In de magische stroom van de Reiki II inwijding

Het Reiki II weekend is een bijzonder weekend. Het valt me soms moeilijk om erover te schrijven of het te omschrijven en ik vermoed dat iedereen die ooit aan deze twee dagen heeft deelgenomen, dit zal beamen.

Het is een weekend van magie en verwondering, van individueel werk en toch weer heel verbonden. Wanneer ik terugblik naar mijn tweedegraads inwijding herinner ik me de onderliggende stroom die me verder dreef en me uitnodigde om stappen te zetten die ik op dat ogenblik niet helemaal kon begrijpen, maar waarvan ik intuïtief aanvoelde dat het haarfijn juist was.

Pas maanden later, in de armen van mijn geliefde Roel, begreep ik dat er een nieuw fundament was gelegd in mijn leven. Ik gaf me over aan de liefde en er was niets dat me nog ooit zou tegenhouden.

Maar wat maakt de magie van deze dagen?

WReiki IIanneer je na een Reiki I weekend de nodige tijd ter integratie van de energie hebt gelopen, ontstaat er op een zeker ogenblik het verlangen je verder te verdiepen. Dit is niet iets dat je kan programmeren, je voelt gewoon de innerlijke drang. Dat is het moment waarop je innerlijk ja zegt tegen dit healingswerk en de volgende poort doorgaat.

Je maakt er kennis met de Reiki symbolen en tijdens een inwijdingsritueel word je in verbinding gebracht met deze energetische sleutels. Zij bieden je toegang tot niveau’s van verbondenheid met het zelf, met anderen en met het mysterie van het leven. Zij geven je de mogelijkheid om te werken voorbij de grens van tijd en ruimte en leren je over zuivering en eenheid. Zij zijn sleutels tot fundamenteel herstel dat veel verder reikt dan het persoonlijk verlangen. Ze verbinden je met de essentie van je bestaan en dagen je uit tot nieuwe stappen in je leven.

2 dagen lang word je ondergedompeld in heel dit gebeuren. Je oefent, leert, ontvangt en stroomt mee. De energie draagt je naar die plek van openbaring die je deed besluiten om mee te doen aan dit weekend. De cirkel is rond en het nieuwe werk kan beginnen.

Mijn dankbaarheid om dit werk te mogen verspreiden is groot en het leert me altijd meer over de stille eenvoud van ons wonderbaarlijke bestaan op deze planeet. Je hoeft niet te wachten op iets dat ooit zal komen, de kunst is om met beide voeten in het centrum te staan en mee te stromen met de goedheid die ons allen draagt. Werken met Reiki is een grote uitnodiging tot het zetten van deze magische stap. Het slachtoffer krijgt zijn verdiende rust, de levensgenieter mag vrijuit overstijgen.

In liefde,
Griet.

Meer info over dit weekend dat doorgaat op 10 en 11 augustus kan je vinden via volgende link: Reiki II Inwijdingen

>> Reacties kan je hieronder posten.
>> Voor het ontvangen van de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Anam Cara Blog verschijnt.
>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Anam Cara Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.
>> Als je dit project graag een steun wil geven is dit heel erg welkom. Meer informatie kan je vinden op de pagina ‘Steun Anam Cara’

Wees gezegend in de naam van God

In de stroom van dankbaarheid na een mooi en intens weekend Reiki 1-inwijdingen stroomden deze woorden uit mijn hart. Ik schreef ze naar de groep mensen die deelnamen aan het weekend en wil ze graag met jullie delen.

Vandaag was ik wat grieperig en verdiepte me in de lectuur van toch wel één van mijn favoriete schrijfsters: Marianne Williamson. Ik citeer even: “Maak plaats voor de liefde en ze komt altijd. Bouw een nest voor de liefde en ze zal altijd neerstrijken. Maak een thuis voor de geliefde en hij zal altijd zijn weg erheen vinden”

Wanneer je je afvraagt hoe je dit doet, wel dan heb je nu de sleutel in je handen. Je verbinden met Reiki is je verbinden met liefde. Leg je handen, vraag dat Reiki door je mag stromen en geef je over aan het Goddelijke plan dat in elk van ons schuilt. “Uw wil geschiede” vanuit de wijsheid dat God, of hoe je deze kracht ook wil noemen, alleen maar het allermooiste en allerbeste met ons voorheeft, ons kent en ons in de armen neemt daar waar het moeilijk is zoals een moeder haar kleine kind troost wanneer het pijn of verdriet heeft.

