De Gave van Keuze – Good Buffalo Eagle (Video)

Deze diepgaande native boodschap van Good Buffalo Eagle is een parel op te delen. We maakten hieronder ook een vrije vertaling van de tekst. Zeer inspirerend!

Ik ben ‘Good Buffalo Eagle’ en dit zijn mijn woorden.

De schepper gaf alle tweebenige wezens een sacrale gave. Wij noemen dit het geschenk van “keuze”. Waar we ook geboren worden, we komen allen naar deze aarde met deze gave. Samen met deze gave van keuze hebben alle tweebenige wezens een innerlijk aanvoelen van weten wat juist en fout is. Daarom, geeft de gave van keuze ons de mogelijkheid om vanuit bewustzijn te kiezen.

Mijn Paulene, de vrouw van mijn hart, zegt dan in haar Navajo taal dat ‘leven’ een ‘wandeling’ is, een reis. Dus, als ons leven op Moeder Aarde een reis is, zijn er twee manieren om te wandelen. Door de gave van keuze toe te passen kunnen we kiezen om vooruit te wandelen, of we kunnen kiezen om achteruit te wandelen.
Omdat we bewust kiezen, met elke stap die we vooruit of achteruit zetten zijn wij verantwoordelijk. Omdat wij verantwoordelijk zijn, zijn er gevolgen

Gevolgen worden echter niet gekozen. Ze kunnen later komen, maar stilaan zullen ze komen. Onze keuze om vooruit te wandelen zal beloond worden met gevolgen die het pad verlichten naar vrede, geluk, vreugde, comfort, kennis en wijsheid. De keuze om achteruit te wandelen brengt de tweebenige wezen gevolgen van ellende, wanhoop en duisternis.

Op het einde van ons leven, wanneer onze lichamen in Moeder Aarde gelegd worden, zullen we voor onszelf weten of we tweebenige wezens waren vervuld met licht of tweebenige wezens gevuld met duisternis. Op dat moment kunnen we niet met de vinger wijzen, we zullen dat weten omdat wij diegene waren die kozen om vooruit naar het licht of achterwaarts naar de duisternis te wandelen.

Luister naar mijn woorden: Je kan je omkeren naar een nieuw begin. Geloof de duistere fluisteringen niet die je verleiden om achterwaarts te wandelen. Op elk moment in je leven, ongeacht hoe jong of oud je bent heb je de kracht om je om te keren en vooruit te wandelen.
We nodigen iedereen uit om de kracht van de gave van keuze te gebruiken, die ons zal onderwijzen. Laat ons naar het heden kijken en met een vooruitblik naar de toekomst naar wat we kunnen worden – een tweebenig wezen vervuld met licht.

Ik ben ‘Good Buffalo Eagle. Ik heb gesproken.

Comments

 1. Graag deel ik met jou dit stukje uit mijn eerste boek (in spé)
  Omdat NU… met de opening van het Leeuwenpoort Portaal (van 8 tot 12/8) onze ingesteldheid zo belangrijk is…

  BEWUST CO-CREËREN VAN DE ‘NIEUWE AARDE’
  en ASENTIE

  ONTWAAK… EN DROOM IN SCHOONHEID

  Vanuit mijn VERBINDING met de BRON,
  ‘DROOM’ ik bewust meer dan levensecht,
  ‘voel-ualiseer’ dankbaar en genietend,
  mijn diepste harts- en ziele verlangens tot leven,
  in elk nieuw HIER en NU…

  ‘IK BEN’ zo
  bewust co-creator van de ‘Nieuwe Aarde’
  in het huidige Gouden ‘Aquariustijdperk’

