Innerlijke groei is niet iets dat je doet alleen voor jezelf…

Als je bereid bent om observator te worden van je eigen gedachten, toegewijd en zonder oordeel en wetende dat dat is wat de geest creëert.

En daarin de wijsheid brengt dat alles een begin heeft en ook een einde, want dat is wat de natuur je leert.

Je luistert naar die innerlijke stemmen en je bent helemaal aanwezig in het moment.

Dan ga je ontdekken dat er een nieuwe ruimte ontstaat, waarin innerlijke vrijheid bedding vindt.

Het opent het pad van ontwaken en verbind je met de waarheid die je bent.

En “de nachtmerrie” waar zovelen over praten, gaat smelten
en er komt ruimte voor een nieuw begin.

Je werk draag je op aan het welzijn van al wat leeft.

Ik denk dat het onze grootste taak is als ziel, hier op deze planeet.

Namasté,
Griet.

Als ik kon delen met de wereld…..

Als ik vandaag zou kiezen wat ik kan delen in de wereld nu op dit moment,
dan doet me dat stil naar binnen keren en er is innerlijk iets dat mijn geest zo verkent.

De buitenwereld laat ik even ter zijde, wetende dat het slechts een weerspiegeling is van wat leeft in mij,
van mijn verlangens en van alle imprints die slechts een weergave zijn van de reeds ervaren pijn.

Maar wat ik vandaag graag wil delen zijn woorden van troost voor al wat is geleefd,
in deze woelige tijden die ons zo hebben doorzeeft van uitdagende momenten die we hebben beleefd

Want er is een uitnodiging die leeft en beweegt doorheen heel dit verhaal
die je doet verinnerlijken en herinneren over je zieletaak in dit leven en dat staat centraal.

En waarschijnlijk heb je deze woorden reeds honderden keren gehoord,
ja, wij zijn de creators van het leven en hopelijk ga je hier mee akkoord.

Maar mijn woorden gaan niet over de uiterlijke vormen, maar over wat innerlijk mag worden geheeld
zodat er een ruimte komt vanbinnen waardoor liefde en vrijheid kan worden gedeeld.
Waardoor de zaden die we planten vervuld zijn
van schoonheid en kracht
en alle innerlijke kwaliteiten die verbonden zijn met ware pracht.

Wat als we dit zouden schenken aan onze prachtige planeet,
gewoon in grote eenvoud een innerlijke weelde waarin het vrede is die heerst…

Daarom vandaag deze uitnodiging voor jou,
keer even naar binnen en luister heel trouw
wat kan jij vandaag schenken vanuit je kostbare hart,
een glimlach, een omarming, maar werkelijk vanuit jouw ware pracht?

Verbondenheid, liefde, een kostbaar woord,
een aanmoediging voor een ander of gewoon even gehoord
de woorden van pijn en diep verdriet
maar evengoed de vreugde van het eerste ochtendlied…

In liefde verbonden,
Griet.

Dat Kostbare Goud…

Een leraar zie me ooit “De leegte is een schatkist gevuld met goud.”

Ik was zo vaak zoekende in die ruimte naar het vinden van dat kostbaar metaal.

Hopeloos, verlangend, angstig, alleen…

Ondertussen heb ik begrepen dat de leegte slechts een ruimte is waarin je eenvoudig kan zijn.

Er is geen “ja” er is geen “neen”, geen “goed” of geen “kwaad”.

Zij is niet meer verbonden met een verhaal van pijn of liefde of eindeloze haat.

De Leegte is vrij van toekomst of verleden, van dualiteit die leeft, ja ook in jou.

Je hoeft er niets te vinden, er is alleen maar het zijn,
zij is veilig en verbonden en vrij van eindeloze pijn..

En de belofte van hoop of liefdevolle toekomst
verdwijnt in een oneindig en onbestemd gevoel
waarin zo wordt weerspiegeld je meest ware zijn.

En geloof het of niet, maar dat is wat we zoeken
dat is wat we noemen, je meest kostbare goud!

Dus voor vandaag en alle anderen, als de leegte zich toont,
wees dan bedachtzaam en durf je te openen,
en wandel binnen en durf je te zetten
op deze machtige troon.

In liefde,
Griet.

Een uitnodiging om vandaag te leven…

Ik denk dat we allemaal op één of andere manier op zoek zijn naar verlichting. Naar meer rust, ruimte, meer tijd, meer vertrouwen, diepere vriendschap, een betere relatie, een liefdevoller samenzijn, een mooier huis, een plek in de natuur,…

Ik zeg niet dat dromen geen bestaansrecht hebben, maar hopen op een toekomst die misschien nooit werkelijk wordt kan zo het gevoel geven dat je niet leeft en zo verdwaalt in dit enige moment … En dat is nu.

Daarom wil ik vandaag mijn woorden laten klinken om je eraan te herinneren dat misschien vandaag de enige dag is die je nog rest.

Niet om je in de diepte van de eindigheid te brengen, maar gewoon als uitnodiging om vandaag te leven als je meest kostbare moment!

In liefde,
Griet.

Vraag aan het Leven…

Het leven is vloeiend…

Vandaag is een bijzondere dag.

Niet omdat hij boven de andere uitschiet maar gewoon omdat hij nieuw is in al zijn aspecten.

