Anna Halprin: de kracht van geloof

“When you really believe stronghly in something and come together and bring in your heart and soul and you put yourself in the centre… than something changes, there will be something shift in your consciousness.”

Jaren geleden werd ik geraakt door het wonderlijke werk van Anna Halprin: danseres en spirituele leraar in haar vak.

In 1972 kreeg Anna Halprin te horen dat ze kanker had. Dit veranderde haar leven. Haar proces van healing en transformatie bracht haar tot de creatie van een persoonlijk ritueel dat haar healinsproces tewerkstelligde.

Na deze zoektocht naar genezing richtte ze samen met haar dochter het Tamalpa instituut op waar ze workshops gaven gewijd aan therapeutische, transformationele en psychologiche noden.

Zij nodigde mensen uit om met behulp van lichaam, beweging, stem, tekening, improvisatie en reflectie zichzelf te ontdekken en deze vormen van kunst te gebruiken als therapie tot genezing.

Een wonderbaarlijke wijze vrouw en die wijsheid deelt ze in deze video.

Over hoe een leven kan veranderen als je met hart en ziel verbonden blijft in dat gevoel van diep vertrouwen in het leven.

Geniet ervan!
Hartegroet,
Griet.

Laat het Nieuwe Licht door jou geboren worden.

Ik herinner me hoe ik jaren geleden in de zweethut zat, samen met mijn vrienden, dicht bij mekaar met een gevoel van diepe verbondenheid. Mijn vreugde bij de aanvang had plaats gemaakt voor een stilte die me terug bracht naar herinneringen aan mijn eerste grote liefde.

Oude pijn van bedrog en leugen sloop naar binnen en nam bezit van me. Alsof mijn lichaam in stukken werd gereten krimpte ik in mekaar en verdween in deze roes van kwaadheid en gekwetst zijn. Het zweet droop van mijn lichaam en ik snakte naar frisse lucht. Het gevoel dat ik zou barsten en geen ruimte kreeg maakte dat ik de koelte van de aarde onder me opzocht. Ik legde me neer op de aarde, gaf me over en vroeg om hulp. En toen werd het stil rondom mij…

Een lied werd gezongen, mijn hart opende zich en ik voelde hoe graag ik had gezien, hoe diep ik had bemind. Doodsbang was ik om dit te voelen, alsof ik overspel pleegde in mijn eigen verhaal. Maar de stoom in de hut deed me nog dieper buigen en hierin opende ik mijn hart nog meer. Ik werd warm en zacht en ontspande mijn verkrampte lichaam. Ik opende mijn handen en herinnerde me opnieuw mijn grote liefde. Het werd stil in mij en in die stilte kon ik omarmen, loslaten en vergeven. Wat overbleef was een dieper begrijpen van wat eens pijn was geweest.

Sinds deze ervaring leerde ik hoe belangrijk het is om vergeving toe te laten. Het is niet iets dat je kan afdwingen of vooraf plannen. Maar de intentie tot vergeving maakt dat het proces tot leven kan komen. De oude ervaringen zullen zich aandienen en nodigen je uit om het verleden los te laten en in het nu aanwezig te zijn.

Sinds mijn zweethutervaring besloot ik om bewust met dit proces van loslaten aan de slag te gaan. Kleine gebeurtenissen alsook grotere en dieper ingedaalde ervaringen toonden zich. Het waren geschenken die zich toonden en ik voelde hoe ik door die los te laten meer ruimte kreeg, me gemakkelijker begon te openen, me lichter voelde, ruimte kreeg en ervaarde hoe een licht in mij werd geboren.

Als je verhangen blijft aan het verleden, is het moeilijk om vergeving een kans te geven. En in elke oude ervaring hiervan is een vonk te vinden waarin je kan werken met het schenken van vergeving aan jezelf. Hoe dikwijls heb je jezelf niet verweten dat je niet kon zien wat er gebeurde, dat je dacht dat je de verkeerde keuze had gemaakt, dat je besefte dat je niet oprecht was? Hoe moeilijk kan het soms zijn om daarin zachtheid en liefde te brengen?

Blijven hangen in het verleden is verbonden blijven met het geloof dat je als slachtoffer in het leven staat. Het koppelt je los van elke mogelijkheid tot groei.

