The Holy Womb – Hoedsters van het Heilig Vuur

Tholy wombijdens de rituele vrouwencirkels werken we in de energie van de Holy Womb, de Heilige Baarmoeder. Deze energie wordt gedragen door een cirkel spirituele wezens die waken over het Heilig Vuur.

In de vrouwencirkels werken we met deze wezens, die aan het begin van de avond een ritueel schenken waarrond de verdere avond zich ontvouwt. Dit ritueel is telkens een uitnodiging tot groei naar eenheid, heelheid, vreugde en verbondenheid en draagt een gebed voor de aarde in zich.

Wie dit graag mee wil beleven is welkom op vrijdag 16 augustus in de omhullende warmte van onze yurt.

Hartegroet,
Griet

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

In de magische stroom van de Reiki II inwijding

Het Reiki II weekend is een bijzonder weekend. Het valt me soms moeilijk om erover te schrijven of het te omschrijven en ik vermoed dat iedereen die ooit aan deze twee dagen heeft deelgenomen, dit zal beamen.

Het is een weekend van magie en verwondering, van individueel werk en toch weer heel verbonden. Wanneer ik terugblik naar mijn tweedegraads inwijding herinner ik me de onderliggende stroom die me verder dreef en me uitnodigde om stappen te zetten die ik op dat ogenblik niet helemaal kon begrijpen, maar waarvan ik intuïtief aanvoelde dat het haarfijn juist was.

Pas maanden later, in de armen van mijn geliefde Roel, begreep ik dat er een nieuw fundament was gelegd in mijn leven. Ik gaf me over aan de liefde en er was niets dat me nog ooit zou tegenhouden.

Maar wat maakt de magie van deze dagen?

WReiki IIanneer je na een Reiki I weekend de nodige tijd ter integratie van de energie hebt gelopen, ontstaat er op een zeker ogenblik het verlangen je verder te verdiepen. Dit is niet iets dat je kan programmeren, je voelt gewoon de innerlijke drang. Dat is het moment waarop je innerlijk ja zegt tegen dit healingswerk en de volgende poort doorgaat.

Je maakt er kennis met de Reiki symbolen en tijdens een inwijdingsritueel word je in verbinding gebracht met deze energetische sleutels. Zij bieden je toegang tot niveau’s van verbondenheid met het zelf, met anderen en met het mysterie van het leven. Zij geven je de mogelijkheid om te werken voorbij de grens van tijd en ruimte en leren je over zuivering en eenheid. Zij zijn sleutels tot fundamenteel herstel dat veel verder reikt dan het persoonlijk verlangen. Ze verbinden je met de essentie van je bestaan en dagen je uit tot nieuwe stappen in je leven.

2 dagen lang word je ondergedompeld in heel dit gebeuren. Je oefent, leert, ontvangt en stroomt mee. De energie draagt je naar die plek van openbaring die je deed besluiten om mee te doen aan dit weekend. De cirkel is rond en het nieuwe werk kan beginnen.

Mijn dankbaarheid om dit werk te mogen verspreiden is groot en het leert me altijd meer over de stille eenvoud van ons wonderbaarlijke bestaan op deze planeet. Je hoeft niet te wachten op iets dat ooit zal komen, de kunst is om met beide voeten in het centrum te staan en mee te stromen met de goedheid die ons allen draagt. Werken met Reiki is een grote uitnodiging tot het zetten van deze magische stap. Het slachtoffer krijgt zijn verdiende rust, de levensgenieter mag vrijuit overstijgen.

In liefde,
Griet.

Meer info over dit weekend dat doorgaat op 10 en 11 augustus kan je vinden via volgende link: Reiki II Inwijdingen

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki, een krachtig instrument op je spirituele pad

We leven in bewogen tijden, dat zal iedereen wel kunnen beamen. Daarom is goed om nieuwe wegen te vinden die je verbinden met de essentie van je bestaan.

Eén van die instrumenten die je kan gebruiken om je vrij te maken van je beperkende gedachten en je verbinden met je spirituele pad is Reiki.

