Archives for februari 2016

Het moment is nu!

De aarde maakt zich klaar voor een nieuw ontwaken en nodigt ons mensen uit om dezelfde beweging te volgen.

We leven in tijden waarin we de keuze krijgen om terug te keren naar wat oud en vertrouwd is of om door te groeien naar nieuw en ongekend. En ja, de sprong die we moeten maken lijkt op het eerste zicht soms onoverkomelijk.

Wat ik heb begrepen is dat het leven ons uitnodigt om door nieuwe poorten te stappen die initiaties zijn om in het nieuwe bewustzijn te komen. Dat vraagt kracht, moed en vertrouwen en nodigt uit tot diepe inkeer.

Het is niet mogelijk om vrede rondom je te ervaren als er innerlijk geen vrede is. En dat geldt voor zoveel meer. Geluk is niet langer meer verbonden met wat er buiten je gebeurt, mensen zijn niet meer verantwoordelijk voor de chaos die er in jou leeft. Daaraan vasthouden is je wentelen in oud geloof en brengt je tot niets dan een wankel vasthouden aan een blok graniet waarin momenteel met een houweel wordt gebeiteld.

Wat als je voor even besluit om je blik te verbinden met het nieuwe pad en bereid bent de verhalen van angst, de beelden van afscheiding en de pijn voor de toekomst los te laten?

Wij hebben een geschenk gekregen dat we kunnen gebruiken en inzetten om ons uit het kluwen van pijn en angst uit te tillen.

De geest is in staat een beeld te scheppen van wat verbonden is met het ontwaken van de nieuwe aarde. Verbeelding maakt het mogelijk om de energie en patronen van angst om te keren naar vertrouwen, om haat naar liefde te brengen, om afgescheidenheid naar verbondenheid te transformeren.

Wij zijn meer dan de facade of het beeld dat we geloven te zijn. We moeten onze staat van bewustzijn optillen tot een hogere frequentie, samensmelten met die Hogere Kracht die we God, of Spirit, Bron van Licht noemen. De Kracht van het Universum, het Levensweb, de Godin of elke andere naam die we gebruiken.

Herinner je de schoonheid van een bloem, de glimlach van een pasgeboren kind, liefdevolle ogen, zachte handen, jij die als kind de wolken zoent, zingend op de fiets, … Zie jezelf in de perfecte relatie, in de beste job, in het mooiste huis,…

Richt je blik naar de aarde. Zie kinderen die spelen, mensen die samenwerken, zuivere rivieren, dieren die vrij zijn, lachende ouderen, …

Het is tijd om recht te staan en te geloven dat we tot alles in staat zijn. Wij zijn één met de natuur, onlosmakelijk verbonden. De aarde ontwaakt. Stap mee in deze creatieve kracht, het moment is nu!

Laat me weten wat jou roept!
Veel liefs,
Griet.