Archives for mei 2010

Fire on the Mountain – a gathering of Shamans – een documentaire

“Fire on the Mountain -A Gathering of Shamans” is een documentaire over de verbinding tussen bewustzijn en natuur, zoals ze gedragen worden door spirituele tradities en oorspronkelijke culturen. Deze documentaire werd gefilmd in een historische 10-daagse bijeenkomst van sjamanen van 5 continenten in Karma Ling, het Tibetaanse klooster in de Franse Alpen, om hun visie te delen met H.H. de Dalai Lama en vertegenwoordigers van wereldreligeis.

Deze documentaire belichaamt de wens van deze tribale wijsheidsdragers, sjamanen en medicijnmannen en -vrouwen, die verzochten via deze weg hun boodschap met de wereld te delen.

We hopen dat deze film je mag inspireren en je de boodschap mag ontvangen in je hart.

Je kan deze video bestellen via www.amazon.com

Hartegroet,
Griet en Roel

Liefde, God’s uitnodiging tot groei.

De laatste maanden voelde ik mezelf meer en meer de stilte ingaan. Eenvoud riep me en liefde werd een uitdaging. Een uitdaging in meer leren over wat waarlijke liefde is. Leren waar liefde begint en liefde eindigt, om dan uiteindelijk tot de slotsom te komen dat ware liefde eindeloos is.

Daar, in die ruimte waar we allen verbonden zijn, waar onze zielen één zijn, is het liefde die ons uitdaagt terug te keren, stil te worden en de poort van de Heiligheid te betreden.
Daar schuilt alle kracht om oude wonden te genezen, onze bereidheid tot verder groeien te tonen en te weten dat we altijd gedragen zijn.

Onlangs viel het boek van Marianne Williamson:” Betoverende liefde” me letterlijk in mijn handen. Net als een klein kind huppelde ik bijna naar huis om snel haar boodschap te kunnen lezen.
Ik heb het boek dikwijls naast me moeten leggen, om de euforie die in me kwam tijdens het lezen een weg te laten vinden.
Ik hou van de eenvoud  en fijnheid van haar woorden en bewonder de wijsheid die zij deelt

Ik ben ervan overtuigd dat dit boek voor velen een mogelijkheid is tot beter begrijpen van wat er allemaal in relaties gaande is. Haar woorden zijn een uitnodiging om te durven kijken naar wat er in ons geheeld kan worden door het samenzijn met anderen. Een uitnodiging om oude denkpatronen te durven loslaten, het oude ik achter je te laten en de engel die in elk van ons schuilt te verwelkomen in het nieuwe leven dat op je wacht.

Het ouder worden van mijn moeder, haar niet meer mobiel zijn en afhankelijk worden van de zorg van anderen maakt me soms heel stil. Ik kan alleen maar stille getuige zijn van de weg die zij nu bewandelt en in mezelf kijken waar duisternis naar licht kan worden gebracht. Ons samenleven was soms bewogen en moeilijk, maar ik sta versteld van de liefde die ik voor haar voel. Het is deze liefde die me  uitnodigt om me in de nieuwe vorm met haar te verbinden.

We willen allemaal zo graag gezien worden zoals we werkelijk zijn, erkend worden in onze liefde, er is echter maar één weg daarin te gaan en dat is de liefde in de ander te erkennen.

Als slot wil ik nog een klein stukje toevoegen, woorden uit het boek van Marianne Williamson:

“Ieder van ons draagt, ingegrift in zijn of haar hart, instructies met zich mee die luiden: “Kom naar huis, kom naar huis.” En dan komt de beminde om ons daar naarheen te brengen…….Lang, lang geleden, in een bewustzijnssfeer heel ver hier vandaan, begon ergens een mystiek avontuur. Nu, vele eeuwen later, beginnen we te ontwaken uit onze diepe, diepe slaap van afgescheidenheid en schuld.
…om te ontwaken uit de doodsheid van onze vroegere ik…..We zijn van onze nachtmerrie verlost. We hebben vergeving gekregen en zijn bevrijd. We zijn een en al liefde. We zijn zo blij dat we thuis zijn. ”
– uit Marianne Williamson: “Betoverende liefde”

Ik ben dankbaar voor alle relaties die me de weg toonden in het openen van mijn hart.
In liefde,
Griet.

