Herboren als onze ware ik

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, nog steeds vervuld van de warme zegeningen van een intense, liefdevolle en  omarmende zweethutceremonie lees ik volgende woorden. Ik wil ze graag met jullie delen, ze maken me wakker en nodigen me uit om het beste van mezelf te geven.

Ik hoop dat ze dit ook met jou zullen doen.

Geniet ervan!
In liefde,
Griet.

“Ik geloof in een meedogende God, die slechts een plotse relevatie, een snel gebed, één enkel, oprecht en nederig verlangen het juiste te doen door lief te hebben, nodig heeft om hem te inspireren in te grijpen in het onverantwoorde drama van een roekeloze mensheid.

Wanneer je niet omkijkt en ook niet vooruit, maar diep naar binnen, zie je een licht dat groter is dan de duisternis van de wereld, een hoop die elk begrip overstijgt en een liefde die groter is dan haat.

En wie dat licht ziet volgt het, door het geboortekanaal, naar de wedergeboorte van de mensheid. De barensweeën duren lang en zijn in sommige opzichten weliswaar zwaar maar we worden herboren als ons ware ik. En we zullen nooit, nooit meer genoegen nemen met minder dan wie we werkelijk zijn.

Laat de liefde zegevieren.”

uit: “De leeftijd der wonderen”  – Marianne Williamson

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Voorbij de illusie van scheiding…

Vorige week waren wij samen met velen om afscheid te nemen van een dierbare vriendin. Na een periode van ziekte begrepen zij en haar man dat hun samenzijn hier in dit leven eindigde. In de drie weken tijd die hen nog restte, kwamen zij tot een vreugde en liefde die hen voorbij de grens van dood en leven verbindt. Het mee moge getuige zijn van dit pad van overgave dat twee schitterende mensen, die mekaar zo in liefde omarmen, bewandelen, maakt me heel stil vanbinnen.

Mijn respect voor hun zorg en toewijding voor mekaar en de vreugde en liefde die hen zo verenigt, is groot. Het is een zegen voor ons allen, toont ons de kern van onvoorwaardelijke liefde. Daar waar we durven loslaten zal alles zich tonen.

Toen ik op een zeker ogenblik tijdens haar afscheidscereomnie, hen beiden over mekaar zag zitten, hij in zijn menselijke gedaante, zij in haar Geestelijke vorm, zag ik hoe er geen scheidingslijn is. Er was en is alleen maar samen.

Toen ik zelf nog vrij jong was overleed mijn vader en begreep ik niets van de pijn die ik voelde. Was het de pijn voor het verdriet dat ik bij mijn moeder voelde, was het mijn pijn….ik kon er niet aan uit. Het heeft lang geduurd voor ik dit een plaats kon geven. Rond mijn 40 ste levensjaar zakte ik in een diepte die ik tot dan toe niet had gekend. Er kwam geen einde aan, ik zag de weg niet meer.

In deze diepte her-ontmoette ik mijn vader, in een vorm waarvan ik nooit had gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Ik voelde zijn armen, zijn liefde, zijn zorg en dit heeft me nooit meer verlaten. Mijn dialoog met hem is sindsdien levendig en ik weet dat er grote draagkracht is van hem in alle bewegingen die ik maak in dit leven.

Toen heb ik begrepen dat dood slechts illusie is.

De scheidingslijnen worden steeds doorzichtiger. De hulp van zij die zijn heengegaan is enorm. De voorouders tonen zich. Het is aan ons om ons te openen voor hun liefde en ondersteuning, om het pad vrij te maken. Zodat we gedragen door hun goede raad, hun kracht en hun onmetelijke lichtvibratie, onze taak hier ter harte kunnen nemen.

Er is veel werk hier op aarde. Zolang er kinderen van honger sterven, geen thuis hebben en verloren lopen in deze wereld, zijn we niet klaar met het werk. Het is aan ons om onze taak ter harte te nemen

Het is tijd om bij de vrede te komen in onszelf. Zolang we die vrede niet voelen en leven, zal verdeeldheid zich tonen. Het is onze eerste taak in welke situatie dan ook, vrede uit te nodigen. Hierin kan het pad van overgave zich nestelen. Waar vrede is, kan liefde zich tonen, kan kracht zich verbinden en kunnen we tot ware verbinding overgaan. Daar kunnen we jubelen, vreugde zijn en kan onze haleluja weerklinken tot ver in de wereld.

Kerstmis is een tijd waarin we naar binnen keren, de komst van de Christus verwelkomen. Hij is symbool voor vrede en genade. Hij toont ons het pad van vergeving.

