de groep mensen die anders kijken: ze komen toe en vragen wat er gedaan moet worden, waarna ze het werk starten: zij sjouwen met hout, stenen, dekens, nemen initiatief en zijn aktief dienstbaar aan de ceremonie. Zorg altijd dat je zelf deel bent van die groep mensen, want zij maken dat de ceremonies kunnen doorgaan.”

En met de jaren observeerde ik dit en zag dat het waar is. Het maakte me bewust van de kracht van inzet en toewijding, en door me hier op te richten, bracht het me in diepe verbondenheid met deze ceremonies, maar ook met de mensen. Het is enorm sterk wanneer je je verbindt met iets of iemand door je aktief in te zetten. Het maakt je verbinding levend en krachtig.

Griet en ik hebben het geluk dat we altijd omringd zijn door mensen die mee willen bouwen aan de inspiraties die wij in het hart koesteren. Door al deze jaren te bouwen aan zovele projecten ben ik gaan inzien dat deze projecten niet het doel zijn, neen, het samen bouwen, dat is de weg én het doel. Samen bouwen aan iets wat de schoonheid van je hart reflecteert, dat je kan laten doordringen van de liefde en kracht van je ziel, dat is waar we ware kracht kunnen vinden. En wanneer we dit doen worden deze projecten ook werkelijk doordrongen van deze liefde en deze kracht. Ze krijgen een uitstraling die zo weer verderwerkt in de wereld.

Het maakt dat wanneer we elkaar de handen toereiken, we elkaar werkelijk voelen.

wereld Ik geloof dat een nieuwe cultuur van samenwerking en ondersteuning wereldwijd aan het groeien is. Steeds meer mensen helpen elkaar, en vinden nieuwe wegen om te bouwen aan het paradijs van het hart. Dit is als een innerlijk vuur, en het is goed dit te voeden. Want dit vuur brengt licht als het even wat duister is.

Ik wil je uitnodigen om vandaag je kracht uit te reiken naar iets of iemand. Help elkaar. Want dit is waarvoor we hier zijn.

En als je wil, deel dan hieronder wat je geschonken hebt aan anderen, zodat we het samen kunnen vieren.

Laat je kracht vrij!
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

De ziel komt tot leven wanneer de creator recht staat.

Een tijdje geleden schreef ik een artikel de over onze kracht als creator, transformator en healer.

Ik kreeg gisteren het volgende filmpje toegestuurd. Laat het een voorbeeld zijn voor tot wat een mens in staat is, en hoe we een voorbeeld kunnen zijn voor zovelen wanneer we de handen in elkaar slaan.

Geniet ervan!

Ik wens je een schitterende dag toe,
Griet

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Daden van Schoonheid

Onderstaande video werd ons enkele dagen geleden toegestuurd en wij delen deze graag met jou. Een groep mensen ontdekt Valentina, een walvis die op sterven na gevangen is in netten. Met hart en ziel doen ze alles om Valentina te redden…

Vanuit het hart kunnen grootse daden ontstaan. Wij wensen je veel inspiratie toe.

Warme groet!

Griet en Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op deNieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
 

Liefde, God’s uitnodiging tot groei.

De laatste maanden voelde ik mezelf meer en meer de stilte ingaan. Eenvoud riep me en liefde werd een uitdaging. Een uitdaging in meer leren over wat waarlijke liefde is. Leren waar liefde begint en liefde eindigt, om dan uiteindelijk tot de slotsom te komen dat ware liefde eindeloos is.

Daar, in die ruimte waar we allen verbonden zijn, waar onze zielen één zijn, is het liefde die ons uitdaagt terug te keren, stil te worden en de poort van de Heiligheid te betreden.
Daar schuilt alle kracht om oude wonden te genezen, onze bereidheid tot verder groeien te tonen en te weten dat we altijd gedragen zijn.

Onlangs viel het boek van Marianne Williamson:” Betoverende liefde” me letterlijk in mijn handen. Net als een klein kind huppelde ik bijna naar huis om snel haar boodschap te kunnen lezen.
Ik heb het boek dikwijls naast me moeten leggen, om de euforie die in me kwam tijdens het lezen een weg te laten vinden.
Ik hou van de eenvoud  en fijnheid van haar woorden en bewonder de wijsheid die zij deelt

Ik ben ervan overtuigd dat dit boek voor velen een mogelijkheid is tot beter begrijpen van wat er allemaal in relaties gaande is. Haar woorden zijn een uitnodiging om te durven kijken naar wat er in ons geheeld kan worden door het samenzijn met anderen. Een uitnodiging om oude denkpatronen te durven loslaten, het oude ik achter je te laten en de engel die in elk van ons schuilt te verwelkomen in het nieuwe leven dat op je wacht.

