Hier voor niets minder dan dit.

Ik hou van de wijze woorden van Chief Arvol Looking Horse:

“Elk van ons is naar hier gebracht, in deze tijd en deze plaats, om persoonlijk de toekomst van de mensheid te bepalen. Je dacht toch niet dat je naar hier bent gebracht voor iets minder dan dat?”

In deze periode van het jaar staat het werken met het Voorouderveld voor Griet en mij erg centraal. We doen dit niet vanuit een louter terugkijken naar wat was, maar door ons te richten op een dieper besef van onze plaats in de stroom van het leven. Want hoe we het ook draaien of keren, onze plaats in de stroom van het leven is altijd gerelateerd aan de Voorouders en “Zij die gaan komen”. Alles is verbonden.

De laatste weken hebben we gebeden, gedanst en gezongen in het teken van onze verbondenheid met de Voorouders. En zo bidden we morgen opnieuw in de zweethutcermonie. Dit zijn momenten om terug te keren naar de innerlijke stilte en te kijken vanuit het hart. Wanneer we dit doen kunnen we enkel tot de realisatie komen dat de grote droom van de mensheid altijd een droom van goedheid is geweest. Het oprechte gebed van onze voorouders zet zich voort in onze harten, om doorgegeven te worden aan zij die gaan komen.

Deze tijden zijn gekenmerkt door de geboorte van het nieuwe. We zien structuren verbrokkelen. Al deze bewegingen op Moeder Aarde roepen ons tot essentie en het eren van het heilige aspect van het leven. Een oproep tot het opnemen van je verantwoordelijkheid en scheppende kracht. Want dit is de kracht van transformatiemomenten als deze: Ze roepen ons terug uit de torens van het hoofd naar de realiteit van het hart.

Dit is de tijd waarin de mens niet anders kan dan te beseffen dat de zaadjes van vandaag, de vruchten van morgen geven.

Ik geloof dat het is zoals in de woorden van Chief Arvol Looking Horse: het is zo dat jij persoonlijk kiest waar je je scheppende kracht op richt, wat je voedt en wat je deelt. Jij maakt het pad. Dit besef is het grote geschenk van deze tijd.

We hebben allen de keuze. Er groeit het bewustzijn dat de enige plaats waarin we kunnen handelen, het Nu is: het verleden is voorbij en is enkel nog een droom, de toekomst ligt volledig open. De rest van het leven begint hier en Nu en elk van ons mag kiezen hoe we dit verdere leven starten.

Ik geloof dat de voorouders bidden, nu, voor jouw hart. Dat je je zo vrij mag voelen dat je er voor kiest de vreugde en goedheid van je hart onvoorwaardelijk in te zetten voor het welzijn van iedereen.

En ik geloof dat het nu tijd is onze harten in te zetten en een gebed te leven, voor de toekomst van Zij Die Gaan Komen. Ik geloof dat dit gebed een gebed van vreugde en vrijheid is. Een gebed gesproken in de stilte van ons hart en zichtbaar gemaakt door onze gedachten, woorden en handelingen.

Ik geloof dat het zo eenvoudig is:
Dit is de tijd voor jou
En voor elk van ons.

Hartegroet,
Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Voorouder en Ritual Healing workshop

Lieve mensen,

We plaatsten 2 nieuwe workshops op de website, die we graag aan jullie kenbaar maken:

In het Licht van de Voorouders

Sjamanistische Healing workshop

door Roel Crabbe

zondag 30 oktober te Koningsteen

In deze Intensieve Sjamanistische workshop staan healingrituelen binnen het voorouderveld centraal. De focus ligt op je persoonlijke en directe ervaring van het voorouderveld als bron van kracht en inspiratie.

Deze workshop gaat door in de periode van Allerheiligen Allerzielen, in de Keltische traditie het Shamain feest. Dit is het moment in het jaar dat de sluiers tussen de werelden het dunste zijn en het voorouderwerk in vele tradities centraal staat.

De rituelen zullen toelaten persoonlijke thema’s te openen voor healing en kracht. We komen samen in de keuze onze kracht en zegen te aktiveren, voor de voorouders, onszelf en zij die gaan komen.

>>> Lees meer over Sjamanistische Voorouderworkshop 

 

Ritual Healing

Rituele Healing Intensieve

door Griet Heylen en Roel Crabbe

10 & 11 december te Koningsteen

In deze Healing Intensieve brengen Griet Heylen en Roel Crabbe hun kracht in het werken met healingrituelen samen. Centraal staat het veld van rituele energie waarbinnen persoonlijke thema’s voor healing opgedragen kunnen worden.

De focus staat op het werken in het veld van Spirit, in essentie, stilte en aanwezigheid.