Spiritueel Pad

Tijdens een initiatieweekend leer je hoe je met deze krachtige energie kan werken en ontvang je vier inwijdingsinitiaties.

Reiki-initiaties zijn rechtstreekse wegen die de poorten openen van je ziel en waarbinnen het contact met de Reiki-energie verdiept wordt. Het is moeilijk hiervan een omschrijving te geven. Reiki-studenten ervaren de inwijdingen als sacraal, diepgaand , fundamenteel en transformerend.

Hun eenvoud en kracht zijn duidelijk en zorgen ervoor dat je een instrument in handen krijgt waarop je ten allen tijde beroep kan doen.

Zij staan symbool voor eenheid en heelheid en dragen bij tot de verdere evolutie en openbaring van je pad zoals het jou toebehoort.

Dit weekend gaat er voor het eerst een Reiki I weekend door op onze nieuwe plek. Ik kijk er enorm naar uit!

Wil je nog graag meedoen dan is dat mogelijk. Meer info kan je vinden via de volgende link: Reiki 1 inwijding

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Reiki in Zorg

Reiki in Zorg

Net terug van het project “Reiki in zorg” voel ik mijn dankbaarheid voor het enthousiasme, de zorgzaamheid en vooral de toewijding van alle vrijwillige Reiki-beoefenaars.

Reiki in zorg is een samensmelting van mensen die herstellende zijn van ziekte en mensen die graag het geschenk Reiki willen delen. Het is een wonderlijk samenzijn.

Voor vele deelnemers is Reiki nieuw, maar hun ziekte helpt hen om over de drempel van vrees te stappen. Het vraagt enige moed en vertrouwen om in een vreemde ruimte je over te geven aan een behandelingstafel en de vriendelijke glimlach van een onbekende Reiki-gever. Maar de warme omhullende ruimte van het geboortecentrum “De Zon” draagt zijn steentje bij.

Wanneer iedereen zijn plaats inneemt kan het werk beginnen. De stilte die daarop volgt brengt altijd rust en je wordt als het ware opgezogen in de koesterende en helende Reiki-energie die op dat moment de ruimte vult. Je hoort nauwelijks een ademhaling, enkel het getik van radiators en hier en daar het geluid van schuifelende voeten die een nieuwe positie rond de tafel innemen. De klok tikt en houdt de verbinding met de wereld vast.

Nog even is het stil en dan is er tijd om ervaringen uit te wisselen. Ik zie alleen maar stralende gezichten, hier en daar wordt een traan weggepinkt, de ruimte gonst van zachtheid en wonderlijk vriendschap. Je voelt het dankbaar samenzijn van zowel de Reiki-beoefenaar als de ontvanger.

Het is goed zo. Rust is weergekeerd. Verhalen verstillen, dankbaarheid vindt zijn plaats.

“Heb ik niet teveel energie van je afgenomen”, vraagt één van de mensen met een blik van bezorgdheid. Maar wanneer je kijkt in de vervulde ogen van de gever, weet je dat Reiki in twee richtingen werkt. Het is een heilzame beweging. Geven is ontvangen en wanneer je kan ontvangen, geef je zoveel.

Vrijwilligers staan te popelen om Reiki-behandeling te kunnen geven, zij kennen het geschenk dat Reiki is.

En dan kom ik thuis en besef de rijkdom van dit samenzijn. Mijn hart stroomt over. Het leven is een geschenk en dit te kunnen delen is de essentie van alle bestaan.

Wil je meer weten over dit project dan kan je altijd een kijkje nemen op onze website via de volgende link:
http://www.anamcara.be/reiki/reiki-in-zorg.html

Reiki in Zorg wordt ten volle gedragen door vrijwilligers. Wij kunnen echter jouw steun gebruiken om onze werking te kunnen blijven verderzetten.

Indien je ons graag helpt, kan je meer lezen op de pagina “steun Anam Cara of contact opnemen via onze contactpagina.