  PUZZEL
  Een hoop puzzelstukjes, die ik jarenlang vergaarde op mijn zoektocht naar ‘zinvol leven vanuit mijn hart’, ten voordele van mezelf en daardoor automatisch ook ten voordele van het Grotere Geheel…
  vielen nog niet zo lang geleden ineens allemaal op hun plaats.
  Heel wat ‘weten’ en ‘begrip’, jarenlang ‘toepassen’ en zelfs wat ik ervaarde als doorleefde wijsheid, en deelde met wie het wou horen, kreeg ineens een heel nieuwe dimensie.
  Een veel dieper invoelen, beleven en gewaar zijn van de samenhang…
  AL-EEN
  Alsof ik, de hele puzzel ineens overzag, het helemaal tegelijk ervaarde, beleefde, doorleefde met alle onderlinge verbindingen… en tot in de kleinste details… in een energie van onuitspreekbare dankbaarheid, welbehagen, rust en vertrouwen…
  Het voelt alsof woorden overbodig zijn, zelfs afbreuk doen… aan een steeds als nieuw ervaren…
  Alles wat ik aannam als waarheid voor mij, zelfs vaardigheden waarop ik trots was ze eindelijk onder de knie te hebben, vielen weg…
  Alle aannames werden met één veeg weggewist…
  Niets was nog hetzelfde…

  DELEN

  De geboren leraar in mij, voelde een enthousiaste, onstuitbare drang dit onuitspreekbare gevoel te delen met jou…
  te pogen woorden te vinden die de bijhorende frequentie in zich dragen…
  om de levensvonk… de ‘Bron’ in jou… in zowat elk ‘HIER en NU’ te mogen ervaren… te be-leven… te ‘ZIJN’… in je fysieke lichaam…
  De ‘Bron’ in jou met de kracht die universa creëert…

  Temeer dat in mijn herinnering werd gebracht… dat ik ooit, na een intense zielentocht doorkreeg dat ik…
  HET ‘DROOMKASTEEL BEN’ VAN OVERVLOED EN DIVERSITEIT…
  Zonder te begrijpen wat dat inhield… werd me toen duidelijk gemaakt dat mijn taak hier is… mijn medemens terug te helpen ‘CREËREND DROMEN’…
  Alweer een puzzelstukje dat op zijn plaats valt…

  CONTRAST, VERLANGEN en EXPANDEREN…

  Voor je geboren werd in dit lichaam begreep je de waarde van
  Contrast, Verlangen en Expanderen…
  Dat was de bedoeling van het grote expansie-spel, en de rede waarom de ‘Bron’ zich opsplitste in ontelbare zielevlammetjes elk met unieke eigenschappen en talenten…
  De ‘Bron’ creëert elk verlangen met de snelheid van de gedachte…
  en heeft het verlangen te EXPANDEREN…
  Elk ziele vlammetje is één licht-partikeltje van de ‘Bron’…
  met dezelfde creatiekracht die universa creëert.

  Om het Expansie-spel mogelijk te maken beslisten we samen door ‘de nevelen der vergetelheid’ te vergeten wie we werkelijk zijn… om zoveel mogelijk te kunnen ervaren…
  Elke ervaring is alleen maar dat… zonder oordeel goed of slecht… met als uiteindelijk doel… te Expanderen… elke expansie van elk zielevlammetje, hoe klein ook… is simultaan expansie van elk deeltje van de ‘Bron’… en het ‘Grotere Geheel’
  We kregen hier op aarde enkele unieke geschenken:
  -vrije wil
  -contrast:
  -emoties
  -gevoelens
  -verlangen

  Het hele opzet van het expansie spel is:
  Enthousiast van het spel en het leven genieten, veel plezier maken in een menselijk lichaam… ERVAREN en op een makkelijke manier EXPANDEREN.
  In onze menselijke verschijningsvorm, zelf leren creëren wat we in de Liefde van de BRON met de snelheid van de gedachte zomaar manifesteerden.
  Het principe was en is:
  Onze ziel, (het ‘ZELF’ met hoofdletters)… onze Goddelijke vonk… het stukje van de ‘Bron’ in ons… leert omgaan met de vrije wil… hier op aarde… in de verdichting van de materie van een sterfelijk menselijk lichaam.
  Het Hoger onbeperkte LICHT-wezen
  -dat er bewust voor kiest te leren mens zijn
  -te leren zelf Liefde te verdienen…
  -wat resulteert in… zijn verlangens materialiseren in het fysieke bestaan!