Je verbinden met Reiki is je verbinden met het pad dat je toekomt waarin je leert zeggen tegen al diegenen die je nabij zijn: “Ik hou van jou” of met andere woorden: “Wees gezegend in de naam van God”
Hawayo Takato, één van de Reiki-grootmeesters,  zei reeds vroeger tegen haar leerlingen:” Reiki is Godpower”, en dat is zo. Dit pad volgen is leren over ware overgave, ware liefde, werkelijk geven en ontvangen. Het is een pad dat leidt naar verlichting, naar zege, naar waarachtigheid.

Laten we leren over liefdevol zijn voor elkaar zodat we mekaars schoonheid kunnen eren en dankbaar in die spiegel kunnen kijken om ons te kunnen herinneren dat het dat is wat we werkelijk zijn: oneindige liefde….

Het is tijd om thuis te komen in ons hart, ons te verbinden met de Heiligheid van onze aarde en zo zorg te dragen voor alle wezens die ons omringen.

De Godin roept ons, laten we dankbaar rusten in haar schoot.

In liefde,
Griet.

Je verbinden met Reiki is je verbinden met het paradijs dat reeds in je leeft.

Gisteren sloot ik het weekend van Reiki 1-inwijdingen in dankbaarheid af. Na elk weekend kijk ik met dankbaarheid terug op het samenzijn met mensen die mekaar meestal nog nooit eerder hebben ontmoet. Afscheid nemen na twee dagen intens samenwerken gaat altijd gepaard met een diep gevoel van verbondenheid, het gevoel dat je mekaar al veel langer kent en een groot respect voor ieders zijn.

Vanuit het nazinderen van dit mooie werk, schrijf ik graag over een vraag die me vaak gesteld wordt. Nl: “Wat is Reiki“. Een energie die veel besproken is. Hoe deze energie eruitziet kan ik je niet vertellen, het is de ervaring door ermee te werken die je dat duidelijk maakt. Maar wat ze met je doet is veel gemakkelijker te communiceren.

Reiki is die energie die je brengt naar de plaats in jezelf waar liefde en harmonie huizen. Waar vrede en heelheid is. Waar verhalen ophouden en onderscheid tussen mensen niet meer bestaat. De plaats waar je de ervaring opdoet dat alles één is.

In deze plaats is het eenvoudig om je hart te openen om met een nieuwe blik de wereld te aanschouwen.

Reiki is een eenvoudig voertuig om naar die plaats te reizen en deze ruimte te betreden.

Wanneer je in deze innerlijke ruimte bent ben je vrij, vrij van verlangen, vrij van denken, vrij van moeten, vrij om helemaal jezelf te zijn.

Het geeft je de mogelijkheid om het verleden te zegen en los te laten, het heden in liefde te betreden en de toekomst in vertrouwen tegemoet te gaan.

Door verder te werken met deze mooie energie nestel je je in de Heilige ruimte in jezelf en kom je tot de ware ervaring dat God alom in je aanwezig is. Dat ondersteuning voor je verdere groei altijd nabij is.

We zijn allemaal onderweg, elk op onze eigen manier. Je verbinden met Reiki is je verbinden met het paradijs dat reeds in je leeft.

Dat is Reiki.

Wanneer ik na Reiki-Inwijdingen terug huiswaarts keer naar mijn lieve schatten voel ik me vervuld, dankbaar en stroom ik over van liefde.

Ik ben dankbaar voor het pad dat ik hierin mag bewandelen en eer mijn Reiki-master die me zoveel leerde over dit Heilige werk.

Het vertoeven in de Heiligheid is een zegen die ons allen toekomt.

In liefde,
Griet.

>> Voor de Blog-Nieuwsbrief kan je rechtsbovenaan deze pagina inschrijven. Zo blijf je via mail onmiddellijk op de hoogte telkens wanneer er een nieuw artikel op de Blog verschijnt.

>> Voor de maandelijkse Anam Cara – Nieuwsbrief kan je inschrijven op de Nieuwsbrief-pagina. Deze Nieuwsbrief geeft een ruim overzicht van onze aktiviteiten, projecten en artikels.

Reacties kan je hieronder posten

Reiki: Leraar in Overgave

Elk Reiki-weekend dat ik begeleid leert me telkens over het vertrouwen in het werk, in de energie. Het is wonderbaarlijk hoe deze energie, Reiki,  me de weg toont in wat ik doen heb.