Het ouder worden van mijn moeder, haar niet meer mobiel zijn en afhankelijk worden van de zorg van anderen maakt me soms heel stil. Ik kan alleen maar stille getuige zijn van de weg die zij nu bewandelt en in mezelf kijken waar duisternis naar licht kan worden gebracht. Ons samenleven was soms bewogen en moeilijk, maar ik sta versteld van de liefde die ik voor haar voel. Het is deze liefde die me  uitnodigt om me in de nieuwe vorm met haar te verbinden.

We willen allemaal zo graag gezien worden zoals we werkelijk zijn, erkend worden in onze liefde, er is echter maar één weg daarin te gaan en dat is de liefde in de ander te erkennen.

Als slot wil ik nog een klein stukje toevoegen, woorden uit het boek van Marianne Williamson:

“Ieder van ons draagt, ingegrift in zijn of haar hart, instructies met zich mee die luiden: “Kom naar huis, kom naar huis.” En dan komt de beminde om ons daar naarheen te brengen…….Lang, lang geleden, in een bewustzijnssfeer heel ver hier vandaan, begon ergens een mystiek avontuur. Nu, vele eeuwen later, beginnen we te ontwaken uit onze diepe, diepe slaap van afgescheidenheid en schuld.
…om te ontwaken uit de doodsheid van onze vroegere ik…..We zijn van onze nachtmerrie verlost. We hebben vergeving gekregen en zijn bevrijd. We zijn een en al liefde. We zijn zo blij dat we thuis zijn. ”
– uit Marianne Williamson: “Betoverende liefde”

Ik ben dankbaar voor alle relaties die me de weg toonden in het openen van mijn hart.
In liefde,
Griet.

Reacties kan je hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Healing

Dit is het laatste artikel uit een reeks van 5. Indien je deze nog niet las, is het best dit eerst te doen. Hier zijn de links:

1: Inspiratie
2: Wanneer energie gestagneerd is
3: Wanneer je de stroom van overvloed wil vergroten
4: Relaties in het Licht.

De intentie van het volgende korte artikel is inspiratie te geven die je kan toepassen in je leven. Het is dus geen uiteenzetting over Healing of beschrijving van technieken…

Indien je interesse hebt in specifieke healingtechnieken, kan je op onze site meer info vinden over healingswerk:  Reiki, Sjamanisme, Klankhealing, Zweethutceremonies en Individuele Healingconsulten.

Healing

Alle emotionele ongemak kan worden herleid tot één factor: we geloofden wat we dachten te zijn. We geloofden het verhaal over onszelf.

Verken de stilte en verbind je met diepere lagen van verbondenheid en de tijdloze dimensie van je wezen. Open je voor de ruimere kracht. Neem momenten waarin je je laat oplossen in de eenheid, en alle vormen van identiteit loslaat. Dit maakt dat de levenskracht vrijuit aan het werk kan. Ga liggen en laat je oplossen, als zout in water.

Verken wie je werkelijk bent, los van het verhaal van wat er allemaal misloopt of moet veranderen. Verken de tijdloze dimensie van je wezen. Leer deze dimensie te voelen gedurende je dag. Leer ze je leraar te maken in eenvoud en innerlijke warmte. Zie de tijdloze dimensie, overal waar je komt. Omarm de stilte daarin.

Richt je op het schenkend aspect van de Ziel. De ziel stroomt altijd over. Leer te leven vanuit de overstroom van je wezen. In kleine dingen, in een glimlach, in begrip, in hulpvaardigheid. Healing is de openbaring van heelheid. De openbaring van heelheid gaat hand in hand met de ontdekking dat we niet waren wie we dachten te zijn. Je bent veel meer als wat je ooit zal kunnen bevatten.

Ontdek dat, zelfs in je donkerste nachten, vrede bij je was. Word je bewust van het feit dat liefde, overvloed, vrede, inspiratie altijd aanwezig zijn. Nodig deze krachten bewust uit. Richt je er op.

Geniet van de eenvoud van je ware wezen. Geniet er van te ontdekken hoe bijzonder het leven is. Hoe bijzonder alles en iedereen is. Eer dit. Eer het leven overal waar je het ontmoet.