In deze diepgaande workshop delen Griet en Roel de stille essentie van hun werk. Een terugkeer naar de pure kern, los van vorm of dogma.

 >>> Lees meer over “Ritual Healing”

Met warme groet,
Griet en Roel

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op deNieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

 

Kracht van het Voorouderveld

Sinds eeuwen worden de voorouders geëerd in deze tijd van het jaar. Het is de tijd waarin de sluiers tussen onze wereld en die van de overledenen het dunst is. De verbinding met de voorouders speelt een belangrijke rol binnen het sjamanisme. Hun krachtveld is fundamenteel verbonden met ons eigen leven. Wanneer we kijken in de wereld rondom ons zien we dat de verbinding met de voorouders overal een grote rol speelt, al lijkt dit in onze westerse cultuur wat verwaterd te zijn.
Keltische Jaarfeesten

We naderen de tijd van Samhain, één van de acht voornaamste Keltische rituelen. Het is het feest van de doden, en in deze traditie tevens het Nieuwjaarsfeest. Het leven en wat we ‘dood’ noemen, is immers verbonden. Later werd dit ritueel door de verchristelijking van naam veranderd: “Allerheiligen – Allerzielen”. Zoals bij de meeste veranderingen van traditie, werd de essentie van deze rituelen echter bewaard.

Het zijn immers de fundamentele momenten in de jaarcyclus, die eeuwenlang worden gevierd. Tradities veranderen van vorm, maar wanneer we doorheen de vorm kijken, komen we steeds weer terecht bij hun essentie en ware kracht.

De traditionele culturen zijn gefundeerd op het bewustzijn dat alles leeft en verbonden is. Alles is doordrongen van ziel en reikt voorbij het oprijzen en vallen van vorm. De voorouders worden geëerd vanuit het bewustzijn dat hun leven maakt dat wij hier zijn. Ze spreken nog steeds tot ons in stille fluistering en in dromen. Hun wijsheid huist in onze botten en stroomt door ons bloed.

Het voorouderveld omvat “zij die ons zijn voorgegaan”. Niet alleen is dit een krachtveld waar we ons dieper mee kunnen verbinden, we zijn er zelf ook deel van. Hoe we het ook draaien of keren, wij zijn voorouders, of we nu zelf kinderen hebben of niet, we staan in het veld waarin allen verbonden zijn.

Deze tijd vraagt van ons onze kracht te verzamelen. Tenmidden van een wereld die op instorten lijkt, worden we uitgenodigd te herinneren wie we werkelijk zijn. We worden uitgenodigd voor onszelf te ontdekken en wat essentie is. Een ontdekkingstocht die ons vroeg of laat brengt bij de waarheid van ons hart. Net als onze voorouders, wil elk van ons vrede, leven in verbondenheid en het gevoel thuis te zijn op deze wonderlijke planeet. Het hart is onze gids naar een meer stralende toekomst en kan ons helpen de weg te vinden uit het eindeloze labyrint van verhalen en illusie.

Mijn persoonlijke verbinding met de voorouders heeft me altijd uitgenodigd te groeien in liefde. Ze leerde me de tijdloze stroom die doorheen de mensheid loopt te herkennen. Ze leert me de waarde van het gebed. Net zoals we gebeden van schoonheid koesteren voor de kinderen en zij die gaan komen, zo stromen er tijdloze gebeden van schoonheid van de voorouders naar ons toe.

Het is tijd onze plek in de cirkel van het leven in te nemen en te bouwen aan een stralende toekomst. Elke dag opnieuw. Wanneer we de verhalen loslaten en thuiskomen in het veld van eindeloze mogelijkheden, voelen we de zegen van de voorouders.

Het is goed op onze eigen manier de verbondenheid met de voorouders te eren. Zo baden we vorig weekend met de Voorouders in de Zweethutceremonie.

En zo duiken we ook dit jaar weer diep het voorouderveld in met de Sjamanistische Voorouderworkshop: Zegen van de Voorouders.

Het is goed je eigen manier te vinden, en je bewust te richten tot hun wonderlijke kracht en boodschap. Ze zit in onze botten en stroomt door ons bloed.

In liefde,
Roel

Ps: Je kan meer artikels lezen over de voorouders: Gebeden van de Voorouders
>>> Indien je graag op de hoogte blijft van verder Blog-Artikels, kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven.
>>> Reacties kan je hieronder posten

Omarm de wereld in stilte

Vorig weekend gingen we van start met het Eerste weekend van “Het Pad van de Gewonde Genezer”, een training in sjamanistisch healingwerk. Het weekend liet een grote indruk op me na, die me wat stil maakte. Nu, vier dagen later, merk ik dat ik nog steeds wat stiller ben dan normaal. Niet alleen de deelnemers maakten in dit weekend een dieper contact met hun leraars en gidsen uit de sjamanistische dimensie, maar ook voor mij was dit zo.