Onlangs, tijdens een weekend Reiki 1-inwijdingen,  was ik met een mooie groep mensen  aan het werk. Tijdens deze weekends werk ik veel in de stilte. Aangezien  het  belangrijk is dat je leert omgaan met deze energie en ik sterk geloof in het belang van de ervaring, laat ik mensen veel per twee met elkaar werken. Eén die ontvangt, de andere die geeft. Nadien wisselen we uit en delen onze ervaring .Het is telkens opnieuw  fijn om te mogen toekijken hoe mensen zo respectvol met elkaar omgaan. En dan weet ik dat het juist  is.

Tijdens één van de  deelrondes voelde ik op een zeker ogenblik hoe gans de groep geconfronteerd werd met moeilijke gebeurtenissen in hun leven. Het ene na het andere toonde zich . Gek genoeg openbaarde zich dat allemaal op hetzelfde moment. Onmiddellijk vroeg ik hulp aan de Reiki-grootmeesters en het veld van Reiki en ik  hoorde dit : “Zing een lied”. En ik dacht: “Een lied? Wat voor lied?” Het antwoord was: “Dat weet je goed genoeg”. Ik ben nogal verlegen om te zingen, maar de boodschap was duidelijk. Dus 10 seconden later zongen we een lied, het eerste dat in me opkwam.  Alles keerde zich, van zwaar beladen, pijn, verdriet,… tuimelden we als het ware in vreugde, verbondenheid, liefde,…..

Tijdens een korte pauze die hierop volgde ben ik even bij het altaar gaan zitten in de inwijdingsruimte. Ik was zo dankbaar en wilde dit graag betonen.

Ik heb veel eerbied voor deze energie en dat groeit nog steeds. Ik heb begrepen dat het een kans is om te groeien wanneer je je met Reiki verbind. Het opent de deur van je ziel. Je eigen schoonheid en liefde ervaren kan soms zeer overweldigend zijn. Dit delen met anderen is een groot geschenk.

En dan ga ik vervuld naar huis, open de deur, kijk naar  mijn kinderen, mijn man, glimlach en besef  heel goed dat dit de geschenken zijn voor het pad dat ik bewandel en dan stroom ik over van dankbaarheid.

Hartegroet,
Griet

ps: Indien je graag op de hoogte blijft van deze blog-artikels, kan je je inschrijven rechtsbovenaan op deze pagina. Reacties kan je hieronder posten.

Wanneer woorden verstillen

Het is avond, ik voel de stilte en vrede in mezelf en ben me bewust van alle zegeningen in mijn leven.

Nu, enkele dagen na het afgelopen weekend Reiki I inwijdingen geniet ik nog stilletjes na. Het mogen kijken naar de zorgzaamheid waarmee mensen met elkaar omgaan, het opengaan van harten en het leren van elkaars woorden ontroerd me telkens weer. Getuige zijn hoe mensen op zulke korte tijd in diepe verbinding  komen met wie ze werkelijk zijn vervult mijn hart. Ik voel me gezegend dat ik dit werk mag doen.

Woorden verstillen, energie neemt over en liefde stroomt.

Wanneer ik na zo’n intensief Reiki weekend thuiskom, is het vaak weer wennen aan het dagelijks leven. Alsof ik met andere ogen kijk, alsof ik mijn dierbare huisgenoten op een nieuwe verfrissende wijze in me opneem…

Ondertussen  voel ik me weer helemaal thuis. Noa die me met haar helder stemmetje helemaal terug hier brengt, Emma die me zulke ingewikkelde verhalen verteld over de perikelen tussen vriendinnen in haar klas , Lisa en ik op weg naar de muziekschool, Sarah die me even opbelt om te vragen hoe het was en Roel die vol overgave schildert aan een prachtig nieuw werk.
En dan weet ik: dit is thuis, en het is helemaal goed. En dan verschijnt er een grote glimlach om mijn lippen.

Deze momenten zijn van de grootste eenvoud en ik wens ze iedereen toe. Het leven kan bewogen zijn en soms vergeten we te kijken naar de rijkdom die ons reeds omringd.
Ik zou je willen uitnodigen om je vandaag te openen voor een moment van verwondering. Om echt te kijken, aanwezig te zijn in elk moment. Ik ben ervan overtuigd dat het wonder je dan tegemoet komt.

Ik wens je een gezegende dag toe.

In liefde,
Griet

ps: We kijken uit naar je reactie. Je kan ze hieronder plaatsen. Indien je op de hoogte wil blijven van deze blog artikels kan je je inschrijven rechtsboven op deze pagina.