Reacties kan je hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Het pad van ruimere identificatie

We hebben vele vormen van identificatie. We identificeren ons voortdurend. We zijn alle mens, man of vrouw, vader, moeder, broeder, zuster, kind. We kunnen ons klein of groot voelen, open of gesloten. We kunnen onszelf beschouwen als Belg, Nederlander, Europeaan, mens, of universeel wezen. We kunnen ons identificeren vanuit allerlei overtuigingen, deze bepalen onze perceptie en dus onze ervaring.

Wanneer we ons klein voelen ten opzichte van een grote, boze buitenwereld, verliezen we kracht. We lopen verloren in de illusie van afgescheidenheid. We kennen dit allemaal.
Maar evengoed kennen we allen de momenten waarin we ons gedragen voelen door het leven. In deze momenten voelen we ons ruim en open, we voelen ons één met het leven, deel van dit grote levensweb.

Hoe kleiner de identificatie, hoe meer ‘problemen’ we hebben, omdat de schijnbare ‘ander’ groter wordt. Hoe ruimer de identificatie, hoe meer we beseffen dat alles evolutie is, en dat de zogeheten problemen slechts een fase zijn in een groeiproces. Dat alles en iedereen ons uitnodigt om te groeien, zodat we meer van onze goedheid kunnen delen.

We kunnen dit principe, dat altijd geldt, benutten en aktiveren, door onze aandacht, onze perceptie en bereidheid bewust te hanteren.

Tijdloze dimensie

Er is een aspect van ons wezen dat tijdloos is. Wanneer we ons ermee verbinden openen we ons spontaan voor de levenskracht. We zijn dan in staat vanuit een ruimer perspectief te kijken naar wat er zich afspeelt in ons leven of de wereld. We worden opnieuw wakker voor de levensadem, voor creativiteit, voor innerlijke vrede.

Het is goed je met regelmaat bewust te verbinden met de ruime identificatie van je tijdloze wezen. Verbind je met je tijdloze zelf, voorbij elke vorm, voorbij elke identificatie. Je kan dit doen in je meditatie en gebed, door je te openen, los te laten, het leven te voelen in je hart, in je adem. Door te erkennen dat je tijdloos bent en deze erkenning te omarmen.

Neem bewust momenten om in deze ruimere toestand te rusten en eenvoudigweg te zijn. Wat ons verhaal in dit leven ook mogen zijn, we zijn tijdloze wezens. Verken en voed dit. Het opent ons hart, het maakt mededogen en begrip wakker in ons hart. We komen thuis in vrede.

We worden wakker in het besef dat we met onze voeten in de dimensie van tijd en vorm staan, maar onze thuis is het eeuwige. We zijn in de wereld, maar niet van de wereld.
Je kleinere identificaties (bv. als moeder of vader, als kostwinner, als man of vrouw) zijn natuurlijk ook aan de orde, maar onze thuishaven is de dimensie van tijdloze eenheid.

Bewustwording hiervan maakt dat de illusie van ‘de ander’, van afgescheidenheid, kan oplossen en zelfbevrijding verankert. Het brengt ons thuis in het hart.

In momenten van disharmonie is het ‘ik-verhaal’ zeer aktief. Hoe groter dit verhaal van afgescheidenheid, hoe zwaarder de energie voelt, en hoe groter het slachtofferschap.

Terugkeren naar de ruimere individualiteit maakt alles weer open, en brengt ons terug in de dimensie van verbondenheid. We worden opnieuw wakker voor het Leven zelf. We herkennen onszelf in het veld van eenheid, verbonden, voortdurend gevoed door het levensweb. Dit maakt dat we anders kunnen kijken, denken, spreken en handelen.

Individualiteit betekent ‘onafgescheiden van het geheel’. (“undivided” – engels, “in-dividuée” – Frans)  Je bent een tijdloos wezen, samen met andere tijdloze wezens, in een dans hier op aarde. We kunnen alle ideeën van strijd en de ander loslaten, en zo, opnieuw, ontwaken.

We kunnen de kleine verhalen loslaten en elkaar weer zien als broeders en zusters op het pad. De wereld die we zien in ons hart, omvat alle oplossingen voor de uitdagingen die we rondom en in ons zien.

We hebben allen zoveel goedheid te bieden. Laten we daarin samenzijn en onze schoonheid delen. Laten we elkaars kracht eren en aanmoedigen.

Een pad van eenvoud.
Een pad van kracht.
Een pad van verbondenheid.