De andere of jezelf vergeven helpt je om de fouten van het verleden los te laten.Het ontlast je geest en opent je voor de positieve stroom van het leven Het geeft je de kans om op het nieuwe pad te gaan staan en dit te bewandelen. Het geeft je de ruimte om te bouwen aan nieuwe relaties, nieuwe paden, een nieuwe liefde, nieuwe verbondenheid. Het opent je zodat je het nieuwe licht kan ontvangen.

Midwinter is een magische tijd die van oudsher wordt ervaren als één van de krachtigste momenten van het jaar. Het is het moment waarop het licht wordt geboren.

Het wiel van de zon staat op dat moment op haar keerpunt en een nieuwe beweging ontstaat: de groei van het licht. Het nodigt je uit om duisternis achter je te laten en je te verbinden met de geboorte van het nieuwe licht in jou.

Open je voor deze ervaring! Laat het nieuwe licht door jou geboren worden.

Hartegroet,

Griet.

In tijden van duisternis… breng licht!

Er is zoveel gaande op deze wereld, zoveel beweging en verschuivingen. Dit raakt ons allemaal, of we nu willen of niet. Soms is het zoeken hoe we kunnen bijdragen, wat we kunnen doen om een verschil te maken. Zodat je niet ten prooi valt aan gevoelens van onmacht of onverschilligheid. Ik vond zo een tijd geleden een manier om anderen te helpen, en wil dit graag delen om je te inspireren.

Al een 6 tal jaar doen we een 2 wekelijkse meditatie en healingcirkel, die erg gegroeid is in kracht. Ik kreeg ineens het idee: “wat als ik mensen die er niet kunnen bijzijn de kans geef om steun te vragen, zodat de healingcirkel hen kan opnemen in kracht?”. En zo vonden we een manier om datgene dat we al deden, extra te laten doorwerken voor anderen.

2 Weken geleden zag ik deze kaarsen in een cirkel staan en ik werd er stil van. Er stonden 19 Kaarsen voor de 19 mensen, of groepen van mensen die ons gevraagd hadden om hulp. En zo kwamen we samen met de spirit aktivatie cirkel om deze mensen hun wensen te omhullen met de helende kracht van liefde.

Het zijn vaak de kleine dingen die soms heel veel betekenen voor iemand, en dat is iets wat we ons allemaal meer moeten realiseren. We kunnen zo allemaal mee bouwen aan een beweging waarin mensen zich verbinden met elkaar, zich inzetten voor elkaar, elkaar steunen met hart, met ziel, met kleine grootse dingen als kaarslicht.

Want het effect van onze inzet, van onze woorden, is vaak veel groter dan dat we zelf kunnen inschatten. Dat is de kracht die ons allen geschonken is: om ons te openen en een verschil te maken voor de persoon die voor je staat. Zo krijgen we vaak emails van mensen die ons danken omdat we hun vragen mee opgenomen hebben in de helingcirkel. En dit geeft dan weer de impuls om verder te gaan.

Ik geloof dat dit de grote uitnodiging in deze tijd is: waar je ook bent, wat er ook gaande is, je hebt altijd de kans om licht te brengen. Je maakt lichter wat zwaar is, met je woorden, met je glimlach, met een helpende hand. En het is dan dat jouw kracht genezend wordt.

De wereld waarin zoveel verandert, roept je op om recht te staan, om de goedheid van je hart in te zetten voor iets mooi en krachtig. Laat vandaag die dag zijn en maak de wereld rondom jou wat lichter!

We naderen de periode van midwinter, waarin wereldwijd de geboorte van het nieuwe zonnejaar gevierd wordt. Gebruik die kracht: in het donkerste moment, steek een kaars aan of maak een vuurtje in de tuin. Breng licht voor vrede, voor liefde, voor kracht. Laat je dromen voor deze wereld elke dag sterker en mooier worden. Laat je hart spreken, durf te dromen!

Maak een moment om licht te brengen en als je kan, deel het met anderen. Want als er iets is dat belangrijk is om te erkennen, is dat we samen zijn op deze mooie aarde. En het uitreiken naar elkaar brengt wonderen!

Roel

Een lied van dankbaarheid.

