Open de deur en kijk even binnen bij Reiki In Zorg… .

Ongeveer 3 jaar geleden kwam ik in contact met deze ontroerende video: “Lifting Spirits. Wallace Cancer Care”. De woorden en beelden raakten me diep en waren de aanzet tot de opstart van het project “Reiki In Zorg”.

Vanuit mijn eigen ervaring maar ook door het jaren werken met mensen die te maken hebben met ziekte en herstel had ik begrepen dat het leven op ogenblikken van ziekte uitnodigt om het oude af te ronden en het nieuwe te betreden. Ik kon zien hoe soms lange ziekenhuisopnames met bijhorende herstelperioden als het ware een verlies van gezondheid, vitaliteit, maar ook geloof, vertrouwen, vreugde en ziel veroorzaken in iemands leven. Bij het bekijken van deze video stelde ik mezelf de vraag: “Wat kan ik hierin bijdragen?”

Mijn vraag leidde me naar Reiki Gedurende een jaar zocht ik met enkele trouwe Reikibeoefenaars naar wegen om in contact te komen met ziekenhuizen. In Nederland, Engeland, Spanje, Japan, Duitsland,… wordt er in ziekenhuizen prachtig gewerkt met Reiki, zowel tijdens de onderzoeken als in de bijhorende herstelperioden. In België ligt dat net iets anders. De toegang tot de medische zorgsector is niet zo eenvoudig. We besloten een andere weg te vinden om toch hulp en ondersteuning te kunnen bieden en deze zoektocht bracht ons naar het geboortehuis te Lier.

We groeiden verder en onze visie werd helderder. Bij de start van het nieuwe werkjaar besloten we om de deur van Reiki In Zorg te openen voor iedereen die steun kan gebruiken. Iedereen krijgt te maken met uitdagingen die steeds een uitnodiging zijn om verder te groeien tot wie je werkelijk bent. Ziekte, scheiding, afscheid, depressie, vermoeidheid, slapeloosheid,…. het zijn uitnodigingen tot verandering, verdieping, tot transformatie.

Een Reiki behandeling is ware ondersteuning in dit gebeuren. Het helpt je om angsten los te laten, rust te vinden en terug te keren tot het geloof en vertrouwen dat het leven het beste met je voorheeft. Reiki ondersteunt het genezingsproces en brengt het zelfhelend vermogen van het lichaam meer in beweging. Reiki verlicht pijn en wordt ervaren als een grote zegen voor het hele wezen.

Zo ontstond Reiki in Zorg. Nu, 2 jaar verder, komen we 1 zondag in de maand samen in het geboortehuis te Lier om gratis Reiki te geven aan mensen die hier nood aan hebben.

Voor het eerst openen we de deur van reiki in Zorg zodat je een kijkje kan nemen:

Mijn grote dank gaat uit naar het geboortehuis, alle vrijwilligers en absolute vrienden die konden voelen wat er in me leefde en samen deze droom neerzetten.

Meer info over dit project kan je vinden via volgende link: Reiki in Zorg: Gratis Reiki behandelingen voor wanneer je wat steun kan gebruiken…

Hartegroet,
Griet.

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki: van “doen” naar “zijn”.

Na onze laatste bijeenkomst van Reiki in zorgschreef Ingrid deze mooie tekst waarin zij haar ervaring deelt als vrijwillige gever binnen dit project.

Reiki: van “doen” naar “zijn”.

“Tijdens een Reiki-in-zorg-zondagvoormiddag vroeg iemand me na de behandeling “wat ik dan eigenlijk doe”. Wat er spontaan in me opkwam, was “Niks. Eigenlijk helemaal niks.” En met “niks” bedoel ik dan wat veel mensen denken bij “niks”: geen welomschreven procedure, geen bepaald resultaat, geen extreem veel moeite doen om “iets” te bekomen.

Nu ja, ik sta dan wel op een zondagochtend op tijd op om naar Lier te gaan. En ik help mee de tafels te installeren, drink een tasje thee, doe een babbeltje met mijn mede-Reiki-genoten en met de mensen die zo moedig zijn om op de tafel te gaan liggen. En ik leg mijn handen. En Reiki doet de rest. Dat is alles.