Hartegroet,
Griet.

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Woorden van dank – Omarming van de Aarde – Sacred Burial 2012

Griet en ik waken in het heuvellandschap van Orval, we zitten aan de rand van het bos. Het is stil, de nacht heerst nu. Maan verspreidt haar wonderlijke zegen over het berglandschap van wolken. Een zegen die weerklinkt in het nachtlied van de krekels die alle lijken mee te zingen op de melodieën van de populieren. Ik luister met gesloten ogen, het land is levend en spreekt. Het land is dankbaar en in deze dankbaarheid zijn we samen nu.

Vuur danst een stille dans in het centrum, warmte en licht uitstrooiend voor iedereen die ontvangen wil. Langzaam en behoedzaam reikt Griet naar voren. Haar hand neemt haar drum. Onze liederen zijn voor de cirkel van mensen die rondom ons ligt vannacht, onzichtbaar teruggetrokken in de transformatieve omarming van de aarde.

De stilte heeft zich genesteld in alles, zelfs de diepe klanken van de sjamaantroms zijn enkel nog poorten tot de stille ruimte. Hier in deze cirkel spreekt alles over Aarde die ons leert, ze leert ons onvoorwaardelijke ontvankelijkheid. Diepe lessen, ongrijpbaar voor de geest, maar volledig omarmt in de kern van wie we zijn.

Ik zie de wolken geruisloos voorbijglijden. Hun zegen nemen ze mee over de aarde. De aarde is vervult van gebeden van de mensen. Dit is een nacht van healing en transformatie. De stilte draagt ons allen.

Grootvader Vuur brengt licht in alle harten.

Zo keerden we vorige zondag terug uit Orval, na een wonderlijke en intensieve 4 daagse Sacred Burial. Een oeroud sjamanistisch ritueel dat een heel bijzondere plaats in mijn hart draagt.

En reeds enkele dagen later ontving ik van Penny, een van de deelneemsters van het ritueel dit jaar, een mooie tekst, met de boodschap dat we deze mochten delen. Een tekst en gedicht dat je hieronder kan lezen.

Ik hoop dat een beetje van de magie en kracht die zij met haar hart ontvangen heeft, jou mag bereiken via haar woorden…

Hartegroet,
Roel

Sacred Burial

Ik ben zo blij dat de tranen in mijn ogen springen. Ik slaag er niet in om iets te doen, ik kan alleen maar zijn. Ik ben nieuw in deze wereld en ik kijk met ogen vol verwondering. Ik heb zoveel energie dat ik alleen maar op de aarde kan gaan liggen en mij verbinden. Ik ben het leven in dit lichaam en mijn lichaam is sterk en krachtig. Dit is wie ik werkelijk ben en ik ben alles. Ik ben zo dankbaar voor de wijsheid de heling en de liefde van de aarde. Ik ben zo dankbaar voor het proces van de sacred burial, ik ben zo dankbaar Griet en Roel, voor jullie liefde en toewijding.

De aarde roept, de aarde leert, de aarde troost, de aarde neemt aan, de aarde transformeert, de aarde schenkt, de aarde wacht.

Kom in mijn armen lieve mens, laat mij voor je zorgen. Ik schenk je alles wat ik geven kan,

Rust in mij lieve mens, hier ben je thuis,

Geef me je pijn lieve mens, ik zal het voor je dragen,

Vertel mij alles, lieve mens, ik zal altijd luisteren,

Hoor mijn stem lieve mens, ik zal mijn wijsheid met je delen,

Vraag het mij lieve mens, ik toon je wie je werkelijk bent,

Voel mijn kracht lieve mens, ze is van jou,

Vraag mij alles lieve mens, ik zal antwoorden,

Koester mij lieve mens, ik zal je voeden,

Open je als mij lieve mens, en baadt in vrede en vreugde,

Vertrouw op mij lieve mens, ik toon je grenzeloze mogelijkheden,

Hou van mij lieve mens, voel mijn liefde altijd en overal.