Op een gegeven moment tijdens het weekend deden de deelnemers een sjamanistische trancereis naar een leraar in de onderwereld: een genezer(es) met wie ze contact maakten om te leren over wie we zijn en hoe we meer kunnen leven vanuit de ervaring van heelheid en verbondenheid.

Ik tromde en zong mee met mijn leraars, terwijl de deelnemers zich begaven op een reis in de dimensie van de ziel. Mijn aandacht was volledig gericht op een gebed voor hun reis. Op een gegeven moment tijdens de reis kwamen er allemaal herinneringen naar boven. Herinneringen van een specifieke trancereis die ik een twaalf jaar geleden deed, toen ik mijn eigen training in het sjamanisme begon. Het was een reis naar de voorouders.

De reis die ik toen deed had een diepe indruk op me nagelaten. Na de reis huilde ik. Ik voelde me alsof ik tot in het diepste van mijn wezen geraakt was. En ongetwijfeld was dit zo. In deze reis ontmoette ik mijn voorouders en zij toonden me iets over wie ik werkelijk ben. Een ervaring die in vorm zo eenvoudig was, maar me doordrong tot in elke vezel. Een ervaring die een grote gids werd op mijn levenspad.

Nu, tijdens het trommen, spoelde deze golf van herinneringen over mee heen. Net als de deelnemers van dit healingweekend, werd ook ik opnieuw in contact gebracht met wat ik als de kern van mijn wezen ervaar. Ik kwam in contact met een ontzaglijk gevoel van lotsbestemming, van thuiskomen en essentie. Een heel eenvoudig gevoel mezelf te zijn.

Terwijl ik verder tromde en zong voor mijn reizende vrienden, ervoer ik een enorme stilte.
En in de stilte ruimte
En in de ruimte een allesomvattende leegte.
Het was alsof ik in de leegte de schepping omarmde.

Na deze trancereis en het delen van ervaringen deden we een specifieke meditatie die ik onlangs ontving tijdens een individuele healingsessie die ik voor iemand deed. In deze meditatie word je uitgenodigd het bewustzijn steeds een beetje meer te verruimen en alles te omarmen wat binnen dit bewustzijn aanwezig is. Het omarmen van het leven in de stilte…

Eergisteren was ik aan het werk bij Steven Vrancken, die me hielp met het opzetten van een inschrijfsysteem voor deze blog. (Je kan de artikels van deze blog nu per mail of rss ontvangen, maar dit terzijde)
Steven had ook deelgenomen aan het weekend. Ik vroeg hem of hij blij zou zijn moest ik deze meditatie zou opnemen en ter beschikking stellen op de website. Hij glimlachte breed en zei iets in de aard van: “Super!”

Dus gisteren begon ik aan het maken ervan, en je zal dit binnenkort vinden op deze site.

Nu, tenmidden van deze dagen, voel ik me erg verbonden met de stilte en de stille ruimte binnenin. Een gevoel van rust, iets wat ik soms wel verlies in mijn drukke leven en enthousiasme. Het is fijn naar de rode bladeren te kijken in de avondzon, te luisteren naar het riet dat zingt in de wind. Het is goed de stilte te voelen binnenin, nu de natuur rondom ons haar tocht naar de winter verderzet. Het zijn dagen waarin we uitgenodigd worden te eren wat voorbij is, ook al wat het soms moeilijk. Een tijd om kaarsen te branden en te bidden voor de voorouders, de stroom van ontelbare zielen die het pad op aarde voor ons bewandelden.

Vrijdag zullen we dansen voor de Voorouders, ons gebed, zweet en pompend hart met hen delen.
Dit weekend volgt voor ons een tijd voor diep gebed en zegen. Een weekend om de dromen die we kregen over de voorouders te delen met de deelnemers van ons sjamanistisch voorouderweekend. Een moment om samen te komen in een cirkel van zegen en te luisteren naar wat de voorouders ons toefluisteren. Te luisteren naar hun gebed.

Maar voor nu wil ik dit met je delen: wanneer je de stilte kan vinden in je eigen wezen, omarm dan de wereld. Omarm het leven met heel je hart. Deze tijd van het jaar is een mooie tijd, waarin we naar binnen keren om te herinneren. Waarin we kunnen loslaten wat voorbij is, zoals ook de bomen de bladeren laten gaan.

Laten we in deze tijd omarmen wat is. In alle zachtheid. Laten we omarmen als een koestering, een omaring die alles eert en toelaat. Een omarming in de stille vrede van ons wezen.

Ik wens je alle vrede toe die je zoekt…

Roel