Nu ik erover nadenk: Reiki heeft niets te maken met “doen”, maar meer met gewoon aanwezig zijn. En je zou denken “oh, da’s gemakkelijk”, maar hoe vaak in je leven ben je écht aanwezig? Ik niet zo vaak in ieder geval, behalve dan wanneer ik met Reiki bezig ben. Mijn ervaring met Reiki is dat het mijn aanwezigheid bij iemand groter maakt. Vroeger was ik gespecialiseerd in het fysiek aanwezig zijn bij iets of iemand, maar mijn gedachten waren dan vaak ver weg. En dan luisterde ik met een half oor, niet aandachtig op wat er eigenlijk gaande was rond me. Reiki bracht daar verandering in.

Wanneer ik iemand een Reikibehandeling geef, dan train ik mezelf om in stilte bij iemand aanwezig te zijn. En ik luister. En ik hoef niet te praten of advies te geven. Ik ontbind me van elk resultaat, van elk verhaal en van het idee dat ik ergens moeite voor moet doen. De bereidheid om mezelf open te stellen als kanaal waardoor Reiki-energie heen kan stromen, is gewoon genoeg.”
Ingrid Goetschalckx

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Vanuit het verlangen nog even verder te deinen in een stille droom van verwondering ontmoet ik Reiki….

reiki Binnen 2 weken vind er een nieuw weekend reiki I inwijdingen plaats. Na 7 weken vakantie voel ik hoe ik even zoek naar een nieuw ritme van werken. De mooie en stille natuur waar we gedurende onze vakantie te gast waren maakt dat ik het verlangen voel om nog even verder te deinen in deze stille droom van verwondering.

Maar mijn planning haalt me gedeeltelijk uit dit heimelijk verlangen. Wanneer ik de mailtjes lees van de deelnemers aan dit weekend word ik echter mee aangestoken door hun enthousiasme en verlangen om te leren over de wonderlijke Reiki energie.

Terwijl ik dit schrijf herinner ik me de momenten van stilte waarin we tijdens deze weekends werken. Waar je tijd voor even laat vervagen en je uitgenodigd wordt de bezorgdheid en drukte van de buitenwereld achter je te laten. Er onstaat een ruimte waarin je je innerlijke wereld kan betreden en je kan verbinden met de eenvoud en essentie van je bestaan in dit moment. Het is hier dat je je ware verbinding met het leven kan voelen en dat de Reiki energie je hele wezen kan voeden.
Zij die reeds hun eerste graad Reiki behaalden, en de Reiki behandeling kennen, begrijpen mijn woorden, daar ben ik zeker van. Zij kennen het stille samen zijn en de grote verwondering van het zo verbonden zijn.

Zij kennen de kracht van het stil je handen leggen en nadien de verlichting van het opnieuw ervaren van eenvoudige essentie. Het moment waarop je uit het oude verhaal stapt dat je reeds tijden met je meedraagt maar waarvan je weet dat het niet meer verbonden is met je waarheid. Dat stille moment waarop je voelt dat het leven geschenken in zich draagt en dat het aan jou is om je ervoor te openen. .. Het gevoel om één te zijn met al wat leeft en de ervaring dat liefde de enige waarheid is. Eindeloos kan ik zo doorgaan want telkens opnieuw ontmoet ik nieuwe mensen met nieuwe ervaringen. Ik jubel met hen mee bij elke herwonnen kracht, elk nieuw inzicht, elke verrassende wending in hun leven, elk nieuw begin. Ik jubel wanneer de weg wordt terug gevonden, en het pad zich openbaart…

Het maakt me stil en dankbaar en ik herinner me mijn eigen pad, met vallen en opstaan, de duisternis, het grote verlangen en de uren zoeken naar wat werkelijk is…maar steeds het grote geschenk Reiki in mijn handen dragend. Het heeft me bevrucht met een diep vertrouwen voor het leven en de kracht gegeven om telkens weer nieuwe stappen te zetten.