Hij is bijzonder omdat hij je de mogelijkheid geeft te kiezen voor een dag van liefde, van vreugde en creatie.

Hij nodigt je uit om van elke ontmoeting een unieke ontmoeting te maken, en van elk moment een Heilig moment.

Moge alle zegeningen tot jou komen.

Hartegroet,
Griet

In het Openen van het Hart…

Ik heb begrepen dat groei nooit eindigt…

Hoe vaak heb ik verlangd naar dat moment waarop alles zijn juiste bedding vindt. Waar woorden zacht worden verstaan en er geen twijfel is of geen discussie, maar liefde teder bemint…

Maar ik heb begrepen dat groei nooit eindigt.

Zo dikwijls geloofde ik dat de volgende stap de hemel zou doen klaren en terug vrede zou brengen in mijn kostbare hart. “Wees moedig” is er zo vaak gesproken, maar ik was zo zoekende naar zachte, stille en ware kracht…

Maar ik heb begrepen dat groei nooit eindigt.

Ik heb gezocht, gegraven, gebeden, omarmd. Ik kreeg vriendschap en steun en zoveel meer en er was hoop en er waren dromen en mijn verlangen was groot…

Maar ik heb begrepen dat groei nooit eindigt.

De wilde zee nam me mee en deed me dolen en ik ging op en neer en werd geworpen in het diepste van haar ontstuimige kracht. Ik probeerde haar te trotseren maar ik begreep dat dit me nergens toe bracht.

En ik begon te begrijpen dat groei nooit eindigt…

Ik leerde omarmen en ervaren dat adem mijn grote leraar was. Dat de wildheid van het voelen en ervaren slechts een voorbijgaande beweging is…

En ik begon te begrijpen dat groei nooit eindigt…

Ik leerde over terugkeer naar liefde voor mijn mooie zijn, over wandelen in vrede en vrij van pijn, over het loslaten van al die duizenden verhalen die zo leven in mijn troebele geest en het durven ervaren van wat me zo beroert en wat zo in me leeft…

En ik voelde dat groei nooit eindigt…

Dankbaarheid stroomde binnen als een enthousiaste vriend en ik voelde me begrepen door mijn tedere en zo kwetsbare kind. Ik omsloot haar in mijn liefdevolle armen en gaf troost en zoveel steun en ik begreep dat thuis was te vinden in deze armen van grote vreugd.

En ik begreep dat groei nooit eindigt…

Mijn hart ging open voor het werelds gebeuren en ik voelde toewijding en bezieling en een grote drang om mijn meegebrachte talenten in dit leven te schenken aan het welzijn van ieders hart.

En ik begreep dat groei nooit eindigt…

Ik keerde naar binnen en werd stil in de ziel. Mijn gebeden waren bezield door een kostbaar lied: “Laat Spirit mij gidsen doorheen dit pad, laat mijn woorden gedragen zijn door deze hemelse kracht.”

En ik begreep dat groei nooit eindigt…

Ik draag mijn leven op aan het welzijn van al. Leer me meer luisteren naar wat leeft in mijn hart. Laat me delen wat zo graag door mij wil worden geschonken, als kind van God, voor eeuwig verbonden.

En ik begreep dat groei nooit eindigt…

Laat me maar verder groeien op deze kostbare planeet, ik ben moedig en krachtig en liefdevol en teer. En als ik niet wordt begrepen of geliefd of omarmd, dan heb ik geleerd dat dat niet erg is, maar dat het leven me uitnodigt zodat ik ook dit weer leren kan.

Want ik heb begrepen dat groei nooit eindigt…

In liefde,
Griet.

Wanneer de ziel begint te dolen…

Ken je dat gevoel van verliefdheid
uitreikend naar het nieuwe begin,
verlangend naar de pieken
en daarna duikend de diepte in.

En hopend te vinden
een gevoel dat het leven wordt geleefd.
omdat we angstvallig zoeken
naar een richting die onze verdwaaldheid niet eert.

Niet wetend en dolend
en zoekend naar een plaats
waar begrip en vertrouwen
het thuisgevoel verhaald.

Maar het zijn niet deze momenten
waarin waarheid een bedding vind
want alles is vergangkelijk
dat is waar het leven ons herwint.

En al dat verlangen
naar een levend gevoel
dat de belofte van vreugde
en liefde in zich draagt
is slechts een dwaling en illusie
van de zo hopende ziel
die niet durft te landen
in het oneindige stille verhaal.

Er is een tedere onbeschreven plaats
die huist in ieder van ons.
Verbonden met het leven
en waarin je spirit ontmoet.

En ja, hier eindigt het verlangen
maar het is daar dat je spirit je roept
om samen te wandelen
vrij van enig verhaal.

Durf te omarmen
en open je voor dit pad
waarin spirit je zal gidsen
en wandelen hand in hand

Voorbij de illusie
en vrij van het idee
Niets moet zachter of liever
maar gewoon open en vrij en ja, soms alleen.

In de armen van spirit
Gedragen ben jij
o Kostbare Schoonheid
zo open en zo vrij

Hierin kan je ontmoeten
je metgezel van de ziel
omarmend in heel je wezen
want het leven heeft je lief.

In liefde
Griet.