Stap in de kracht van je sjamanistische verbinding (Video)

In deze video neem ik je mee in een geleide meditatie om jouw eigen sjamanistische verbinding te cultiveren.
Sjamanistische tradities leren ons dat we deel uitmaken van een eindeloos web van levenskracht en intelligentie. Een web dat, eens we er ons mee verbinding, kracht, healing en gidsing kan geven.

In deze meditatie leer ik je hoe je in die kracht van deze verbinding kan gaan staan en kan beginnen werken met wat we in het sjamanisme ‘krachtbronnen’ noemen.

Het zou heel fijn hieronder te mogen lezen wat jij ervaren hebt in deze oefening!

Warme groet,
Roel

Wil je graag meer leren? Dan kan je terecht in de Online Basiscursus Sjamanisme of een kijkje nemen op de Agendapagina

Breng ziel in de wereld

Wat als een grote groep mensen samen komt om te openen als ziel?
Je kan enorm veel impact hebben.
Eenvoudige woorden kunnen een mensenleven veranderen.
Maak ziel deel van je conversatie en open je mee voor het openen ervan.

Hartegroet,
Roel.

Return to Essence

It is time to reconnect with our essence and live from the timeless quality of our being. In this shamanic healing meditation, Roel takes you to you back to this essence, which is untouched by the storms of life.

Ancestral Healing – interview met Roel Crabbe (VIDEO)

Roel werd gevraagd een interview te geven voor de online summit: “Healing Visionaries”.

In dit interview deelt hij heel persoonlijke verhalen over zijn relatie met de voorouders en voorouderlijke healing. Ook vertelt hij uitvoerig over de levenservaringen en uitdagingen die hem tot het sjamanisme en het pad van healing hebben geleid.

In de tweede helft van het interview neemt Roel je mee in een gegidste meditatie. In deze meditatie maak je contact met een voorouderlijke gids en representant van de toekomstige generaties, met de intentie je gidsing te geven voor jouw pad.

Laat ons gerust weten wat je ervaring je bracht!
We wensen je een schitterende dag toe

Griet en Roel

De uitzonderlijke hersengolven van geëvolueerde meditatie-beoefenaars

Wat gebeurd er wanneer men de hersengolven onderzoekt van mensen die tienduizenden uren hebben gemediteerd? Pscycholoog en auteur Daniel Goleman zegt dat de ‘verlichte staat’ waarover spirituele tradities al duizenden jaren spreken nu meetbaar is, en de resultaten zijn opmerkelijk.

Een lied van dankbaarheid.

Zondag zaten we samen in de vrouwenzweethut om het zusterschap te herinneren en te vieren. Een moment waarop je als vrouw stil staan en opnieuw verbinding maakt met de innerlijke bron van wijsheid, verbonden met de immense kracht en ondersteuning van het wonderlijke voorouderveld.
Deze bijeenkomsten zijn een warme oproep om recht te staan in de lineage van de hoedsters van de aarde.
Maar deze keer werd ik geraakt door een eenvoudig en mooi lied dat plots weerklonk in de hut en dat is wat ik graag met je wil delen.

Het is stil en donker. De gloed van de warme stenen is zichtbaar.
22 Vrouwen zitten verenigd in de cirkel van de zweethut. Onze harten zijn open, de gebeden worden gesproken, liederen worden gezongen.

De hete stoom neemt mee en transformeert wat klaar is voor verandering.

Wij gaan akkoord dat het tijd is om als vrouw recht te staan en de plaats in te nemen als hoedster van de aarde. Unaniem geloven we dat de tijd is gekomen om een voorbeeld te zijn voor anderen, om zorg te dragen voor de bomen, de bloemen, de planten, het water… want dat is toch wat vrouwen doen.

“Ja”, klinkt het in de hut, “wij kennen het proces van creatie, want wij zijn het die het leven schenken aan onze kinderen”.