Reiki is een uitnodiging tot innerlijk ontwaken, spiritueel begrijpen en het dagelijks ervaren van het werken met healing.
Ik ben dankbaar dat ik dit werk kan delen, dat ik op deze wijze mensen kan ondersteunen in hun groei en dat ik getuige mag zijn van de schoonheid die leeft in elk van ons. Het maakt mijn leven kostbaar en zinvol en zoals ik het ervaar is het een bijdrage aan de herinnering dat we leven in de hemel hier op aarde.

Hartegroet,
Griet

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki in zorg: 8 december 2013

reiki in zorg

Reiki in Zorg is een project waarin vrijwilligers gratis Reiki-behandelingen geven aan mensen die herstellende zijn van ziekte. Dit kan zijn: een ongeval, CVS, Fibromyalgie, operaties, zware therapieën, longontstekeng…

Naast de medische zorg willen wij graag aanvullende ondersteuning bieden door het geven van Reiki.

Alle vrijwilligers zijn aangesloten bij het project Reiki in Zorg en en behaalden minstens hun eerste graad Reiki. Zij komen op regelmatige basis samen om zich verder te bekwamen in het geven van Reiki.

Op 9 december vind de volgende Reiki in Zorg plaats, zoals steeds in het geboortehuis te Lier. Wil je graag meer info dan kan dat via volgende link: http://www.anamcara.be/reiki/reiki-in-zorg.html

Ken je mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, stuur dan gerust deze info aan hen door. Wil je meer inlichtingen over het project, neem dan contact op met Griet Heylen via de contactpagina

Hartegroet,
Griet

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

In de magische stroom van de Reiki II inwijding

Het Reiki II weekend is een bijzonder weekend. Het valt me soms moeilijk om erover te schrijven of het te omschrijven en ik vermoed dat iedereen die ooit aan deze twee dagen heeft deelgenomen, dit zal beamen.

Het is een weekend van magie en verwondering, van individueel werk en toch weer heel verbonden. Wanneer ik terugblik naar mijn tweedegraads inwijding herinner ik me de onderliggende stroom die me verder dreef en me uitnodigde om stappen te zetten die ik op dat ogenblik niet helemaal kon begrijpen, maar waarvan ik intuïtief aanvoelde dat het haarfijn juist was.

Pas maanden later, in de armen van mijn geliefde Roel, begreep ik dat er een nieuw fundament was gelegd in mijn leven. Ik gaf me over aan de liefde en er was niets dat me nog ooit zou tegenhouden.

Maar wat maakt de magie van deze dagen?

WReiki IIanneer je na een Reiki I weekend de nodige tijd ter integratie van de energie hebt gelopen, ontstaat er op een zeker ogenblik het verlangen je verder te verdiepen. Dit is niet iets dat je kan programmeren, je voelt gewoon de innerlijke drang. Dat is het moment waarop je innerlijk ja zegt tegen dit healingswerk en de volgende poort doorgaat.

Je maakt er kennis met de Reiki symbolen en tijdens een inwijdingsritueel word je in verbinding gebracht met deze energetische sleutels. Zij bieden je toegang tot niveau’s van verbondenheid met het zelf, met anderen en met het mysterie van het leven. Zij geven je de mogelijkheid om te werken voorbij de grens van tijd en ruimte en leren je over zuivering en eenheid. Zij zijn sleutels tot fundamenteel herstel dat veel verder reikt dan het persoonlijk verlangen. Ze verbinden je met de essentie van je bestaan en dagen je uit tot nieuwe stappen in je leven.

2 dagen lang word je ondergedompeld in heel dit gebeuren. Je oefent, leert, ontvangt en stroomt mee. De energie draagt je naar die plek van openbaring die je deed besluiten om mee te doen aan dit weekend. De cirkel is rond en het nieuwe werk kan beginnen.

Mijn dankbaarheid om dit werk te mogen verspreiden is groot en het leert me altijd meer over de stille eenvoud van ons wonderbaarlijke bestaan op deze planeet. Je hoeft niet te wachten op iets dat ooit zal komen, de kunst is om met beide voeten in het centrum te staan en mee te stromen met de goedheid die ons allen draagt. Werken met Reiki is een grote uitnodiging tot het zetten van deze magische stap. Het slachtoffer krijgt zijn verdiende rust, de levensgenieter mag vrijuit overstijgen.