De aarde opent, de aarde ontvangt, de aarde omarmt, de aarde steunt, de aarde geneest, de aarde toont, de aarde aanvaardt, de aarde heeft lief.

De aarde bestaat. De aarde weet dat zij aarde is. Dat is haar kracht.

Dank je wel aarde.

– Penny Hamelton

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Healing – Ritueel: Helende kracht van bloemen

Ik stuurde de beschrijving van dit ritueel initieel naar een groep studenten sjamanisme, maar herschreef het wat zodat het voor elke lezer inspiratie kan brengen. Het is een eenvoudig ritueel waarin je op directe manier werkt met de helende kracht van bloemen. Ook al is dit een erg eenvoudig ritueel, wanneer je het ten volle betreedt, is het zeer krachtig. Het groeide voort uit oefeningen die ik eind jaren ’90 leerde van de geomant (aarde-heler) Marko Pogacnick.

De natuur bruist van bloesems momenteel, het is de tijd van het Zuid-Oosten in het medicijnwiel, een tijd van groeien in kracht. De bloemen zijn wonderlijke en krachtige wezens. Iedereen kent als vanzelf de genezende kracht van bloemen. We nemen ze mee naar mensen die genezende zijn, we betrekken ze in de belangrijke levensmomenten en rituelen zoals huwelijk, geboorte en overgang. We geven ze aan elkaar om onze liefde te laten circuleren. Bloemen zijn magisch.

Eckhart Tolle noemt bloemen ‘de verlichting van de planten’, en dat is wat ze zijn.

Met deze oefening kan je het genezende energieveld van bloemen aanwenden voor healing.

Deze oefening kan je zowel in de natuur als thuis doen. In de natuur zal het echter makkelijker zijn je te laten opnemen in deze kracht. Het is best deze oefening te doen met bloemen die niet geplukt zijn.

Neem een moment van stilte. Ga naar een bloem en zet je in stilte bij deze bloem. Neem haar kracht op met je ogen en maak je adem ontspannen en rustig. Wees echt aanwezig bij dit mooie wezen en erken haar schoonheid en kracht. Laat jezelf rusten in het moment.

Wanneer je werkelijk bent aangekomen, sluit dan je ogen en ruik heel bewust aan de bloem. Voel hoe de essentie van dit wezen je hele lichaam en wezen doordringt. Bij elke inademhaling laat je deze kracht meer binnen in je wezen. Je ademt de geur in en zegt innerlijk ‘welkom’ tegen de spirit van deze bloem en laat je helemaal doordringen.

Vorm dan vervolgens met je beide handen een kommetje rond de bloem. Doe dit heel langzaam en met zorg. Marko vertelde ons “maak de bloem niet bang, wees zacht wanneer je haar met je handen omsluit en laat een ruime opening aan de voorkant van je handen, zodat de bloem zich niet gevangen voelt en je haar kan blijven zien.”

Nu projecteer je jezelf in deze kom van je handen, alsof je een bij wordt en deze holle ruimte betreedt. Je kan hiervoor je ogen sluiten indien je dit wenst.

Je laat jezelf als een bij de bloem bezoeken. Je voelt het energieveld van de bloem, die heel de ruimte tussen je handen doordringt. Laat jezelf helemaal onderdompelen in deze energie, terwijl je jezelf innerlijk blijft openen voor deze zegenende kracht.

Je zal merken dat, hier in deze ruimte van je handen, je eigen energie helemaal kan opgenomen worden door deze helende kracht van de bloem. Alsof je helemaal één geworden bent met de bloem. Laat jezelf diep thuiskomen in deze kracht. Wees zacht en aanwezig. Neem je tijd om hierin te zijn.

Je kan de energie laten werken in de plaatsen die healing kunnen gebruiken. Misschien heb je een bepaald thema, of een plaats in je lichaam waar healing nodig is. Belangrijk is hierin jezelf te openen, en je over te geven aan deze kracht van de bloem. Zachtheid en openheid zijn jouw aandeel in dit ritueel. De zegen is wat jou toekomt.