Wanneer Reiki je roept…

Reeds jaren volg ik de impulsen in mij. In het begin vrij roekeloos, na een tijd vanuit een gevoel van volwassenheid, waarin het nietwetend ondernemen zich verbonden heeft met de kracht van het innerlijk weten. Een impuls is dan niet langer meer iets dat je overkomt maar iets waar je bewust voor kiest.

Zo kwam ik op een dag in contact met mijn Reiki-leraar en ik voelde onmiddellijk dat ik hier veel te leren had. Toen ze me aanspoorde om mijn Eerste Graad Reiki-Inwijding te volgen twijfelde ik geen seconde. Ik wist toen niet dat dit pad mij zou brengen tot waar ik nu sta en ik ben nog elke dag dankbaar voor dit kostbaar geschenk dat ik toen mocht ontvangen.

Uit ervaring weet ik dat Reiki op het juiste moment je leven binnenstroomt. Of het nu komt doordat je oog valt op een aankondiging, dat je iets hoort vertellen over deze energie dat je aandacht trekt, of dat het nu net weerstand of angst is die je doet stilstaan. Of soms is het gewoon iets dat je al jaren interesseert maar waarvan je nooit het gevoel had dat je er iets mee moest todat je voelt: “hier kan ik niet meer naast”.

Voor vele mensen is het zo dat op een gegeven moment de innerlijke roep tot groei heel duidelijk wordt en hen leidt tot het werken met Reiki.

Ik merk dikwijls dat mensen die zich aanmelden voor Reiki I, dat punt in hun leven bereikt hebben waar ze de keuze maken om de weg naar innerlijke waarheid te bewandelen. Ze besluiten op te houden nog langer compromissen te sluiten omwille van de lieve vrede of wat dan ook, maar een leven te leiden vanuit een verbondenheid met de ware bron en dat is liefde.  Je hebt het punt bereikt waarop je alle illusies wil doorprikken en je leven wil leven vanuit een innerlijk weten.

Reiki-Inwijdingen kunnen veel in beweging zetten, als het ware poorten openen. Maar tevens krijg je een stevig handvat aangereikt waaraan je je telkens terug kan vasthouden. Dat je telkens opnieuw de juiste weg toont. Je ontvangt een instrument dat je altijd bij je hebt.

Mijn keuze om te werken binnen de Usui-traditie was eenvoudig. Deze traditie is verbonden met een aantal basispeilers waarvan ik onmiddelijk voelde dat ze fundamenteel waren in de weg die ik wilde bewandelen. Ik heb nooit getwijfeld over hun weldaad. Ze hebben me een stevigheid gegeven in mijn werk en mijn toewijding aan dit pad en dat is ook wat ik met mensen wil delen.

Er wordt veel geschreven over het werken met Reiki, maar ik geloof dat het de eigen ervaring is die telt. Het vele oefenen op jezelf en met anderen maakt dat je blik steeds ruimer en helderder wordt. Toewijding is hier een grote leraar.
Na al die jaren leg ik nog steeds elke avond mijn handen op mijn lichaam. Het is één van de beste gewoontes die ik in mijn leven heb gebracht en geloof me, ik hou van vernieuwing.

Ondertussen hebben vele andere energiëen een plaats gekregen in het werk dat ik doe tijdens Individuele Healing Consulten, waarvoor ik heel dankbaar ben. Maar ik weet dat het werken met Reiki een ongelooflijke voedingsbodem was en is voor al het werk dat ik nu doe. Het voelt als een stevige basis van waaruit ik vertrokken ben. Het heeft me steeds weer met beide voeten op de grond gebracht, en geeft me de aarding die ik nodig heb om dit werk te kunnen uitvoeren.

Als slot wil ik graag enkele woorden citeren van Mvr. Takata, één van de 4 grootmeesters binnen de Usui traditie. Een kleine tengere vrouw, met een enorme uitstraling. Zij was geliefd door velen en stond bekend om haar groots leraarschap, enorme toewijding en liefdevol mededogen. Haar woorden waren voor iedereen verstaanbaar en doordrongen van een grote rechtlijnigheid.

“Working with Reiki is working with Godpower”

Blessed be,
In liefde,
Griet.

Ps: Voel je vrij je reactie te posten onder dit bericht.
Indien je via mail op de hoogte wil blijven van toekomstige Blog-Artikels kan je rechtsbovenaan op deze pagina inschrijven.