In liefde,
Griet.

Meer info over dit weekend dat doorgaat op 10 en 11 augustus kan je vinden via volgende link: Reiki II Inwijdingen

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki, een krachtig instrument op je spirituele pad

We leven in bewogen tijden, dat zal iedereen wel kunnen beamen. Daarom is goed om nieuwe wegen te vinden die je verbinden met de essentie van je bestaan.

Eén van die instrumenten die je kan gebruiken om je vrij te maken van je beperkende gedachten en je verbinden met je spirituele pad is Reiki.

Spiritueel Pad

Tijdens een initiatieweekend leer je hoe je met deze krachtige energie kan werken en ontvang je vier inwijdingsinitiaties.

Reiki-initiaties zijn rechtstreekse wegen die de poorten openen van je ziel en waarbinnen het contact met de Reiki-energie verdiept wordt. Het is moeilijk hiervan een omschrijving te geven. Reiki-studenten ervaren de inwijdingen als sacraal, diepgaand , fundamenteel en transformerend.

Hun eenvoud en kracht zijn duidelijk en zorgen ervoor dat je een instrument in handen krijgt waarop je ten allen tijde beroep kan doen.

Zij staan symbool voor eenheid en heelheid en dragen bij tot de verdere evolutie en openbaring van je pad zoals het jou toebehoort.

Dit weekend gaat er voor het eerst een Reiki I weekend door op onze nieuwe plek. Ik kijk er enorm naar uit!

Wil je nog graag meedoen dan is dat mogelijk. Meer info kan je vinden via de volgende link: Reiki 1 inwijding

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki in Zorg

Reiki in Zorg

Net terug van het project “Reiki in zorg” voel ik mijn dankbaarheid voor het enthousiasme, de zorgzaamheid en vooral de toewijding van alle vrijwillige Reiki-beoefenaars.

Reiki in zorg is een samensmelting van mensen die herstellende zijn van ziekte en mensen die graag het geschenk Reiki willen delen. Het is een wonderlijk samenzijn.

Voor vele deelnemers is Reiki nieuw, maar hun ziekte helpt hen om over de drempel van vrees te stappen. Het vraagt enige moed en vertrouwen om in een vreemde ruimte je over te geven aan een behandelingstafel en de vriendelijke glimlach van een onbekende Reiki-gever. Maar de warme omhullende ruimte van het geboortecentrum “De Zon” draagt zijn steentje bij.

Wanneer iedereen zijn plaats inneemt kan het werk beginnen. De stilte die daarop volgt brengt altijd rust en je wordt als het ware opgezogen in de koesterende en helende Reiki-energie die op dat moment de ruimte vult. Je hoort nauwelijks een ademhaling, enkel het getik van radiators en hier en daar het geluid van schuifelende voeten die een nieuwe positie rond de tafel innemen. De klok tikt en houdt de verbinding met de wereld vast.

Nog even is het stil en dan is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Ik zie alleen maar stralende gezichten, hier en daar wordt een traan weggepinkt, de ruimte gonst van zachtheid en wonderlijk vriendschap. Je voelt het dankbaar samenzijn van zowel de Reiki-beoefenaar als de ontvanger.

Het is goed zo. Rust is weergekeerd. Verhalen verstillen, dankbaarheid vindt zijn plaats.

“Heb ik niet teveel energie van je afgenomen”, vraagt één van de mensen met een blik van bezorgdheid. Maar wanneer je kijkt in de vervulde ogen van de gever, weet je dat Reiki in twee richtingen werkt. Het is een heilzame beweging. Geven is ontvangen en wanneer je kan ontvangen, geef je zoveel.

Vrijwilligers staan te popelen om Reiki-behandeling te kunnen geven, zij kennen het geschenk dat Reiki is.

En dan kom ik thuis en besef de rijkdom van dit samenzijn. Mijn hart stroomt over. Het leven is een geschenk en dit te kunnen delen is de essentie van alle bestaan.