Wanneer je helemaal bent ondergedompeld in de kracht, word je je opnieuw bewust van je fysieke lichaam, terwijl je deze kracht blijft inademen. Je voelt deze bloemessentie binnenstromen in je cellen.

Wanneer dit rond is, open je je ogen en dank je de bloem, terwijl je heel zorgzaam en voorzichtig je handen weer opent.

Neem op jouw eigen manier een moment om dit verder te integreren. Je lichaam zal anders voelen, je zal met andere ogen kijken, en je zal je met dit wonderlijk wezen verbonden blijven voelen. Deze oefening brengt healing op alle vlakken en kan je, indien nodig, herhalen. Ook kinderen houden enorm van dit gebeuren en het is erg mooi om hen dit te leren.

Je zal merken dat elke bloem een heel andere energie heeft. Het is dus zeker ook aan te raden deze oefening met verschillende bloemsoorten te doen en zo je waarneming van hun essentie te verruimen.

Mensen die een basis in het werken met de sjamanistische trancereis hebben, kunnen deze oefening ook doen door op vergelijkbare manier te werken met de sjamanistische trancereis. Mensen die werken in de droomwereld kunnen deze oefening ’s avonds doen en de bloemspirit uitnodigen hun verder onderricht te geven in hun droomreizen.

Ik wens je mooie ervaringen toe met deze oefening. Laat gerust hieronder een reactie om je ervaringen te delen!

Warme groet,
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Ritual Healing: Crossing the bridge

Het samenbrengen van polen brengt ons automatisch bij het veld van eenheid en verbondenheid. Het is daar waar afgescheidenheid, de kern van elke wonde, wegvalt. In deze eenheid is de mogelijkheid verweven om opgetild te worden naar hogere frequenties.

In Ritual Healing werken we vanuit de samensmelting van het mannelijke en het vrouwelijke principe, daar waar de creatieve kracht zijn geboorte en oorsprong vind.

Roel en ik brengen in deze intensieve workshop sjamanisme voor het eerst elk onze ervaring in het werken met healingrituelen samen. Het schenkt ons enorme vreugde dit sterke veld van healing te kunnen delen met de cirkel. We zullen twee volle dagen dit veld activeren en voeden ten behoeve van healing en openbaring.

Centraal in deze workshop staat het werken met rituele energie, stilte, overgave en hun genezende kracht. Vanuit deze kracht ontstaan het veld voor diepere transformatie en het thuiskomen van Ziel.
Persoonlijke thema’s en aspecten die vragen om healing kunnen opgedragen worden in dit veld, voor transformatie en heelwording.

Het openen van het hart voor liefde is de essentiële grond van het nieuwe pad. Het is deze openheid die de kern is van healing, altijd.

Deze workshop is voor iedereen toegankelijk en is bedoeld voor mensen die er bewust voor kiezen een krachtige en transformatieve plaats in het levensweb in te nemen, in overgave aan Spirit.

Een diepe duik in je verbinding met de vormloze dimensies en ware kracht.

Als diepere healing je roept, wees welkom.
Je kan info vinden via deze link: Ritual Healing – Sjamanisme Healing intensieve.
Met warme groet,

Griet

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Fire on the Mountain – a gathering of Shamans – een documentaire

“Fire on the Mountain -A Gathering of Shamans” is een documentaire over de verbinding tussen bewustzijn en natuur, zoals ze gedragen worden door spirituele tradities en oorspronkelijke culturen. Deze documentaire werd gefilmd in een historische 10-daagse bijeenkomst van sjamanen van 5 continenten in Karma Ling, het Tibetaanse klooster in de Franse Alpen, om hun visie te delen met H.H. de Dalai Lama en vertegenwoordigers van wereldreligeis.

Deze documentaire belichaamt de wens van deze tribale wijsheidsdragers, sjamanen en medicijnmannen en -vrouwen, die verzochten via deze weg hun boodschap met de wereld te delen.