Zondag zaten we samen in de vrouwenzweethut om het zusterschap te herinneren en te vieren. Een moment waarop je als vrouw stil staan en opnieuw verbinding maakt met de innerlijke bron van wijsheid, verbonden met de immense kracht en ondersteuning van het wonderlijke voorouderveld.
Deze bijeenkomsten zijn een warme oproep om recht te staan in de lineage van de hoedsters van de aarde.
Maar deze keer werd ik geraakt door een eenvoudig en mooi lied dat plots weerklonk in de hut en dat is wat ik graag met je wil delen.

Het is stil en donker. De gloed van de warme stenen is zichtbaar.
22 Vrouwen zitten verenigd in de cirkel van de zweethut. Onze harten zijn open, de gebeden worden gesproken, liederen worden gezongen.

De hete stoom neemt mee en transformeert wat klaar is voor verandering.

Wij gaan akkoord dat het tijd is om als vrouw recht te staan en de plaats in te nemen als hoedster van de aarde. Unaniem geloven we dat de tijd is gekomen om een voorbeeld te zijn voor anderen, om zorg te dragen voor de bomen, de bloemen, de planten, het water… want dat is toch wat vrouwen doen.

“Ja”, klinkt het in de hut, “wij kennen het proces van creatie, want wij zijn het die het leven schenken aan onze kinderen”.

Wij zijn verbonden met de aarde, die schenkt, hoedt, draagt…eenvoudigweg omdat wij ook die kracht bezitten. Wij schenken, wij hoeden, wij dragen….

Opnieuw is het stil. Het water wordt over de stenen gegoten en opnieuw neemt de stoom ons mee in een dieper golf van overgave. Handen vinden mekaar, het zusterschap is wedergeboren.

De hut gaat open en een frisse bries bereikt ons allen. We ademen, we danken, we zijn stil.
Vanuit die stilte weerklinkt de vraag of een nieuw lied mag gezongen worden. Twijfelend, zachtjes, gevoelig dringen de eerste klanken en woorden tot me door. Ik word stil en herinner me. Ik kijk langzaam naar de zingende vrouw die haar tranen wegveegt. Ik voel de pijn van het verlies, maar ook de dankbaarheid voor wat geweest is.

De stemmen van de andere vrouwen voegen zich bij de tere klanken van dit mooie lied.. Wat afgescheiden was, wordt verbonden, en de pijn vervaagt in de bloem van dankbaarheid die zich opent.

Het is stil, onze harten zijn verbonden. Wij rusten in deze gloed van zachte liefde.

Een jaar geleden nam mijn lieve vriendin Els afscheid van het leven. Zij was één van die vrouwen die vanuit een zachte kracht en grenzeloze liefde haar dankbaarheid betoonde aan de aarde. Zij wist dit onder te brengen in een eenvoudig en mooi lied dat ik graag met je wil delen.
Dank je Els voor je fijnheid, zachtheid en grote liefde.

Hartegroet,
Griet

Water Transfiguratie Ceremonie met Sandra Ingerman (Video)

Sandra Ingerman, wereldwijd erkend als authoriteit in sjamanisme en healing, deelt hier een prachtige water-transfiguratie ceremonie, die je zo kan volgen. Haar transfiguratiemethode brengt opmerkelijke resultaten en werd ook succesvol toegepast in een medische studie, met erg goed resultaat.

Onze relatie met het water is zo belangrijk, en deze transfiguratie helpt om dit weer te herinneren en aktief te maken.

Als je je mee betrokken voelt met het water kan je nog naar enkele benefietaktiviteiten tvv Standing Rock:

 • zondag 27 en maandag 28 november: Lezing en workshop met Marilyb Black Elk (VS) in Agape.
 • zaterdag 3 december: Benefietconcert “Water is Life” – Peace & Prayer meditation te Merlyn
 • Je kan ook nog bieden op 3 items die Griet en Roel schonken voor de veiling ter voordele van Standing Rock:
 • Deelname workshop Healing Power – Spiritual Light
  “White Puma” print op canvas van Griet Heylen
  “Heart of the Beloved” print op canvas van Roel Crabbé

  Als je graag leert werken met de Transfiguratiemethode & healing met spiritueel licht, dan kan je nog terecht in de workshop “Healing Power – Spiritual Light” van 3 en 4 december.

  Hartegroet,
  Roel

  De Aarde heeft je nodig…

  De aarde heeft ons nodig, ze is in nood en het is aan ons om naar haar kreet van hulp te luisteren.