  Zolang we van het spel kunnen genieten… ons gelukkig voelen…
  Terwijl we dankbaar en bewust… gebruikmaken van de expansiekansen die de contrasten ons bieden… zijn we verbonden met de ‘Bron’ en onze creatiekracht… en expanderen we op een makkelijke, aangename manier…
  Zo materialiseren we ZELF steeds meer in ons leven, waarnaar we echt verlangen.

  Contrast versus verlangen:
  Je incarneerden al talloze keren om het grote expansiespel te komen spelen. Elke keer kwam je ervaren met als doel te expanderen…
  CONTRAST:
  Pijn is noodzaak maar lijden is een optie:
  ‘EMOTIE’: is alles wat je door elkaar schud, wat niet goed voelt of pijn doet… in vele nuances… toont jou dat je kijkt vanuit je kleine ‘ik’… je ego… vanuit ‘angst’ die zich vertaalt in ‘verzet’ of ‘tekort’…
  Emotie toont steeds dat je uit de verbinding bent met de ‘Bron’… toont je dat je zo meer en meer creëert wat emotie veroorzaakt in je fysieke bestaan…
  ‘GEVOEL’: is aangenaam… wat goed voelt in vele nuances… en toont je dat je door de ogen van de ‘Bron’ kijkt… je intuïtie… je ziel… dat je de juiste beslissing vanuit je hart neemt, die ook steeds het beste is voor iedere betrokkene en het ‘Grotere Geheel’… toont dat dit naar expansie leid en meer creëert wat je goed laat voelen in je fysieke bestaan…
  Elk ’contrast’ toont duidelijk wat wel en niet goed voelt… elk ‘contrast’ is je persoonlijke GPS… om te kunnen kiezen voor wat… ook op langere termijn… het meest bevredigend is voor jou en het ‘Grotere Geheel.

  VERLANGEN:
  Elk contrast toont waar je niet bewust voor kiest en creëert onmiddellijk zijn ENERGETISCH tegengestelde in de BRON… jouw VERLANGEN… en wordt opgeslagen in jouw ‘DROOMKASTEEL’
  Door je kleine ‘ik’ je ego, weer helemaal in resonantie te brengen met de ‘BRON’… met je ‘IK BEN’… stijgt je trilling, waardoor het verlangde zich automatisch in jouw materiele werkelijkheid kan beginnen manifesteren.
  Onze gevoelens en emoties tonen ons de weg… om te voelen, te ervaren, met welke keuzes we de meest duurzame vreugde en voldoening…
  LIEFDE dus… kunnen creëren in ons leven.
  GEVOEL = LIEFDE = BEWUSTZIJN = LICHT
  EMOTIE = ANGST = ONWETENDHEID = DUISTERNIS
  Vanuit onwetendheid, keer op keer, leven na leven opnieuw ervaren… experimenteren… verschillende keuzes maken… en zo BEWUSTER worden wat die keuzes ons brengen… tot we voldoende BEWUSTZIJN hebben verworven… OM HELEMAAL VRIJ TE ZIJN alleen nog die keuzes te maken, waarmee we steeds meer en meer ‘LICHT en LIEFDE’ genereren…
  Dat is EXPANDEREN
  We EXPANDEREN ten voordele van onszelf… en daardoor automatisch ook ten voordele van de ‘BRON’…
  (er zijn enkele films die dat principe heel eenvoudig en makkelijk te begrijpen maken… vb Het hoofdpersonage wordt steeds opnieuw wakker op de dag voor kerstmis en beleeft/ervaart die dag steeds opnieuw… maakt telkens andere keuzes… experimenteert… tot hij/zij HET BEWUSTZIJN VERWORVEN HEEFT om die keuzes te maken die duurzame Liefde creëert in zijn/haar leven. Pas dan ontwaakt hij/zij op kerstdag in een nieuwe dag… een nieuw leven…