We hopen dat deze film je mag inspireren en je de boodschap mag ontvangen in je hart.

Je kan deze video bestellen via www.amazon.com

Hartegroet,
Griet en Roel

Liefde, God’s uitnodiging tot groei.

De laatste maanden voelde ik mezelf meer en meer de stilte ingaan. Eenvoud riep me en liefde werd een uitdaging. Een uitdaging in meer leren over wat waarlijke liefde is. Leren waar liefde begint en liefde eindigt, om dan uiteindelijk tot de slotsom te komen dat ware liefde eindeloos is.

Daar, in die ruimte waar we allen verbonden zijn, waar onze zielen één zijn, is het liefde die ons uitdaagt terug te keren, stil te worden en de poort van de Heiligheid te betreden.
Daar schuilt alle kracht om oude wonden te genezen, onze bereidheid tot verder groeien te tonen en te weten dat we altijd gedragen zijn.

Onlangs viel het boek van Marianne Williamson:” Betoverende liefde” me letterlijk in mijn handen. Net als een klein kind huppelde ik bijna naar huis om snel haar boodschap te kunnen lezen.
Ik heb het boek dikwijls naast me moeten leggen, om de euforie die in me kwam tijdens het lezen een weg te laten vinden.
Ik hou van de eenvoud  en fijnheid van haar woorden en bewonder de wijsheid die zij deelt

Ik ben ervan overtuigd dat dit boek voor velen een mogelijkheid is tot beter begrijpen van wat er allemaal in relaties gaande is. Haar woorden zijn een uitnodiging om te durven kijken naar wat er in ons geheeld kan worden door het samenzijn met anderen. Een uitnodiging om oude denkpatronen te durven loslaten, het oude ik achter je te laten en de engel die in elk van ons schuilt te verwelkomen in het nieuwe leven dat op je wacht.

Het ouder worden van mijn moeder, haar niet meer mobiel zijn en afhankelijk worden van de zorg van anderen maakt me soms heel stil. Ik kan alleen maar stille getuige zijn van de weg die zij nu bewandelt en in mezelf kijken waar duisternis naar licht kan worden gebracht. Ons samenleven was soms bewogen en moeilijk, maar ik sta versteld van de liefde die ik voor haar voel. Het is deze liefde die me  uitnodigt om me in de nieuwe vorm met haar te verbinden.

We willen allemaal zo graag gezien worden zoals we werkelijk zijn, erkend worden in onze liefde, er is echter maar één weg daarin te gaan en dat is de liefde in de ander te erkennen.

Als slot wil ik nog een klein stukje toevoegen, woorden uit het boek van Marianne Williamson:

“Ieder van ons draagt, ingegrift in zijn of haar hart, instructies met zich mee die luiden: “Kom naar huis, kom naar huis.” En dan komt de beminde om ons daar naarheen te brengen…….Lang, lang geleden, in een bewustzijnssfeer heel ver hier vandaan, begon ergens een mystiek avontuur. Nu, vele eeuwen later, beginnen we te ontwaken uit onze diepe, diepe slaap van afgescheidenheid en schuld.
…om te ontwaken uit de doodsheid van onze vroegere ik…..We zijn van onze nachtmerrie verlost. We hebben vergeving gekregen en zijn bevrijd. We zijn een en al liefde. We zijn zo blij dat we thuis zijn. ”
– uit Marianne Williamson: “Betoverende liefde”

Ik ben dankbaar voor alle relaties die me de weg toonden in het openen van mijn hart.
In liefde,
Griet.

Reacties kan je hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Healing

Dit is het laatste artikel uit een reeks van 5. Indien je deze nog niet las, is het best dit eerst te doen. Hier zijn de links:

1: Inspiratie
2: Wanneer energie gestagneerd is
3: Wanneer je de stroom van overvloed wil vergroten
4: Relaties in het Licht.