  We zijn niet gemaakt om uren achter tvschermen door te brengen, te hollen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, onze ouderen te vergeten,…

  Wij zijn hier om onze sacraliteit te herinneren, om het leven te eren en recht te staan en te spreken over wat werkelijk belangrijk is.

  Wij worden gedragen, verzorgd en gevoed door het wonder van de natuur.

  Elke bloem toont je dat het leven heilig is en nog nooit heeft de zon gedacht dat ze haar stralen niet meer zou schenken. Het water stroomt eindeloos en zorgt ervoor dat we als mens hier kunnen leven.

  Word wakker en sta recht, neem je plaats in in de cirkel als hoeder van de aarde.

  Kom op voor de dieren, draag zorg voor het plantenrijk. Sta bewust in het leven en kies ervoor een voorbeeld voor anderen te zijn.

  De aarde heeft je nodig!

  hartegroet,
  Griet.

  Geheim van het leven (Video door Jim Carrey)

  “Wij zijn het licht dat schijnt doorheen alles…”

  Deze uitermate inspirerende video van Jim Carrey spreekt tot het hart over het overstijgen van onze angst, het omarmen van geloof in het leven zelf en de scheppende kracht van het universum, dat zich ontvouwd door jou!

  “Kies liefde: en laat angst je nooit opzetten tegen je vreugdevolle hart”

  We wensen je een schitterende dag!
  Roel

  Je bent een kind van God.

  Waarschijnlijk ken je ook dat gevoel waarop de aarde lijkt weg te glijden onder je voeten?
  Ik herinner me hoe ik op een zeker ogenblik stil zat te staren achter een wit scherm, me afvragend hoe het leven dan wel verder diende geleefd te worden. Het leek alsof alles wat me dierbaar was uit mijn handen leek weg te glippen.

  Toen kwamen volgende woorden in me op. Ik heb ze neergeschreven en draag ze voor altijd bij me. Ze herinneren me aan wie ik werkelijk ben en wat mijn ware taak is hier op aarde. Ik deel ze graag met je:

  “Ik ben een kind van God, een weerspiegeling van goedheid en liefde en het leven nodigt me uit om deze waarheid te herinneren, te omarmen en te leven.

  Ik leef in een eindeloze stroom van mogelijkheden en alles wat er nodig is wordt me ten allen tijde geschonken.

  Wat belangrijk is, is dat mijn hart open is en verbonden met deze waarheid, want dat is mijn grootste taak in dit leven.

  Ik open me voor deze ervaring!”

  Mijn dag begint met deze woorden en eindigt met dankbaarheid voor wat het leven me schenkt. Ze maken me blij en herinneren me telkens opnieuw aan mijn ware aard en missie in dit leven.

  Ik hoop dat ze een steun voor je kunnen zijn op die momenten in het leven waarop je stil staat, geen richting meer weet en je jezelf afvraagt hoe het verder moet. Of misschien kunnen ze ook dienen als dagelijkse reminder dat je een uniek schepsel bent van licht en liefde en dat het jouw taak is dit uit te dragen in dit leven.
  De wereld heeft je nodig!

  In liefde,
  Griet.

  2 internationale kunstenaars brengen schitterende zegeningen

  Diepe stilte en ontroering vullen me wanneer ze het doek bovenhalen. Het is meer dan een jaar geleden dat ik deze mensen met een leeg canvas zag bidden, vragend voor een beeld dat ze konden schilderen ter ondersteuning van het Anam Cara centrum.

  Even later stonden ze lachend naast me: “We both got the same image to give to the center”. Ze vertelden hoe ze beiden in gebed het beeld zagen van een boom waarrond een cirkel van mensen verzameld is, samen verbonden vanuit de harten die doorstromen van licht.

  Ik herinner me nog hoe mijn haren rechtstonden terwijl ik hen vertelde dat het beeld van die boom al meer dan 5 jaar centraal staat in de wekelijkse meditatiegroep. Woorden die natuurlijk met groot enthousiasme door hen onthaald werden.

  En zo reisden ze een jaar lang met dit schilderdoek rond terwijl ze lesgaven en spirituele leraars opzochten in Kroatië, Australië, India en Wenen.

  En nu, één jaar later, zijn we vereerd en blij om deze mooie, integere mensen weer te mogen ontmoeten en het schilderij voor het eerst echt te mogen aanschouwen. In de komende weken, tijdens de 7-of 14 dagen schilderretraite, zullen ze het werk vervolmaken, waarna het een ereplaats zal krijgen in het centrum. We zullen nog een foto posten wanneer het werk klaar is!

