Kracht van het Voorouderveld

Sinds eeuwen worden de voorouders geëerd in deze tijd van het jaar. Het is de tijd waarin de sluiers tussen onze wereld en die van de overledenen het dunst is. De verbinding met de voorouders speelt een belangrijke rol binnen het sjamanisme. Hun krachtveld is fundamenteel verbonden met ons eigen leven. Wanneer we kijken in de wereld rondom ons zien we dat de verbinding met de voorouders overal een grote rol speelt, al lijkt dit in onze westerse cultuur wat verwaterd te zijn.
Keltische Jaarfeesten

We naderen de tijd van Samhain, één van de acht voornaamste Keltische rituelen. Het is het feest van de doden, en in deze traditie tevens het Nieuwjaarsfeest. Het leven en wat we ‘dood’ noemen, is immers verbonden. Later werd dit ritueel door de verchristelijking van naam veranderd: “Allerheiligen – Allerzielen”. Zoals bij de meeste veranderingen van traditie, werd de essentie van deze rituelen echter bewaard.

Het zijn immers de fundamentele momenten in de jaarcyclus, die eeuwenlang worden gevierd. Tradities veranderen van vorm, maar wanneer we doorheen de vorm kijken, komen we steeds weer terecht bij hun essentie en ware kracht.

De traditionele culturen zijn gefundeerd op het bewustzijn dat alles leeft en verbonden is. Alles is doordrongen van ziel en reikt voorbij het oprijzen en vallen van vorm. De voorouders worden geëerd vanuit het bewustzijn dat hun leven maakt dat wij hier zijn. Ze spreken nog steeds tot ons in stille fluistering en in dromen. Hun wijsheid huist in onze botten en stroomt door ons bloed.

Het voorouderveld omvat “zij die ons zijn voorgegaan”. Niet alleen is dit een krachtveld waar we ons dieper mee kunnen verbinden, we zijn er zelf ook deel van. Hoe we het ook draaien of keren, wij zijn voorouders, of we nu zelf kinderen hebben of niet, we staan in het veld waarin allen verbonden zijn.

Deze tijd vraagt van ons onze kracht te verzamelen. Tenmidden van een wereld die op instorten lijkt, worden we uitgenodigd te herinneren wie we werkelijk zijn. We worden uitgenodigd voor onszelf te ontdekken en wat essentie is. Een ontdekkingstocht die ons vroeg of laat brengt bij de waarheid van ons hart. Net als onze voorouders, wil elk van ons vrede, leven in verbondenheid en het gevoel thuis te zijn op deze wonderlijke planeet. Het hart is onze gids naar een meer stralende toekomst en kan ons helpen de weg te vinden uit het eindeloze labyrint van verhalen en illusie.

Mijn persoonlijke verbinding met de voorouders heeft me altijd uitgenodigd te groeien in liefde. Ze leerde me de tijdloze stroom die doorheen de mensheid loopt te herkennen. Ze leert me de waarde van het gebed. Net zoals we gebeden van schoonheid koesteren voor de kinderen en zij die gaan komen, zo stromen er tijdloze gebeden van schoonheid van de voorouders naar ons toe.

Het is tijd onze plek in de cirkel van het leven in te nemen en te bouwen aan een stralende toekomst. Elke dag opnieuw. Wanneer we de verhalen loslaten en thuiskomen in het veld van eindeloze mogelijkheden, voelen we de zegen van de voorouders.

Het is goed op onze eigen manier de verbondenheid met de voorouders te eren. Zo baden we vorig weekend met de Voorouders in de Zweethutceremonie.

En zo duiken we ook dit jaar weer diep het voorouderveld in met de Sjamanistische Voorouderworkshop: Zegen van de Voorouders.

Het is goed je eigen manier te vinden, en je bewust te richten tot hun wonderlijke kracht en boodschap. Ze zit in onze botten en stroomt door ons bloed.

In liefde,
Roel

Ps: Je kan meer artikels lezen over de voorouders: Gebeden van de Voorouders
>>> Indien je graag op de hoogte blijft van verder Blog-Artikels, kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven.
>>> Reacties kan je hieronder posten

Comments

  1. hallo, ik eer de voorouders, die lange lijn van vrouwen en mannen waaruit ik en wij allemaal zijn voortgekomen. Als een vrouw op het pad van de Godin waarop ik ondersteund wordt door de priesterestraining die ik volg bij spiritueel centrum voor godintraditie en sjamanisme wilde wijze vrouw voel ik hen meer dan ooit dicht bij mij. Zij hebben de poorten geopend naar de godin, onze wilde ziel, het rituele dansen en leven. duizenden jarenlang is hun wijsheid doorgegeven om ons te voeden. En voor wie luistert,De voorouders spreken tot ons in de wind, her geritsel van bladeren, de roep van de dieren en in ons eigen hart…
    Dank voor jullie prachtige werk,roos

Speak Your Mind

*