Hartegroet,
Roel

Reacties kan je hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Trancedans ritueel met Live muziek

Lieve vrienden,

Komende zaterdag is er in Kasteel Nieuwenhoven (St-Truiden) een open Trancedans ritueel georganiseerd door Trancedans.net. Deze loopt in het kader van de Opleiding Trancedans begeleider waar Roel gastdocent is. Roel zal er die dag samen met Aernoudt Knecht voor Live muziek zorgen.

En om het extra fijn te maken: deelname is gratis.

Indien je er graag bij bent, is het echter wel nodig je in te schrijven via deze link: open Trancedans ritueel

Wie weet tot dan,

hartelijke groet

Roel

3 vragen voor transformatie

Onze geest zoekt altijd antwoorden op vragen. Door bewust vragen te kiezen die ons op het pad van transformatie brengen, kunnen we nieuwe deuren openen in onszelf, elke dag opnieuw. Hieronder reik ik je 3 vragen aan, die je kan benutten om steeds nieuwe lagen van je wezen te verkennen en aktiveren.

Hoe eenvoudig ze ook lijken, wanneer je ze werkelijk gebruikt, zullen ze ongetwijfeld helpen in de transformatie van je leven.

Waar kan ik groeien vandaag?

Stel jezelf elke ochtend deze vraag. Waar kan ik me bewust op richten voor de groei van mijn wezen? Misschien kan je vandaag groeien in begrip, vrijgevigheid, vreugdevol zijn los van omstandigheden, vrede, enthousiasme,… Deze vraag is gericht op de bewuste keuze meer van onszelf te ontdekken en in de wereld te brengen. Ze helpt ons onszelf te openen voor de realiteit dat we elke dag bewust kunnen kiezen vernieuwd in het leven te staan. Ze maakt ons bewust over het aangaan van nieuwe perceptie, bewustwording en groei.

Waar kan ik schenken en dienen vandaag?

De ziel stroomt altijd over, kent geen beperkingen of limieten. Je kan deze vraag stellen zodat je bewust dienstbaar kan zijn. Dienstbaarheid is één van de meest belangrijke peilers op het pad van transformatie en spiritualiteit. Dienstbaarheid en schenken maakt niet alleen dat we ons openen en verbinden met onze medemens en het leven, deze krachten brengen ons in een toestand van groei, aktivatie van onze kwaliteiten en de hartekracht. Er zijn eindeloze kansen om te schenken. Misschien kan je vredevol zijn in een moeilijke situatie, iemand helpen die het moeilijk heeft, bewust hulpvaardig zijn overal waar je komt, positiviteit brengen waar het zwaarte heerst, een goede vriend zijn…

Het leven is groei, en wanneer iets groeit, schenkt het steeds meer van zichzelf. Wanneer een boom groeit, wordt hij, letterlijk, meer van zichzelf, wanneer een vuur groeit geeft het meer hitte, wanneer ons hart groeit delen we vanzelf meer liefde. Dienstbaarheid en schenken gaan hand in hand met groei. Ze maken ons wakker voor het besef dat elke keer dat we elkaar dienen en helpen, we door de hemelse poort zijn gewandeld.

Welke groei in mezelf kan ik vieren?

Elke avond, stel jezelf de vraag wat er gegroeid is in jezelf. Hoe klein of groot dit ook mag lijken, eindig je dag met het innerlijk vieren van wat er groeide in jezelf. Misschien was je rustig in een situatie waar je vroeger scherp uit de hoek kwam, misschien bracht je glimlach iets moois, misschien herinnerde je jezelf eraan dat het verleden voorbij is en bracht je jezelf terug in het Nu, uit de greep van fantasie, misschien was je gewoon je stralende zelf…

Hoe dan ook, eindig je dag met de kracht van het vieren van je groei. Laat alle gedachten over wat er zogezegd niet goed was maar even voor wat ze zijn. Vier dat je kiest om elke dag meer van je heldere kracht en goedheid te aktiveren. Eindig elke dag met de kracht van vieren en dankbaarheid.

Deze drie vragen zijn eenvoudig. Wanneer je ze dagelijks toepast zal je merken dat je in een spiraal van steeds groter wordende levenskracht en vreugde terecht komt. De uitdagingen die het leven je brengt worden kansen tot groei. We weten allemaal dat deze uitdagingen soms moeilijk zijn, maar in het licht van deze vragen veranderen ze tot poorten van transformatie, opdat we steeds meer van onze ware aard mogen delen.

Ze helpen ons te herinneren dat we vrij zijn in een veld van eindeloze mogelijkheden.

Ik wens je een prachtige dag toe

Shine on,

Roel

Reacties kan je hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.