Laat je leiden door de innerlijke impulsen. Leer nieuwe wegen van innerlijke transformatie en verdiep degene die je al kent.
Leer als nooit tevoren. Open je voor dieper begrip en inzicht. Laat alles los wat je denkt te weten, zodat dieper begrip kan groeien.

Vind wat voedend is voor jouw pad en volg dat. Laat het vuur niet doven, blijf je verbinden met de cirkels waar jij je thuis voelt en kan groeien. Stop met dromen over het pad en bewandel het. Altijd lerend, altijd groeiend en overal en altijd de goedheid delend.

Er zijn altijd en overal handen van gidsing, begeleiding en hulp op je pad. Neem ze aan. Wees zelf een helpende hand wanneer dit je gevraagd wordt.

Laat jezelf in je meditaties baden in helder wit licht.

Laat zoveel als je kan het verhaal over ‘de ander en ik’ los. Wees zacht en erken dat het leven binnenstroomt in elke adem, in elk moment. Spreek tot het leven. Geef jezelf toestemming te stralen.

Ontdek dat het leven vernieuwing is. Hou op met bidden voor een nieuw begin. Bid voor de realisatie dat elk moment een nieuw begin is.

Je oude ‘ik’ ligt achter je. Je verleden ligt achter je. Wees hier en nu. Er is goedheid in je hart. Deel ze, cultiveer ze.

Het leven op aarde is een korte dans. Dans met al je kracht. Dans een dans van goedheid. Ga elke dag rusten in het besef dat de wereld een betere plek is geworden door jouw goedheid.

Hier en nu, desondanks alles wat er in je leven misschien gaande is, kan je kiezen om iets goeds te vinden in jezelf en dit te verspreiden. In die kracht, schuilt de heelheid van je wezen.

Geniet er van.

Ik hoop dat deze reeks artikels je inspiratie brengt en iets mooi mag brengen.

Warme groet,

Roel

PS: Voel je vrij je reacties hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Wanneer je energie gestagneerd is, beperkt voelt of je ziek bent

Dit is het tweede Artikel uit een reeks van 5 artikels. Indien je het eerste artikel nog niet gezien hebt, kan je dit best eerst lezen. Hier is de link:

1: Inspiratie

Wanneer je energie gestagneerd is, beperkt voelt of je ziek bent:

Soms voelt onze energie gestagneerd. We zitten in een situatie die niet lijkt te veranderen. Wanneer dit gebeurd is het belangrijk ons te openen voor een nieuwe impuls, beseffende dat energie altijd beschikbaar is, wanneer onze visie en houding er open voor staan. Deze openheid van visie en bereidheid een andere houding toe te laten, is fundamenteel. Wanneer we dit doen, kan de levenskracht, die altijd vernieuwing brengt, haar werk doen.

Verken daarom welke inspiraties werkelijk leven in je hart en wat hun ruimer energieveld is. Wanneer er inspiratie in je hart leeft om iets te scheppen, is er ook een ruimer energieveld, dat jouw persoonlijke identiteit overstijgt. Dit is een kracht die je kan voelen en die zich vaak uitdrukt in een hoger begrip, een groter ideaal, een visie of spiritueel principe.

Verken dit in de stilte van je hart. Verken het in je sjamanistische trancereizen of meditaties. Ontdek hoe je deze stroom van inspiratie kan laten groeien door ze te schenken en doe dit. Dit is het pad om jezelf op te tillen uit beperkte energie en aanslepende stagnering.

Open je voor de impuls van je hart, gericht op schenken, en doe dit. Stel het niet uit, maar doe het.

Plant een boom, zing een lied, maak een schilderij, doe vrijwilligerswerk. Doe iets dat je verbind met de bruisende kracht die in je leeft en die je helpt de geïsoleerde conditie van je energie te overstijgen. Doe iets dat levensbrengend is. Iets dat uitreikt naar de wereld. Maak hierin steeds opnieuw contact met het ruimere energieveld. Het pad kan zich zo ontvouwen, daar waar het voordien gestagneerd was. Laat ideeën over wat al dan niet mogelijk is los, en schenk iets levensbrengend, klein of groot. Laat de overtuiging dat dit niet kan los.