De intentie van het volgende korte artikel is inspiratie te geven die je kan toepassen in je leven. Het is dus geen uiteenzetting over Healing of beschrijving van technieken…

Indien je interesse hebt in specifieke healingtechnieken, kan je op onze site meer info vinden over healingswerk:  Reiki, Sjamanisme, Klankhealing, Zweethutceremonies en Individuele Healingconsulten.

Healing

Alle emotionele ongemak kan worden herleid tot één factor: we geloofden wat we dachten te zijn. We geloofden het verhaal over onszelf.

Verken de stilte en verbind je met diepere lagen van verbondenheid en de tijdloze dimensie van je wezen. Open je voor de ruimere kracht. Neem momenten waarin je je laat oplossen in de eenheid, en alle vormen van identiteit loslaat. Dit maakt dat de levenskracht vrijuit aan het werk kan. Ga liggen en laat je oplossen, als zout in water.

Verken wie je werkelijk bent, los van het verhaal van wat er allemaal misloopt of moet veranderen. Verken de tijdloze dimensie van je wezen. Leer deze dimensie te voelen gedurende je dag. Leer ze je leraar te maken in eenvoud en innerlijke warmte. Zie de tijdloze dimensie, overal waar je komt. Omarm de stilte daarin.

Richt je op het schenkend aspect van de Ziel. De ziel stroomt altijd over. Leer te leven vanuit de overstroom van je wezen. In kleine dingen, in een glimlach, in begrip, in hulpvaardigheid. Healing is de openbaring van heelheid. De openbaring van heelheid gaat hand in hand met de ontdekking dat we niet waren wie we dachten te zijn. Je bent veel meer als wat je ooit zal kunnen bevatten.

Ontdek dat, zelfs in je donkerste nachten, vrede bij je was. Word je bewust van het feit dat liefde, overvloed, vrede, inspiratie altijd aanwezig zijn. Nodig deze krachten bewust uit. Richt je er op.

Geniet van de eenvoud van je ware wezen. Geniet er van te ontdekken hoe bijzonder het leven is. Hoe bijzonder alles en iedereen is. Eer dit. Eer het leven overal waar je het ontmoet.

Laat je leiden door de innerlijke impulsen. Leer nieuwe wegen van innerlijke transformatie en verdiep degene die je al kent.
Leer als nooit tevoren. Open je voor dieper begrip en inzicht. Laat alles los wat je denkt te weten, zodat dieper begrip kan groeien.

Vind wat voedend is voor jouw pad en volg dat. Laat het vuur niet doven, blijf je verbinden met de cirkels waar jij je thuis voelt en kan groeien. Stop met dromen over het pad en bewandel het. Altijd lerend, altijd groeiend en overal en altijd de goedheid delend.

Er zijn altijd en overal handen van gidsing, begeleiding en hulp op je pad. Neem ze aan. Wees zelf een helpende hand wanneer dit je gevraagd wordt.

Laat jezelf in je meditaties baden in helder wit licht.

Laat zoveel als je kan het verhaal over ‘de ander en ik’ los. Wees zacht en erken dat het leven binnenstroomt in elke adem, in elk moment. Spreek tot het leven. Geef jezelf toestemming te stralen.

Ontdek dat het leven vernieuwing is. Hou op met bidden voor een nieuw begin. Bid voor de realisatie dat elk moment een nieuw begin is.

Je oude ‘ik’ ligt achter je. Je verleden ligt achter je. Wees hier en nu. Er is goedheid in je hart. Deel ze, cultiveer ze.

Het leven op aarde is een korte dans. Dans met al je kracht. Dans een dans van goedheid. Ga elke dag rusten in het besef dat de wereld een betere plek is geworden door jouw goedheid.

Hier en nu, desondanks alles wat er in je leven misschien gaande is, kan je kiezen om iets goeds te vinden in jezelf en dit te verspreiden. In die kracht, schuilt de heelheid van je wezen.

Geniet er van.

Ik hoop dat deze reeks artikels je inspiratie brengt en iets mooi mag brengen.

Warme groet,

Roel

PS: Voel je vrij je reacties hieronder te posten.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.