  JOUW DROOMKASTEEL:

  In deze uitzonderlijke tijden stijgt de trilling van Gaia fenomenaal, waardoor ook jouw trilling en bewustzijn verhogen.
  Door je verhoogde bewustzijn word het hele opzet van wat we hier komen ervaren ook duidelijker en makkelijker!
  Door het contrast in jou, je duidelijk gemaakt door je emoties…
  dus door het ervaren van een onaangenaam of pijnlijk gevoel:
  Angst, agressie, arrogantie, egoïsme, verdriet, boosheid, jaloersheid, gekwetstheid, wantrouwen, kwaadheid …
  heb je gelijktijdig, dus simultaan en automatisch…
  het tegenovergestelde daaraan energetisch gecreëerd in jouw speciale plekje in de ‘BRON’.
  Laat ons dat speciale plekje ‘JOUW DROOMKASTEEL’ noemen
  Dus hoe meer contrast, emotie, pijn je hebt ervaren in je fysieke leven, hoe meer verlangens je energetisch reeds hebt opgeslagen in jouw droomkasteel.
  Dus al jouw verlangens bestaan reeds energetisch in al zijn details… al ben jij je daarvan niet bewust!!!…

  Piekeren over, blijven denken aan, beredeneren, vertellen, je gelijk willen halen, anderen de schuld geven…
  of treuren over je gemis, jezelf slachtoffer voelen, inert wanhopen, lijden… tot ziek worden toe…
  of je opstandig, in boosheid of wanhoop, vermoeidheid, ziekte, verzetten tegen wat is, namelijk datgene wat je niet meer wil ervaren…
  je hele scenario’s inbeelden en verschillende negatieve variaties, en eventualiteiten: wat-als… doemscenario’s be-leven en eindeloos her-beleven…
  (wat we allemaal doen en meesterschap over verworven hebben)
  EEN FILM…
  die blijft en blijft afspelen, herbeleven

  Dat alles is niets anders dan…
  -WEERSTAND BIEDEN…
  -NIET TOELATEN…
  dat het verlangde…
  op een heel natuurlijke manier…
  zoals een beek van een bergflank…
  naar je toestroomt in je materiële bestaan!!!

  Je vormt zo een dam van lage trilling die de stroming van de beek stopt!!!
  Je staat letterlijk jezelf in de weg!
  Jij bent die dam!
  Daardoor kan het reeds gecreëerde verlangen, zich niet materialiseren in je fysieke dagdagelijkse werkelijkheid…
  Het houd je trilling laag en je lijd…
  Zolang je in deze lage trilling blijft, trekt je alleen maar meer aan, dat op die golflengte trilt…
  dus meer en meer toestanden die emotie, gemis, pijn, wanhoop, woede, ziekte, enz… voortbrengen.
  En zo dus ook meer en meer ongewenste ervaringen!!!

  TOELATEN = MATERIALISEREN
  KIES EEN NIEUWE FILM

  Laat jouw verlangen nu toe in je materiele bestaan:
  Laat alle details los!
  Neem een algemeen gevoelsbeeld van je verlangen,
  de essentie ervan…
  Voel het in al zijn heerlijke gewaarwordingen, geniet, alsof dat waarnaar je verlangt hier in de materie reeds jouw deel is…
  Met al je zintuigen
  HOOR, ZIE, PROEF, RUIK, VOEL HET…
  VOEL-UALISEER HET, BELEEF HET, DOORLEEF HET, ERVAAR HET, GENIET HET, DEGUSTEER HET…
  Zo breng jij jouw trilling, je vibratie op gelijke hoogte met je verlangen!
  Wanneer de trilling gelijk is aan je verlangen, kan het verlangde zich beginnen materialiseren in je dagdagelijkse leven!
  Het is kosmische wet… dat het gelijke het gelijke aantrekt!
  Maak dit nieuwe scenario, leef in deze film…
  (maar verlies je niet in details… details brengen je makkelijk bij je gemis of verzet en verlaagt je trilling ogenblikkelijk)
  De film waarin je ervaart, hoe dankbaar, vervuld, gelukkig,
  enthousiast, extatisch… enz… je bent… met dit vervulde verlangen!
  Dat vergroot de doorstroming
  (van je beek, je stroom van verlangens)
  Voel je dankbaar en gelukkig!!! En geniet ervan!!!