Zoek wegen om de geschenken die leven in je hart te schenken. Wacht niet op verandering, maar breng verandering. Schenk iets dat je vreugde brengt wanneer je het doet. Vind een visioen van nieuw leven in je hart, en geef het voeding, elke dag. Schenk een glimlach overal waar je komt, wees betrokken, verbind je met je medemens. Breng inspiratie.

Wees daarin open voor de nieuwe impulsen, lessen of mensen die op je pad komen. Voel de levensbrengende kracht in wat je doet. Wanneer je op deze manier schenkt, ontvang je kracht. Omarm ze.

Enkele intenties voor je sjamanistische trancereis of meditatie:

– Hoe kan ik de stroom van inspiratie vergroten in mijn leven?
– Wat zijn de geschenken die ik vandaag kan schenken in de wereld?
– Hoe kan ik mezelf verbinden met het ruimere krachtveld van inspiratie?
– Welke visie en houding kan me helpen een grotere levenskracht te omarmen?

Ga voor de kracht, en koester hoe ze nieuw leven brengt binnenin jezelf en de wereld.

Morgen volgt het derde deel in deze reeks

Warme groet,

Roel

PS: Als dit artikel je inspiratie brengt, of je een ervaring wil delen over je werk hiermee, kan je je reactie hieronder posten

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Inspiratie

Met regelmaat schrijf ik brieven naar de groep mensen die een Basiscursus Sjamanisme of andere trainingen Sjamanisme bij me volgden. Hierin beantwoord ik dan vragen waarvan ik weet dat ze bij meerdere mensen spelen, of reik ik wat ideeën aan.

Vorige week verstuurde ik een tekst met flink wat ideeën in. Later op de dag bedacht ik dat deze ideeën ook waardevol kunnen zijn voor mensen die niet werken met de Sjamanistische Trancereis.

Ik heb deze ideeën de afgelopen dagen verder uitgeschreven en zal deze in een reeks van 5 artikels publiceren op deze blog. Je zal deze week elke dag één artikel hier vinden.

Deze ideeën kan je praktisch toepassen en  meenemen in je innerlijke beschouwing, meditaties of gebed. Indien je graag wil, kan je de geleide Sjamanistische Meditatie “Ritme van de Schepping” gebruiken.

De 5 artikels zijn:

1: Openen voor Inspiratie (Vandaag)

2: Wanneer energie gestagneerd is

3: Wanneer je de stroom van overvloed wil vergroten

4: Relaties in het Licht

5: Healing

Ik hoop dat dit waardevol voor je mag zijn.

Openen voor Inspiratie

In deze koude tijd is het goed je dieper te verbinden met inspiratie. De sjamanistische trancereis kan je helpen nieuwe lagen van inspiratie te verkennen, zodat je je kan openen voor de groei die zich in de lente kan openbaren. Je kan je in je innerlijke beschouwing, meditaties of gebed bewust openen voor deze kracht.

Inspiratie is een levend gegeven. Het is even belangrijk en reëel als de stoel waar je op zit, of de boom in de tuin. Het veld van inspiratie is eindeloos en we doen er voortdurend beroep op, bewust of onbewust. Alles in ons leven komt voort uit inspiratie, het is de bron van waaruit ons leven ontstaat. Wanneer je je hier bewust van wordt, openen deuren zich. Je komt tot de realisatie dat niets in het leven vaststaand is en dat je waar dan ook tenmidden van een veld van eindeloze mogelijkheden staat.

We hebben allemaal onze persoonlijke inspiratie, maar er is ook een ruimer veld van inspiratie, een goddelijke poel van eindeloze mogelijkheden die bruist van levenskracht en vitaliteit. Wanneer je je hiermee verbindt, daalt een stilte in je wezen. Een stilte die tegelijkertijd bruist, vitaliseert en wakker maakt.

Zo kunnen we wanneer we een uitdaging hebben, ons richten op de oplossing die ons het beste lijkt, onze persoonlijke inspiratie.

Maar we kunnen verder gaan, door diep naarbinnen te gaan en het stiltepunt van ons wezen te omarmen. Van hieruit kunnen we ons verbinden met de dimensie van stralendheid, die altijd aanwezig is. We doen dit door de uitdaging waar we een oplossing voor zoeken volledig los te laten en ons in de innerlijke stilte te verbinden met de tijdloosheid, gericht op stralende kracht. Dit is een toestand van overgave. We houden op met zoeken.