Wil je meer weten over dit project dan kan je altijd een kijkje nemen op onze website via de volgende link:
http://www.anamcara.be/reiki/reiki-in-zorg.html

Reiki in Zorg wordt ten volle gedragen door vrijwilligers. Wij kunnen echter jouw steun gebruiken om onze werking te kunnen blijven verderzetten.

Indien je ons graag helpt, kan je meer lezen op de pagina “steun Anam Cara of contact opnemen via onze contactpagina.

Hartegroet,
Griet.

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki project geboren

Op het moment dat je
iets voor een ander doet,
heb je ook iets in jezelf aangeraakt.
Dat geeft het leven waarde.

– Irene van Lippe-Biesterfeld

Exact een jaar geleden staken we met enkelen de hoofden bij elkaar om te zien hoe we Reiki aan de wereld konden schenken. Ondertussen zijn de doelen omschreven, de vrijwilligers aangesproken en staat alles klaar in de startblokken om de wereld in te gaan. Mijn hart jubelt en ik ben zo dankbaar voor de vele fijne ontmoetingen met mooie mensen die mee hun schouders zetten onder dit nieuwe project.

In februari 2013 gaat het project “Reiki in Zorg” van start. “Reiki in Zorg” is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met ziekte en de daarbij horende herstelperiode. Naast de medische zorg die deze mensen reeds ontvangen, willen wij graag aanvullende ondersteuning bieden door het geven van gratis Reiki-behandelingen.

Magie ondersteund projecten van liefde…

De laatste en toch wel belangrijke stap in heel dit scheppingsgebeuren was het vinden van een geschikte ruimte. Een ruimte die de warme omhulling biedt aan mensen die nood hebben aan zorg- en die tegelijkertijd gemakkelijk toegankelijk is.
Aangezien ons project ontstaan is vanuit het verlangen om gratis ondersteuning te bieden aan deze mensen die soms al een heel traject van medische zorg en kosten bewandelt hebben, woog het prijskaartje voor de huur van ruimtes toch wel door. Het baarde me zorgen, maar aan de andere kant voelde ik duidelijk dat ik me kon overgeven aan de stroom van creatie.

Tijdens een gesprek met een vriendin enkele dagen geleden vertelde ze me dat er in Lier een geboortehuis is dat een mooie ruimte heeft om in te werken. Die woorden zijn blijven hangen en de dag nadien nam ik contact op met het geboortehuis “De Zon” in Lier.
Ik stelde ons project voor aan Els, medeoprichtster van “De Zon”, en de hemel ging werkelijk open. Badend in haar enthousiasme om beide projecten aan mekaar te linken, geboorte te geven aan het leven in al zijn vormen, reed ik enkele dagen later met de sleutel op zak naar huis. Wij mogen hun ruimte gratis gebruiken, liet Els weten. Donaties zijn altijd welkom.

Zo stond ik daar 2 dagen geleden, met een visioen van het nieuwe Reiki-project in mijn hart, temidden van de gezegende energie van de geboortkaartjes en foto’s van pasgeboren kinderen. Een visioen van liefde volgen is een geschenk op zich!

Met deze woorden dank ik om dit mooie visoen van dienstbaarheid. Ik dank de zovele mensen die dit project mee geboren laten worden. Dank je Els, dank je Leentje, dank aan alle vrijwillige helpers om ‘Reiki in Zorg’ een plaats te geven in de wereld.

Spoedig zal het project voorgesteld worden. Je hoort nog van ons!

In verbondenheid,
Griet.

Wees gezegend in de naam van God

In de stroom van dankbaarheid na een mooi en intens weekend Reiki 1-inwijdingen stroomden deze woorden uit mijn hart. Ik schreef ze naar de groep mensen die deelnamen aan het weekend en wil ze graag met jullie delen.

Vandaag was ik wat grieperig en verdiepte me in de lectuur van toch wel één van mijn favoriete schrijfsters: Marianne Williamson. Ik citeer even: “Maak plaats voor de liefde en ze komt altijd. Bouw een nest voor de liefde en ze zal altijd neerstrijken. Maak een thuis voor de geliefde en hij zal altijd zijn weg erheen vinden”

Wanneer je je afvraagt hoe je dit doet, wel dan heb je nu de sleutel in je handen. Je verbinden met Reiki is je verbinden met liefde. Leg je handen, vraag dat Reiki door je mag stromen en geef je over aan het Goddelijke plan dat in elk van ons schuilt. “Uw wil geschiede” vanuit de wijsheid dat God, of hoe je deze kracht ook wil noemen, alleen maar het allermooiste en allerbeste met ons voorheeft, ons kent en ons in de armen neemt daar waar het moeilijk is zoals een moeder haar kleine kind troost wanneer het pijn of verdriet heeft.