Wij zijn verbonden met de aarde, die schenkt, hoedt, draagt…eenvoudigweg omdat wij ook die kracht bezitten. Wij schenken, wij hoeden, wij dragen….

Opnieuw is het stil. Het water wordt over de stenen gegoten en opnieuw neemt de stoom ons mee in een dieper golf van overgave. Handen vinden mekaar, het zusterschap is wedergeboren.

De hut gaat open en een frisse bries bereikt ons allen. We ademen, we danken, we zijn stil.
Vanuit die stilte weerklinkt de vraag of een nieuw lied mag gezongen worden. Twijfelend, zachtjes, gevoelig dringen de eerste klanken en woorden tot me door. Ik word stil en herinner me. Ik kijk langzaam naar de zingende vrouw die haar tranen wegveegt. Ik voel de pijn van het verlies, maar ook de dankbaarheid voor wat geweest is.

De stemmen van de andere vrouwen voegen zich bij de tere klanken van dit mooie lied.. Wat afgescheiden was, wordt verbonden, en de pijn vervaagt in de bloem van dankbaarheid die zich opent.

Het is stil, onze harten zijn verbonden. Wij rusten in deze gloed van zachte liefde.

Een jaar geleden nam mijn lieve vriendin Els afscheid van het leven. Zij was één van die vrouwen die vanuit een zachte kracht en grenzeloze liefde haar dankbaarheid betoonde aan de aarde. Zij wist dit onder te brengen in een eenvoudig en mooi lied dat ik graag met je wil delen.
Dank je Els voor je fijnheid, zachtheid en grote liefde.

Hartegroet,
Griet

Water Transfiguratie Ceremonie met Sandra Ingerman (Video)

Sandra Ingerman, wereldwijd erkend als authoriteit in sjamanisme en healing, deelt hier een prachtige water-transfiguratie ceremonie, die je zo kan volgen. Haar transfiguratiemethode brengt opmerkelijke resultaten en werd ook succesvol toegepast in een medische studie, met erg goed resultaat.

Onze relatie met het water is zo belangrijk, en deze transfiguratie helpt om dit weer te herinneren en aktief te maken.

Als je je mee betrokken voelt met het water kan je nog naar enkele benefietaktiviteiten tvv Standing Rock:

 • zondag 27 en maandag 28 november: Lezing en workshop met Marilyb Black Elk (VS) in Agape.
 • zaterdag 3 december: Benefietconcert “Water is Life” – Peace & Prayer meditation te Merlyn
 • Je kan ook nog bieden op 3 items die Griet en Roel schonken voor de veiling ter voordele van Standing Rock:
 • Deelname workshop Healing Power – Spiritual Light
  “White Puma” print op canvas van Griet Heylen
  “Heart of the Beloved” print op canvas van Roel Crabbé

  Als je graag leert werken met de Transfiguratiemethode & healing met spiritueel licht, dan kan je nog terecht in de workshop “Healing Power – Spiritual Light” van 3 en 4 december.

  Hartegroet,
  Roel

  Geheim van het leven (Video door Jim Carrey)

  “Wij zijn het licht dat schijnt doorheen alles…”

  Deze uitermate inspirerende video van Jim Carrey spreekt tot het hart over het overstijgen van onze angst, het omarmen van geloof in het leven zelf en de scheppende kracht van het universum, dat zich ontvouwd door jou!

  “Kies liefde: en laat angst je nooit opzetten tegen je vreugdevolle hart”

  We wensen je een schitterende dag!
  Roel

  De Gave van Keuze – Good Buffalo Eagle (Video)

  Deze diepgaande native boodschap van Good Buffalo Eagle is een parel op te delen. We maakten hieronder ook een vrije vertaling van de tekst. Zeer inspirerend!

  Ik ben ‘Good Buffalo Eagle’ en dit zijn mijn woorden.