Op deze manier gaan we bewust voorbij aan het proberen “op te lossen” van een probleemsituatie en maken we verbinding met een ruimer veld, waarin deze problemen niet bestaan. Je doet dit niet als een manier om problemen te ontvluchten en wat gedaan dient te worden te ontwijken, maar om je bewust te worden van een ruimer krachtveld en je hier dieper mee te verbinden. Je keert terug naar de stilte van waaruit alles geboren wordt.

Dit proces van overgave vraagt van ons de moed om alles los te laten en ons te richten op het tijdloze hier en nu. Je vertrouwt dat oplossing wel zullen komen en bewaart je verbinding met stralende kracht, beseffende dat alle wegen, altijd, openliggen.

Vanuit dit ruimer krachtveld kan je deze situaties heel anders benaderen en zullen constructieve oplossingen zich veel makkelijker aandienen. Open dus je geest voor vernieuwing, inspiratie en kracht.

Wanneer problemen blijven aanslepen, is dit zeer zeker aan de orde. We geraken vast in bepaalde overtuigingen en houdingen, die groei belemmeren. Door los te laten en ons over te geven, laten we toe dat ruimere inspiratie kan komen. Deze toont ons wegen die we voordien niet zagen en nodigt ons uit te groeien.

Groei vraagt van ons allen onze oude identiteit te lossen, en wakker te worden in de evolutie van de ziel. Dit zijn goede intenties voor je trancereizen, meditaties en momenten van afstemming.

Maak de volgende dagen bewust tijd voor je verbinding met de innerlijke tijdloze stilte. Laat jezelf rusten in het veld van grotere inspiratie, waarin je ervaart dat we veel groter zijn als wie we denken te zijn. Open je voor eindeloze mogelijkheden. Laat beperking los, ga naar binnen, open je en nodig nieuwe inspiratie uit. Doe dit aktief en bewust.

Verbind je dieper met de dimensie van goedheid in je wezen, waarin eindeloze mogelijkheden om goedheid te schenken zich openbaren. Omarm de goddelijke eenvoud van het leven.

Wanneer de stroom van inspiratie je bij de hand neemt
Spreid dan je vleugels en vlieg…

Morgen volgt deel 2 uit deze reeks.

Warme groet,
Roel.

PS: Laat gerust weten hoe dit voor jou werkt in je leven, of waartoe het je inspireerd. Je kan je reactie hieronder posten

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Lessen in Vertouwen

Een vriendin van ons had een grote, mooie treurwilg voor haar huis staan. Een schitterende boom. Een tijd geleden belde ze me om te laten weten dat er een ziekte in de boom zat. Verschillende specialisten hadden de boom onderzocht en de stam zat vol schimmel. Omdat deze boom dicht bij enkele huizen stond en hevige wind de verzwakte stam zou kunnen doen kraken, werd hij gisteren omgedaan.

Ze had me een deel van het hout aangeboden, zodat we dit kunnen gebruiken voor het vuur van de Zweethut Ceremonie, waar we natuurlijk erg blij mee zijn! Dus stond ik daar met een lege wagen en aanhangwagen, om dit kostbare hout mee te nemen, opdat het later de stenen kan opwarmen voor onze gebeden in de zweethut.

Ik ben dankbaar dat we op deze manier de prachtige boom van onze vriendin kunnen laten verderleven.

Een vriendelijke man hing in de boom te bengelen, vakkundig, tak per tak, de kruin aan het ommantelen. Een hele tijd heb stond ik daar, vol verwondering zijn werk aan het aanschouwen. Heel alert haalde hij met een handzaagje elke zijtak van de hoofdtakken af, waarna hij ze op de juiste plaats liet vallen. Ik was verwonderd over zijn expertise, zijn focus, zijn aanwezigheid. Alsof zijn werk een nauwgezette, sierlijke dans tegen het hemelsblauwe doek was.

Terwijl ik daar zo stond toe te kijken, viel het me op dat hij zelden op een tak stond. Meestal hing hij aan de touwen, terwijl hij met zijn voeten tegen een tak steunde. Omdat ik zelf niet zo een grote fan ben van hoogtes, steeg mijn bewondering met de minuut.

Het deed me stilstaan bij twee belangrijke principes waar heel ons leven aan onderhevig is: Ervaring en Vertrouwen. Beide gaan hand in hand.