  Als je graag van de kans gebruik maakt om van deze mooie mensen te leren, kan dat in de komende weken:

  Visions of Grace: 7 of 14 dagen Visionair schilderen: 13 tem 28 augustus

  Gedurende 1 of 2 weken leer je zelf werken met de Misch -techniek en wordt je gegidst om de diepe rijkdom van de innerlijke wereld op doek te brengen…
  >> Klik hier voor “Visions of Grace”

  Mantra zangavond: Amrita Chanting Circle: vrijdag 26 augustus

  Op vraag van deelnemers aan het eerste weekend Shakti Yoga – mantra meditatie hebben Vera & Kuba beslist om een avond mantra zang te begeleiden. Deze avond is op donatiebasis en zal doorgaan op vrijdag 26 augustus.
  >> Klik hier voor Amrita Chanting Circle

  Nieuwe data! Shakti Yoga – Mantra meditatie: ma 29 & di 30 augustus

  Na een erg succesvolle eerste workshop werden nieuwe data vastgelegd. In deze 2 daagse workshop leer je zelf werken met mantra-meditatie om de stilte van je ware zelf te betreden.
  >> Klik hier voor Shakti Yoga Meditation

  Feest voor Moeder Aarde 2016: za 20 augustus

  Vera en Kuba komen dit jaar mee naar het Feest voor Moeder Aarde dat opnieuw doorgaat in het schitterende Natuurgebied Meerdaalwoud.
  Ze zullen na het ritueel enkele mantras begeleiden rond het rituele vuur.
  >> Klik hier voor Feest voor Moeder Aarde 2016

  Wie weet tot dan!
  Roel

  Keer terug naar de natuur…

  Ik herinner me nog goed mijn eerste Vision Quest. Ik was 17 en zoekende naar bestemming, naar zin, naar mijn plaats in de wereld. Mijn leraars gaven me een plek in de bossen, aan een kleine dolmen van 3 stenen, waaronder ik kon schuilen bij de regen.

  Het was de eerste keer in mijn leven dat ik alleen in de natuur verbleef, zittend in een cirkel van gebedszakjes die ik in de maanden ervoor had gemaakt. De dagen en nachten die ik daar doorbracht markeerden de start van een diepere toewijding aan het pad dat mij roepte: een pad van dienstbaarheid, van verbondenheid, van het verkennen van mijn hart door deze oude manieren van healing en verbinding.

  De wind werd mijn leraar en sprak tot me over standvastigheid. De regen maakte mijn tranen wakker: de vele tranen die ik had verstopt en daar rust vonden, op de rotsen in het bos. De mieren leerden me dat er een groter plan bestaat, ook al lijkt het alsof ik niet wist wat ik deed met mijn leven. De nacht werd één van mijn grote liefdes, die nog steeds groeiende is.

  Deze zomer gingen we met een schitterende groep mensen naar de bergen in Zuid Frankrijk. Gedurende 6 maanden hadden ze zich intensief voorbereid en hun toewijding, verbondenheid en openheid hebben me zoveel geleerd. (Je kan de fotos hier zien)

  Wakend aan het vuur herinnerde ik de Quests die ik zelf heb gedaan in al die jaren. Mijn momenten met bomen, met de zon en de diepe omarming van de aarde. Momenten die mijn liefde voor Moeder Aarde steeds meer deed openbloeien en me leerden dat we allen hier zijn om deze aarde tot een betere plek te maken.

  Het terugkeren naar die verbinding van de natuur is zo belangrijk, en toch maken veel mensen maar weinig tijd om zich zo te openen voor de kracht van de natuur. Ga terug naar de natuur. Al is het voor een uur, een avond, een nacht. Zit met de bomen, luister naar rivieren, naar winden, naar regen.

  Deze aarde is zo bijzonder. Laat haar schoonheid en kracht je leraar zijn!
  Ze zal je helpen je hart te openen.
  Ze zal je toefluisteren hoe je voluit kan leven.
  Ze zal je omarmen, onvoorwaardelijk.

  Hartegroet
  Roel

  Ps: Als je mee met ons Moeder Aarde wil vieren, dan ben je van harte welkom op zaterdag 20 augustus op het schitterende Feest voor Moeder Aarde