Het is tijd om als broeders en zusters de handen te geven, onze oordelen over mekaar los te laten en onze verantwoordelijkheid op te nemen voor het verdere bestaan van onze planeet. Onze voorouders vormen de cirkel rond ons, zij zijn de draagkracht, dragen de wijsheid en ondersteunen ons in het werk dat er te doen valt.
Laat ons deze cirkel van licht eren,

Wees in mijn naam verenigd, zijn woorden van God. En God is liefde. Wees in liefdes naam verenigd.
Laat ons samenzijn, laat ons ons openen zodat het werk door ons kan gebeuren, in grote dienstbaarheid voor het Geheel.

In liefde,
Griet.

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

De Kracht die mensen verbindt

Een tiental dagen geleden stond ik met mijn goede vriend Wim bij het vuur waarin de stenen voor de Zweethut Ceremonie aan het opwarmen waren. Hij zei me iets wat veel voor me betekende.

Ik vertelde hem over mijn ervaringen van de weken ervoor en de impact ervan. Ik had de avond voor die zweethut het artikel “De Kracht van het Gebed en de Cirkel” geschreven. Een artikel waarvoor ik erg dankbaar ben. Dankbaar voor de kracht die me raakte, en voor het feit dat ik het neerschreef. Aan de reacties van vele mensen te horen, raakte ook hen deze woorden.

Wim en ik spraken over de kracht van het gebed en de zegen die we ervaren dat we steeds opnieuw kunnen samenkomen in cirkels om te bidden voor wat er in onze harten leeft. Te bidden voor elkaar en voor onszelf. Al de gebeurtenissen van de afgelopen weken maakten dat ik me erg ontroerd voelde. Ik schreef het artikel met tranen van dankbaarheid in mijn ogen. Een dankbaarheid die zich nog steeds voortzet.

Een gedachte die me diep beroerd had deelde ik met hem: “Stel je voor dat niemand voor je bid, dat je ziek bent, of stervende, en niemand bid voor je…”
Nog steeds maakt deze gedachte me stil. Ik had nog nooit zo stil bij gestaan. Deze gedachte maakt het leven dat we leiden, vol cirkels, rituelen en gebeden, zo kostbaar en belangrijk.

Wim en ik keken terug naar de tien jaren waarin we elkaar kennen en steeds opnieuw in cirkels samenkomen. We deelden onze dankbaarheid met elkaar en hij lachte plots. Hij zei: “Ja, bidden voor elkaar, dat is het helemaal. En als dat gedaan is, dan beginnen we opnieuw!” En zo is het. Steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw.

In vele sjamanistische volkeren leeft de traditie waarin je bidt voor de 7 generaties voor je en de 7 generaties na je. Je bidt voor je vrienden, familie, voor de mensen, de Aarde. Op deze manier wordt een web gevormd, dat maakt dat niemand vergeten wordt en er voor zorgt dat er in moeilijke tijden altijd iemand is die voor je bid, zodat je de zegen en kracht van deze spirituele praktijk kan ontvangen.

Maar ook maakt het dat je voortdurend in contact komt met de stem van je hart. Want uiteindelijk is wat we ‘gebed’ noemen, gewoon jouw contact vanuit je hart met het Leven. En bovenal opent het gebed ons voor de zegeningen van het leven en voor nieuwe dimensies van het hart. We hoeven daarvoor geen specifieke religieuze opvattingen te hebben, gewoon de openheid om ons hart te verbinden met de bron van leven, hoe we die bron ook wensen te noemen.

Een vriendin van me heeft het momenteel erg moeilijk. Er brand een kaarsje voor haar hier naast me. Ik zie haar graag. En in het kaarslicht brand het lied van mijn hart, dat vertrouwt in het leven en deuren opent naar hulp, kracht en ondersteuning, vrede, vriendschap en liefde.

De meeste mensen hebben ooit wel de kracht van het gebed ervaren. Meestal pas in moeilijke momenten, waarin we ons openen voor een grotere kracht, voor een grotere liefde, voor de hulp die het leven ons wil bieden. En wanneer we ons openen begint het leven door ons te stromen, om pijnen te genezen, de liefde te herinneren en onze waanbeelden en angsten los te laten.

Het is goed ons steeds opnieuw te verbinden met die mooie kracht die door ons wil stromen. Om ons te openen voor groeiende liefde en, eens we overstromen, alles te zegenen wat leeft. We verbinden ons zo weer met het Levensweb en kunnen thuiskomen in het hart, waar alle zegeningen geboren worden. We worden dan weer wakker als mooie mensen, met een stralend hart.

In liefde,

Roel

Je kan hieronder je reactie plaatsen…
Indien je op de hoogte wil blijven van deze blog kan je je rechtsbovenaan op deze pagina inschrijven voor de Blog-Nieuwsbrief…