Archives for november 2013

Reiki in zorg: 8 december 2013

reiki in zorg

Reiki in Zorg is een project waarin vrijwilligers gratis Reiki-behandelingen geven aan mensen die herstellende zijn van ziekte. Dit kan zijn: een ongeval, CVS, Fibromyalgie, operaties, zware therapieën, longontstekeng…

Naast de medische zorg willen wij graag aanvullende ondersteuning bieden door het geven van Reiki.

Alle vrijwilligers zijn aangesloten bij het project Reiki in Zorg en en behaalden minstens hun eerste graad Reiki. Zij komen op regelmatige basis samen om zich verder te bekwamen in het geven van Reiki.

Op 9 december vind de volgende Reiki in Zorg plaats, zoals steeds in het geboortehuis te Lier. Wil je graag meer info dan kan dat via volgende link: http://www.anamcara.be/reiki/reiki-in-zorg.html

Ken je mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, stuur dan gerust deze info aan hen door. Wil je meer inlichtingen over het project, neem dan contact op met Griet Heylen via de contactpagina

Hartegroet,
Griet

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Luister naar de wereld die je vandaag ontmoet

De wereld rondom fluistert voortdurend, toont je het nieuwe pad, leidt je naar de verdere ontvouwing van je wezen.
Er is altijd gidsing en kracht beschikbaar, maar het is aan jou om je geest te scherpen en aanwezig te worden in de gewaarwording dat je werkelijk gegidst wordt: gedragen en begeleidt door de levenskracht zelf, de universele intelligentie.

Luister daarom naar de wereld die je vandaag ontmoet. Omarm elke boodschap die je krijgt via mensen, situaties en plaatsen, als een persoonlijke wegwijzer die je vertelt over wat belangrijk is voor jouw ziel…

Hartegroet,
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Laten we beginnen

“Gisteren is voorbij.
Morgen is nog niet gekomen.
We hebben alleen vandaag.
Laten we beginnen.”

Deze woorden van Moeder Teresa kunnen ons gidsen uit de meest diepe dalen naar de tegenwoordigheid van onze ziel. Het vraagt moed om werkelijk in het leven te staan, maar tegelijk vinden we de innerlijke rust als we ons richten op de tegenwoordigheid van vandaag.

Het is zo dat er enkel vandaag is, maar het is ook zo dat er iets ons oproept van binnenuit en zegt ‘laten we beginnen’. Je staat pal in je leven en alle kracht is hier, waar jij bent, in dit moment. Wandel vanuit die kracht!

Hartegroet,
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Keer altijd terug naar het gevoel alsof er iets wonderlijk staat te gebeuren

Het is aan ons om altijd terug te keren naar leven vanuit het gevoel alsof er iets wonderlijk staat te gebeuren. Het is zo dat de poorten openen!

Wanneer we deze kracht van verwondering toelaten, komen we terug in een staat van hoge energie, van helderheid, inspiratie en kracht. We komen terug in de dans van het leven, in de plek van volle schepping. Keer dus bewust terug naar het gevoel dat er iets wonderlijk staat te gebeuren. De poort wacht op jou om ze te openen!

Hartegroet,
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Nature never lies

“Nature never lies”

Zijn de woorden van één van mijn favoriete leraren,
Woorden die het leven zacht en dankbaar maken. En woorden die me eraan doen herinneren dat de essentie van het leven verbonden is met een stroom die nooit eindigt maar steeds opnieuw reikt naar een nieuw begin.

nature never liesIk hou van de herfst. Niet omwille van de zoete melancholie die deze periode in zich draagt of de eerste koude avonden die de warme haard verwelkomen, maar de pracht en de rijkdom en het goud dat de natuur toont, de weelde en de eindeloze overvloed vervullen mijn hart telkens weer en nodigen me uit om verlangend uit te kijken naar de stilte van de winter.

Binnen het sjamanisme is de herfst verbonden met het Westen, de plaats van waaruit we geestelijk inzicht kunnen ontvangen. Het is verbonden met de avond, de plaats van volwassenheid. Daar waar we leren de verantwoordelijkheid te dragen voor Moeder Aarde en haar levende wezens

In het inca sjamanisme is het Westen verbonden met de kracht van de Jaguar. De Jaguar is het vernieuwende. Een periode waarin je het oude zelf kan begraven zodat het nieuwe kan geboren worden.

De herfst leert ons over loslaten, oogsten en overgave aan het proces van transformatie dat reeds het nieuwe begin in zich draagt. Een universele waarheid die kan bijdragen tot groei en dieper vertrouwen in het leven,.

Kijk maar hoe de kastanjeboom zijn bolsters in vertrouwen loslaat en afgeeft aan de veilige bedding van de aarde. Wat nog nodig is, is een vruchtbare bodem waarin de vrucht zich kan nestelen en voorbereiden op het nieuwe leven. Want elke vrucht draagt reeds het prille begin in zich. Alle kwaliteiten zijn reeds aanwezig, de omstandigheden leveren een bijdrage aan de snelheid waarmee er kan gegroeid worden.

Dit proces van transformatie is ook bij de mens heel zichtbaar. Loslaten, vertrouwen en overgave zijn woorden waarvan we op zulke momenten de diepere betekenis ontdekken en de kracht die hiermee verbonden is.

Het durven loslaten van oude pijnen vraagt soms moed en vertrouwen, maar het diepe weten dat in deze beweging het nieuwe leven schuilt kan fundamenteel zijn om je over te geven aan de stroom van transformatie.

Een wandeling in de natuur is helend voor heel dit proces. Wanneer je je bij elke stap voorstelt hoe je uit het oude wandelt en dichter bij het nieuwe komt, is het proces van transformatie reeds begonnen. Je hebt gekozen om de nieuwe weg in te slaan en je laat het oude stap voor stap achter je. Je vraagt hulp aan alles wat je omringt: de bomen, de bloemen, de wind, de zon, de regen,…

“Nature never lies”. De natuur is een krachtige leraar en healer. Het is goed om dank uit te spreken voor wat je hebt ontvangen. Dankbaarheid is een balsem voor het hart, streelt de pijn en heelt de wonden. En tevens is het een herkenning van al wat is.
Laat vandaag de mooiste dag van je leven zijn, de start van je nieuwe begin!

Hartegroet,
Griet.

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Elk moment, elke dag wordt bepaald door keuze

Elk moment, elke dag wordt bepaald door keuze, klein of groot, zij bepaalt de koers die je volgt. Het vraagt grote helderheid om werkelijk bewust te kiezen. Werkelijk kiezen is een hoge staat van bewustzijn. Het maakt dat je jezelf losmaakt van de externe condities en het innerlijke compas durft volgen.

De landschappen die je zal ontmoeten worden bepaald door jouw keuze.
De vraag is of je keuze verbonden is met het pad van angst of van vertrouwen.

Hartegroet,
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’