De enige manier voor hem om dit werk te doen, is een volledig vertrouwen te hebben in het touwwerk dat hem draagt. De jarenlange ervaring bracht hem dit vertrouwen. Hij heeft ‘de kneepjes van het vak’ geleerd en ongetwijfeld leert hij steeds bij… Het is de ervaring dat het fundament vormt waardoor hij vrijuit zijn werk kan doen. Ik zelf zou waarschijnlijk heel het touwwerk en klimharnas duizend keer nakijken, of enkele geruststellingen van de “expert” nodig hebben, alvorens mijn gewicht aan in alle vertrouwen aan de touwen toe te vertrouwen.

In ons leven is het ook zo. Telkens wanneer we groeien, wil het zeggen dat we onbekend terrein betreden. Vaak is dit een sprong in het diepe: een daad van vertrouwen en overgave. We zijn bang en zoals steeds doet onze geest wat ie het beste doet: fantastische verhalen creëren, of soms zelfs doemverhalen.

Maar om één of andere reden is er die roep tot groei. Wanneer we terugkijken naar ons leven, kunnen we allen zien dat deze angsten bij groei horen, en dat het vroeg of laat toch weer op hetzelfde neerkomt: Springen!

Zo herinner ik me de eerste keer dat ik deelnam aan een Zweethut Ceremonie. Ik herinner me  de knoop in mijn maag terwijl de stenen in het vuur lagen en we ons innerlijk voorbereidden. Ik was 18 en had nog nooit deelgenomen aan dit ritueel. De zweethut was deel van de voorbereiding op mijn eerste Vision Quest.

Mijn leven was, zacht uitgedrukt, een redelijke puinzooi op dat moment. Maar om één of andere reden kwamen langs alle kanten wegwijzers op mijn pad, die me brachten bij mijn eerste leraars. Het leven zoals het was gaf me geen voldoening, dus ik volgde de richtingen die het leven me toonde en zette de eerste stappen op wat een wonderlijk avontuur zou worden. Ik had vele angsten voor dit nieuwe pad, maar desondanks mijn angst, voelde ik dat ik dit moest doen.

Eens we binnenin de zweethut zaten verdween de knoop in mijn maag. Ik gaf me over aan de ervaring en liet me leiden door mijn leraar zijn stem en liederen. Zij gidsten me doorheen de tocht in mijn binnenste. Het was een zeer indringende ervaring waarin ik me voelde thuiskomen. Mijn ogen en hart opende zich voor de schoonheid van de aarde, de mensen, de stenen, het water… Het was alsof ik wakker werd uit een nachtmerrie. Niet dat mijn leven van de ene dag op de andere één en al rozegeur en maneschijn werd, zeker niet. Maar ik kreeg de ervaring dat dit ritueel me dicht bij mezelf bracht en me “wakker” maakte. Het opende voor mij ook het pad om me verder in het Sjamanisme te verdiepen.

De ervaring werd het begin van vele, vele zweethutceremonies. Ik was verkocht!

(Even terzijde: Om eerlijk te zijn: de knoop in mijn maag was er de tweede keer ook nog 😉 Ik ben een trage leerling wat dat betreft. Maar met termijn werd de knoop een gevoel van spanning, dat ik kende van de momenten voor examens en later werd ook die zachter… Kortom, de ervaring gaf me vertrouwen.)

Het leven nodigt ons allen uit om te groeien, elk op onze eigen wijze. En groei betekent dat we uit onze comfortzone stappen. Het is daarin goed te kijken naar de herinnering aan groei. De herinneringen die ons tonen dat we steeds datgene vinden dat we nodig hebben, wanneer we het nodige hebben.

Wanneer we stappen in het onbekende zetten, is het goed te leren van mensen die het pad kennen en hun wijze raad te omarmen. Zij hebben de stappen gezet waar wij bang voor zijn. Zij hebben de ervaring en die ervaring bracht hun het vertrouwen. Het is dit vertrouwen dat ze aan ons kunnen doorgeven, zodat we de angsten kunnen achterlaten.

Misschien sta jij nu ook op de drempel van een nieuw begin. Ook al heb je nog niet de ervaring in de stappen die je gaat zetten, je kan altijd beroep doen op het vertrouwen dat je verkreeg in het verleden. Je kan in dit moment die kracht in jezelf naar voren brengen. Elk begin is eng, maar met oefening, wordt het een deel van je: je groeit.

Het leven is een wonderlijke reis, waarin de paden open liggen. Ik hoop dat je mag springen, wanneer je voelt dat dit nodig is. En wanneer je springt, dat je een schitterende vlucht mag hebben!

Roel
Je kan je eigen ervaringen en inzichten delen via je reactie hieronder.