  De schepper gaf alle tweebenige wezens een sacrale gave. Wij noemen dit het geschenk van “keuze”. Waar we ook geboren worden, we komen allen naar deze aarde met deze gave. Samen met deze gave van keuze hebben alle tweebenige wezens een innerlijk aanvoelen van weten wat juist en fout is. Daarom, geeft de gave van keuze ons de mogelijkheid om vanuit bewustzijn te kiezen.

  Mijn Paulene, de vrouw van mijn hart, zegt dan in haar Navajo taal dat ‘leven’ een ‘wandeling’ is, een reis. Dus, als ons leven op Moeder Aarde een reis is, zijn er twee manieren om te wandelen. Door de gave van keuze toe te passen kunnen we kiezen om vooruit te wandelen, of we kunnen kiezen om achteruit te wandelen.
  Omdat we bewust kiezen, met elke stap die we vooruit of achteruit zetten zijn wij verantwoordelijk. Omdat wij verantwoordelijk zijn, zijn er gevolgen

  Gevolgen worden echter niet gekozen. Ze kunnen later komen, maar stilaan zullen ze komen. Onze keuze om vooruit te wandelen zal beloond worden met gevolgen die het pad verlichten naar vrede, geluk, vreugde, comfort, kennis en wijsheid. De keuze om achteruit te wandelen brengt de tweebenige wezen gevolgen van ellende, wanhoop en duisternis.

  Op het einde van ons leven, wanneer onze lichamen in Moeder Aarde gelegd worden, zullen we voor onszelf weten of we tweebenige wezens waren vervuld met licht of tweebenige wezens gevuld met duisternis. Op dat moment kunnen we niet met de vinger wijzen, we zullen dat weten omdat wij diegene waren die kozen om vooruit naar het licht of achterwaarts naar de duisternis te wandelen.

  Luister naar mijn woorden: Je kan je omkeren naar een nieuw begin. Geloof de duistere fluisteringen niet die je verleiden om achterwaarts te wandelen. Op elk moment in je leven, ongeacht hoe jong of oud je bent heb je de kracht om je om te keren en vooruit te wandelen.
  We nodigen iedereen uit om de kracht van de gave van keuze te gebruiken, die ons zal onderwijzen. Laat ons naar het heden kijken en met een vooruitblik naar de toekomst naar wat we kunnen worden – een tweebenig wezen vervuld met licht.

  Ik ben ‘Good Buffalo Eagle. Ik heb gesproken.

  Visions of Grace – 7 of 14 dagen Visionair schilderen (Video)

  We zijn enorm blij dat Vera Atlantia en Kuba Ambrose na 2 schitterende korte workshops in 2015 nu voor het eerst de zuivere Misch-techniek zullen komen aanleren in Belgie, gedurende de 7 of 14 daagse workshop Visions of Grace.

  In deze video toon in je wat je mag verwachten, met beeldmaterialen uit hun cursussen wereldwijd.

  Het is de eerste keer dat in België de Misch-techniek met tempera en olieverf zal onderwezen worden en wij zijn super enthousiast dit te mogen organiseren. Ook absolute beginners kunnen deelnemen! Dat is net het mooie aan werken met Vera en Kuba: ze kunnen zowel beginners als gevorderde schilders helpen om niet enkel met deze techniek te werken, maar ook hoe je je eigen verbinding met de spirituele dimensie kan vormgeven in sacrale, helende kunst.

  Kuba was een persoonlijke assistent van Ernst Fuchs, de Meester-kunstenaar die de Misch-techniek leerde aan vele mensen. In de video kan je wat meer vernemen over de geschiedenis en toepassing hiervan.

  Wij zijn heel dankbaar voor deze kans en zullen gedurende de 14 dagen workshop mee schilderen. Het is een unieke kans om dit in Belgie te kunnen meemaken. Er is ook een vroegboekkorting tot 15 juli.

  Voor meer info klik deze link: Visions of Grace – 7 of 14 dagen Visionair schilderen.

  Wie weet tot dan!
  Roel