  BREEK JE DAM

  Hoe langer je dit toepast hoe meer jouw beek opnieuw aan kracht wint…
  Eerst zal het als een bronnetje doorheen jouw dam sijpelen…
  Hoe sterker jouw zelfgebouwde dam, hoe langer/meer hoge trilling er nodig is voor de totale afbraak ervan…
  Hoe meer je erin slaagt in hogere trilling te blijven, hoe meer kracht je beek krijgt…
  tot het opnieuw een wild stromende bergbeek wordt die het altijd bedoelt was te zijn…
  En sneller en sneller, tot uiteindelijk ogenblikkelijk, jouw verlangens zich onmiddellijk materialiseren in je dagdagelijkse ervaringen

  DAT IS WAT HET BETEKENT TE ‘DROMEN IN SCHOONHEID’
  ‘DROMEN IN SCHOONHEID’ IS ‘CREEEREN’ in de 5de dimensie
  Jouw verlangens materialiseren is ‘EXPANDEREN’ is ‘GELUKKIG ZIJN’ is ‘ZELF’ LIEFDE VERDIENEN/GENEREREN
  WAKKER DROMEN!
  Dit is… hoe je hier komt leren als energetisch onbeperkt wezen, ‘MENS’ te ‘ZIJN’

  • Dankjewel, Viviane!
   Hele mooie adviezen, op een voor mij heel mooi moment!
   Kiezen voor een andere film!
   Op een dag ben ik lang genoeg ziek geweest en heb ik genoeg van het afdraaien van de nare films. Laat dat deze dag zijn!!
   Ik print je tekst en ik oefen!
   Succes met je boek, wanneer komt het uit? :o)

   • Hallo Janneke,
    heel veel succes gewenst!!!
    Uit ervaring kan ik je meegeven:
    -maak verbinding met je inwendige elementalen en vraag hun hulp om je lichaam te helen.
    Aardewezens: de gnomen,
    Waterwezens: de undines/nimfen,
    Luchtwezens de Silfs,
    Vuurwezens: de salamanders/draken/krokodillen
    Ze zullen je met heel veel plezier helpen en begeleiden vanuit hun Bron-verbinding en voor jou zorgen zoals voor de rest van de natuur… je moet er alleen om vragen!
    Nog even dit:
    -heb vooral geduld met jezelf
    -stop met elke vorm van zelfkritiek…
    Wanneer je in de fout gaat, complimenteer jezelf… vb: “deze fout maak ik wel voor honderd % goed”… (zodat ik er uit kan leren bijvoorbeeld)… Humor maakt makkelijker en luchtiger… dus lach er om… Ik denk dan aan een baby die leert lopen, die geef je ook aanmoedigingen… behandel jezelf net zo ondersteunend en Liefdevol!!!… Dat brengt je onmiddellijk in een hogere meer gewenste trilling… Niet altijd even makkelijk… maar o zo bevrijdend…
    Ik geef ook begeleidingen in al deze materie… en ascentie symptomen die we soms interpreteren als ziekte…
    Dus mocht je het even niet meer zien zitten alleen… kan je desgewenst ook bij mij terecht.
    Warme groetjes
    Viviane

    Ik heb echt geen idee wanneer mijn boek organisch zal vol-groeid zijn 🙂

Speak Your Mind

*