Je verbinden met Reiki is je verbinden met het pad dat je toekomt waarin je leert zeggen tegen al diegenen die je nabij zijn: “Ik hou van jou” of met andere woorden: “Wees gezegend in de naam van God”
Hawayo Takato, één van de Reiki-grootmeesters,  zei reeds vroeger tegen haar leerlingen:” Reiki is Godpower”, en dat is zo. Dit pad volgen is leren over ware overgave, ware liefde, werkelijk geven en ontvangen. Het is een pad dat leidt naar verlichting, naar zege, naar waarachtigheid.

Laten we leren over liefdevol zijn voor elkaar zodat we mekaars schoonheid kunnen eren en dankbaar in die spiegel kunnen kijken om ons te kunnen herinneren dat het dat is wat we werkelijk zijn: oneindige liefde….

Het is tijd om thuis te komen in ons hart, ons te verbinden met de Heiligheid van onze aarde en zo zorg te dragen voor alle wezens die ons omringen.

De Godin roept ons, laten we dankbaar rusten in haar schoot.

In liefde,
Griet.

Je verbinden met Reiki is je verbinden met het paradijs dat reeds in je leeft.

Gisteren sloot ik het weekend van Reiki 1-inwijdingen in dankbaarheid af. Na elk weekend kijk ik met dankbaarheid terug op het samenzijn met mensen die mekaar meestal nog nooit eerder hebben ontmoet. Afscheid nemen na twee dagen intens samenwerken gaat altijd gepaard met een diep gevoel van verbondenheid, het gevoel dat je mekaar al veel langer kent en een groot respect voor ieders zijn.

Vanuit het nazinderen van dit mooie werk, schrijf ik graag over een vraag die me vaak gesteld wordt. Nl: “Wat is Reiki“. Een energie die veel besproken is. Hoe deze energie eruitziet kan ik je niet vertellen, het is de ervaring door ermee te werken die je dat duidelijk maakt. Maar wat ze met je doet is veel gemakkelijker te communiceren.

Reiki is die energie die je brengt naar de plaats in jezelf waar liefde en harmonie huizen. Waar vrede en heelheid is. Waar verhalen ophouden en onderscheid tussen mensen niet meer bestaat. De plaats waar je de ervaring opdoet dat alles één is.

In deze plaats is het eenvoudig om je hart te openen om met een nieuwe blik de wereld te aanschouwen.

Reiki is een eenvoudig voertuig om naar die plaats te reizen en deze ruimte te betreden.

Wanneer je in deze innerlijke ruimte bent ben je vrij, vrij van verlangen, vrij van denken, vrij van moeten, vrij om helemaal jezelf te zijn.

Het geeft je de mogelijkheid om het verleden te zegen en los te laten, het heden in liefde te betreden en de toekomst in vertrouwen tegemoet te gaan.

Door verder te werken met deze mooie energie nestel je je in de Heilige ruimte in jezelf en kom je tot de ware ervaring dat God alom in je aanwezig is. Dat ondersteuning voor je verdere groei altijd nabij is.

We zijn allemaal onderweg, elk op onze eigen manier. Je verbinden met Reiki is je verbinden met het paradijs dat reeds in je leeft.

Dat is Reiki.

Wanneer ik na Reiki-Inwijdingen terug huiswaarts keer naar mijn lieve schatten voel ik me vervuld, dankbaar en stroom ik over van liefde.

Ik ben dankbaar voor het pad dat ik hierin mag bewandelen en eer mijn Reiki-master die me zoveel leerde over dit Heilige werk.

Het vertoeven in de Heiligheid is een zegen die ons allen toekomt.

In liefde,
Griet.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.

>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Reacties kan je hieronder posten